Sağlık Hukuku

Sağlık Alanında Mobbing

Mart 29th, 2021|0 Comments

Haberlerde sıkça yer bulan sağlık alanında mobbing, yakın tarihte bir üniversite hastanesinin cerrahi branşlarından birinde  asistan olarak çalışan ve sadece 35 yaşında olan genç bir hekimin intiharıyla tekrar gündeme gelmişti. Bu nedenle biz de mobbing

  • Beyaz Kod İşleyişi

Beyaz Kod İşleyişi

Şubat 22nd, 2020|0 Comments

Sağlıkta şiddet Dünya Sağlık Örgütü’nün de belirttiği üzere bir “halk sağlığı sorunu”dur. Ülkemizde de sağlık profesyonellerine yönelik şiddeti önleme politikalarından biri olarak “Beyaz Kod Uygulaması” geliştirilmiştir. Bir önleme politikası olmasına ve sıkça gündeme gelmesine rağmen

Tıbbi Kötü Uygulama İddialarında Arabuluculuk ve Bilirkişilik Hizmeti

Kasım 5th, 2019|0 Comments

Arabuluculuk, tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı, tarafsız ve bağımsız üçüncü bir kişi yardımı ile müzakerelerde bulunmak sureti ile kendilerinin çözdüğü Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemidir.İhtiyari bir uygulama olan arabuluculuğa gerek dava açılmadan önce gerekse davanın yürüdüğü sırada