Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda 22.07.2020 tarihinde kanunlaştı, henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadı.

Yapılan değişikliklerden biri de iş ve ticari uyuşmazlıklarından sonra tüketici mahkemesinde görülen uyuşmazlıklar bakımından da 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’una eklenecek olan 73/A maddesinde arabuluculuğa başvuru zorunlu hale getirilmektedir.

Özel hastaneler ile hastalar arasındaki tıbbi malpraktis iddiaları da tüketici mahkemelerinde görüldüğünden, bu gelişme oldukça önemlidir.

Yorulmaz Medikolegal, arabuluculuk sürecini akademik olarak desteklediği gibi, işleyişi kolaylaştırmak amacıyla taraflara veya arabuluculara bilirkişilik hizmeti de sağlamaktadır.

Henüz tüketici mahkemelerinde zorunlu hale gelmeden önce dahi ihtiyari arabuluculuk süreçlerinde oldukça tecrübe sahibi ekibimizin konuyla ilgili önceki yazılarına BURADAN ulaşabilirsiniz.

Yorulmaz Medikolegal olarak tıbbi uygulama hataları iddialarında arabuluculuk uygulamasının, hekimlerin bu uzun dava süreçlerinden korunması anlamında son derece yararlı olacağını düşünmekteyiz

Pandemi döneminde gerçekleşmesini istediğimiz dileklerimizden biri hekimlerin sorumluluğu açısından mesuliyet sigortasında düzenleme yapılması idi. Diğeri de tıbbi malpraktis davalarında arabuluculuk uygulamasının zorunlu hale getirilmesi idi, bu öngörümüzün ve dileğimizin gerçekleşmesinden de mutluluk duyuyoruz.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle güncel yazılarımız için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.