Sağlık Hukuku

Sağlıkta Şiddette Gri Kod Reformu

Eylül 3rd, 2023|0 Comments

Sağlık profesyonellerine yönelik şiddetin sıklığı ve boyutu, sosyal medyaya yansıdığı üzere ciddi bir artış halindedir. Sağlık Bakanlığı birtakım yasal düzenlemeler ve uygulamalarla bazı önleme çalışmaları sürdürmektedir. Ayrıca sendikalar ve tabip odaları da sağlıkta şiddetle mücadele

Sağlık Alanında Mobbing

Mart 29th, 2021|0 Comments

Haberlerde sıkça yer bulan sağlık alanında mobbing, yakın tarihte bir üniversite hastanesinin cerrahi branşlarından birinde  asistan olarak çalışan ve sadece 35 yaşında olan genç bir hekimin intiharıyla tekrar gündeme gelmişti. Bu nedenle biz de mobbing

  • Beyaz Kod İşleyişi

Beyaz Kod İşleyişi

Şubat 22nd, 2020|0 Comments

Sağlıkta şiddet Dünya Sağlık Örgütü’nün de belirttiği üzere bir “halk sağlığı sorunu”dur. Ülkemizde de sağlık profesyonellerine yönelik şiddeti önleme politikalarından biri olarak “Beyaz Kod Uygulaması” geliştirilmiştir. Bir önleme politikası olmasına ve sıkça gündeme gelmesine rağmen