Sağlık Hukuku

Sağlık Alanında Mobbing

Haberlerde sıkça yer bulan sağlık alanında mobbing, yakın tarihte bir üniversite hastanesinin cerrahi branşlarından birinde  asistan olarak çalışan ve sadece 35 yaşında olan genç bir hekimin intiharıyla tekrar gündeme gelmişti. […]

Beyaz Kod İşleyişi

Sağlıkta şiddet Dünya Sağlık Örgütü’nün de belirttiği üzere bir “halk sağlığı sorunu”dur. Ülkemizde de sağlık profesyonellerine yönelik şiddeti önleme politikalarından biri olarak “Beyaz Kod Uygulaması” geliştirilmiştir. Bir önleme politikası olmasına […]

Hastalarla Bir İletişim Aracı Olan Mesajlaşmadan En İyi Şekilde Yararlanma

Metin mesajları ve diğer uygulamalar bir iletişim şekli olarak hasta-hekim iletişimini kolaylaştırır.  Ancak bu kolaylık, bazen komplikasyonlara, sorunlara yol açabilir. Belki de bu sorunları bilgi bankasında bulunan  Beyin ve Sinir […]

Brakial Pleksus Zedelenmesi – Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi’nin Hamdullah Aktaş ve diğerleri 2015/10945 başvuru numaralı, 19.07.2018 tarihli kararında özetle; Devlet hastanesine doğum için giden hastaya ebe tarafından normal doğum yaptırılmış, bebek 17.05.2001 tarihinde 5 kg doğmuştur. […]

Tıbbi Kötü Uygulama İddialarında Arabuluculuk ve Bilirkişilik Hizmeti

Arabuluculuk, tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı, tarafsız ve bağımsız üçüncü bir kişi yardımı ile müzakerelerde bulunmak sureti ile kendilerinin çözdüğü Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemidir.İhtiyari bir uygulama olan arabuluculuğa gerek dava açılmadan […]

Hasta- Hekim İletişimi Ya Da İletişimsizliği Mi? – I

Canlıların temel gereksinimlerinden biri olarak gösterilen iletişim konusu, psikolojik ve sosyal yönü ile giderek daha fazla üzerinde durulan bir konu olmaktadır. Giderek artan sanayileşme ile ilgili handikapların giderilmeye çalışılması çabası […]

Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik Yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından, 21 Haziran 2019 tarihli 30808 sayılı Resmi Gazete’de ”Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır.Yönetmelik metnine aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/06/20190621-3.htm Yönetmeliğin m.5/5 uyarınca sağlık hizmeti sunucuları, tahlil ve tetkik […]

Onkoloji Pratiğinde Medikolegal Sorunlar

Tıbbın Ustaları Dergisi’nin 3. sayısında Kanser Haftası dolayısıyla, ekibimiz “Onkoloji Pratiğinde Medikolegal Sorunlar” başlıklı yazı ile yer almıştır.

Hukuk Profesyonellerinin Hekimin Sorumluluğuna Yaklaşımı

Tıp yazınına yeni bir dergi dahil oldu: “Tıbbın Ustaları”Birbirinden kıymetli hekimlerimizin ve hocalarımızın danışmanlığında, farklı branşlara ilişkin gelişmelerin, samimi bir dille birlikte profesyonellikten de ödün verilmeden aktarılmaktadır. Ekibimiz de derginin […]

Doğum – Düşük – Küretaj – Defin Ruhsatı

Bu yazı dizininin ilk iki bölümünde, adli olgularda defin ruhsatı düzenlenmesi ve defin ruhsatı düzenlenirken ölüm bildirim sisteminde dikkat edilmesi gereken konular incelenmiştir. Bu yazımızda ise; ölü doğum veya tıbbi/yasal […]

Open chat