Sağlıkta Kalite ve Yönetimsel Süreçler

Sağlık hizmetlerinde risk yönetimi ve hasta güvenliği kriterleri, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) kriterlerini de oluşturmaktadır. “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği” gereği, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki tüm işyerlerine risk analizlerini yapma/ yaptırma zorunluluğu getirilmiştir. Bu açıdan da risklerin analizi ve değerlendirme süreci sağlık kurumlarına stratejik avantaj sağlamanın yanında hukuki bir zorunluluk olarak görülmektedir. Yorulmaz MedikoLegal danışmanlarının tıbbi uygulama hatalarına bakış açısı “hasta güvenliği” odaklıdır.

Bilindiği gibi, sağlık kuruluşları yönetim sisteminde; kurum kültürü, kalite ve hasta güvenliği üçlüsü birbirini tamamlayan unsurlardır. Yorulmaz MedikoLegal’in hastaneler için sağladığı adli tıp konsültasyonu ile “Hatalarımız Hazinelerimizdir” bakışı ile hastanelerin kalite birimlerinin çok önemli bir partneri olmaktadır.

Sistemin en önemli enstrümanı olan “kök neden analizi” konusu; adli tıp uzmanlarının çok iyi bildiği “nedensellik bağı” deneyimlerinin katkısı ile alternatifi olmayan bir yararlılık düzeyine çıkmaktadır. Örneğin; yatağından düşen bir hastanın “düşme riski” kök neden analizi; adli travmatolojinin prensipleri ile hukuki kesinlikte yapılabilmektedir. Bu esnada sağlanan adli tıp desteği, çalışan güvenliği ve yöneticilerin sorumluluklarının da daha uygun yönetilmesini sağlamaktadır. Yine, hatalı ilaç ya da doz iddialarında, farklı adli analizlerle sürece katkı sağlanabilmektedir. Belki de en önemli katkı, geniş dava deneyimlerinden elde edilen risk bölgeleri ile ilgili hastane yönetiminin önleyici tedbirler almasının sağlanmasıdır.

Diğer taraftan, hastane yönetiminin seçtiği akreditasyon sistemlerinin Türk Hukuk Sistemi ile birlikteliğinin sağlanması, varsa uyumsuzlukların giderilmesi, başta “Aydınlatılmış Onam” belgeleri olmak üzere tüm tıbbi belgelerin yüksek yargı kararları çerçevesinde yeterliliğinin denetlenmesi dinamik süreci; Yorulmaz MedikoLegal’in önemli katkı ve sorumluluk alanıdır. Bu konuda ayrıntılı bilgiler Bilgi Bankası‘nda bulunulabilir.

Open chat