Adli Bilimler ve Tıbbi Malpraktis Danışmanlığı

Yorulmaz Medikolegal, Adli Bilimler alanında “bilirkişilik” hizmeti sunan bir danışmanlık şirketidir. Kasten/taksirle yaralanmalar, cinsel saldırılar/çocuk istismarı, hukuki ehliyet/vasi tayini/velayet/kişisel ilişki, belge incelemesi, trafik kazaları kusur dağılımı, alkol/madde etkileri, adli biyolojik delillerin yorumlanması, babalık tayinleri gibi birçok konuda olayın çözümlenmesine yönelik mahkemelere, hukukçulara bilirkişi görüşü ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Yorulmaz MedikoLegal’in “Hasta Şikâyet Yönetimi ve Medikolegal Konsültasyon” projesi; bilirkişi hizmeti ile hasta güvenliği eğitimi uygulamalarını bir arada sunar. Tıbbi uygulamalar açısından “Medikolegal Savunma Stratejisi” “Bilirkişilik Uygulamalarında Standartlar”, Tıbbi uygulama hataları iddialarının çözümlenmesi konusunda fark yaratan bu ayrıcalıklı proje ile uzun zamandır, ülkemizin önde gelen sağlık kuruluşlarında “risk yönetimi” büyük bir başarı ile sürdürülmektedir. Eğitim, öncelikli hedef olarak belirlenmiştir. Adli Bilimler kapsamında, deneyimli eğiticilerin-bilirkişilerin buluşma platformu olunması amaçlanmıştır. Bilirkişilik, tıp hukuku, adli bilimler/adli tıp, hasta şikâyet yönetimi ile kalite ve yönetimsel süreçlerin yasal dayanakları ve sağlık sektöründe iletişim başlıca eğitim konularıdır. Hukukçular, hekimler, öğrenciler, hastane yöneticileri, ilaç firmaları ve sigorta şirketleri; başlıca hedef kitle olup bilirkişilik, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Son Bilgilendirme Yazılarımız