Yararlı Bilgiler

Kadavradan Organ Nakli

Organ nakli, canlıdan canlıya ve kadavradan canlıya yapılan bir operasyondur. Ülkemizde canlıdan canlıya organ nakli oldukça sık yapılmaktadır. Böbrek, karaciğer gibi organlar için canlıdan canlıya organ nakli mümkün iken kalp […]

Ölüm Kavramı Beyin Ölümü ve Organ Nakli

Ölüm, yaşamın sona ermesi anlamına gelmektedir. Ölüm kavramına bilimsel açıdan bakıldığında, ölümün bir anda oluşmadığı, elektriklerin kesilmesi gibi canlılığın bir anda son bulmadığı, aksine ölümü bir süreç olduğu görülmektedir. Nitekim, […]

Kadının Özne Oluş Mücadelesi ve İstanbul Sözleşmesi

“Ya benimsin ya kara toprağın” Kadının özne oluşuna karşı, kadını nesneleştirerek mülkiyet kavramına indirgeyen ve ne yazık ki çoğu zaman sevgi ile özdeşleştirilen bu ironik yaklaşım da söylem, bazen eşi, […]

Adli Belge İnceleme Nedir

Belge Nedir? Belge; hukuki geçerliliğe sahip olup bir gerçeğe veya olguya tanıklık eden yazı, mektup, not, fotoğraf, resim, para, film, sembol, şekil vb. gibi dokümanlar ile yine bir kimsenin niteliğini, […]

Güvenli Özür Dileme

Kendiniz ve kurumunuz açısından bir dava açılması motivasyonu oluşturmadan ya da resmi bir şikayete neden olunmadan tıbbi hatalar ya da bu kapsamda olmayan istenmeyen sonuçlar için özür dilenmesi yöntemi “Güvenli […]

Tıbbi Hizmetlerin Kötü Uygulanmasından Doğan Sorumluluk Kanun Teklifinin Değerlendirilmesi

Tıbbi kötü uygulama (malpraktis) konusunda zaman zaman kanun teklifleri gündeme gelmektedir. 21.07.2020 tarihinde de Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan tarafından “Tıbbi Hizmetlerin Kötü Uygulanmasından Doğan Sorumluluk Kanun Teklifi” TBMM’ye […]

Hekim Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve sigorta şirketlerinin sorumluluğu pandemi döneminde hekimlerin en çok merak ettiği konuların başında gelmiştir. Özellikle yaşadığımız pandemi dönemi ile birlikte, zaten toplum […]

Adli Psikoloji Nedir?

Adli Psikoloji, adalet sistemindeki karar süreçlerinde kullanılacak psikolojik delillerin toplanması, değerlendirilmesi ve sunulması ile uğraşan psikolojinin uygulamalı bir alt alanıdır. Amerikan Psikoloji Birliği’nin tanımına göre; “…Psikolojinin bilimsel, teknik ya da […]

Covid – 19 | Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması

Covid -19 pandemisi döneminde Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması konusu veri işlenmesi ve yönetimi açısından oldukça önemli ve hata riskinin arttığı bir alan olmuştur. COVID-19 kapsamında kişisel sağlık verilerinin işlenmesi, ilgiliden […]

Beyaz Kod İşleyişi

Sağlıkta şiddet Dünya Sağlık Örgütü’nün de belirttiği üzere bir “halk sağlığı sorunu”dur. Ülkemizde de sağlık profesyonellerine yönelik şiddeti önleme politikalarından biri olarak “Beyaz Kod Uygulaması” geliştirilmiştir. Bir önleme politikası olmasına […]

Hasta- Hekim İletişimi Mi? İletişimsizliği Mi? – II

Hipokrat Yazıları; Geçmişten Günümüze Hekimlik ve Tıp Bilimine Kısa Bir Yolculuk: Hipokrat yazıları, yaklaşık olarak MÖ 440-340 yılları arasında efsanevi Hipokrat’a (MÖ 460-377) ve onun yolundan gidenlere atfedilen kapsamlı bir […]

Doğum – Düşük – Küretaj – Defin Ruhsatı

Bu yazı dizininin ilk iki bölümünde, adli olgularda defin ruhsatı düzenlenmesi ve defin ruhsatı düzenlenirken ölüm bildirim sisteminde dikkat edilmesi gereken konular incelenmiştir. Bu yazımızda ise; ölü doğum veya tıbbi/yasal […]

Ölüm Bildirimi Nasıl Yapılır?

Bir önceki yazımızda adli olgularda ölüm bildirimi ve defin ruhsatı düzenlenmesi hususlarına değinmiş ve hassas noktalara ilişkin uyarılarda bulunmuştuk. Bu yazımızda ise; genel olarak ölüm bildirim sistemindeki önemli konulara değineceğiz.  […]

Open chat