Hasta Şikayet Yönetimi ve Medikolegal Konsültasyon

Sağlık Alanında Mobbing

Haberlerde sıkça yer bulan sağlık alanında mobbing, yakın tarihte bir üniversite hastanesinin cerrahi branşlarından birinde  asistan olarak çalışan ve sadece 35 yaşında olan genç bir hekimin intiharıyla tekrar gündeme gelmişti. […]

Bir Kilogram Sağlık

Bir zincir marketin, bir sağlık merkezi ile yaptığı işbirliği neticesinde, sanal market uygulamasında E-Doktor hizmeti sunulmasına yönelik haber ve reklamlar,  sağlık çalışanlarının gündem konusu oldu. Sosyal medyada; sağlık hizmetinin sanal […]

Sağlık İletişiminde Hasta Eğitiminin Önemi

Hekimler, hastaların sırdaşıdır ve çoğu zaman hastalar ailelerinden sakladıkları problemleri onlarla paylaşmaktadırlar. Bu açıdan gereksinim duyulduğunda arayabileceği doktora rahatlıkla ulaşabilmek, hastayı psikolojik açıdan rahatlatmakta ve hastaya güven verebilmektedir. Bazı hastalıklardan […]

Hasta Hakları Günü

Hasta hakkı; insan haklarının sağlık hizmetlerine yansımasıdır. Hasta hakları ilk kez 1981 yılında Lizbon’da yapılan 34. Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu’ndaki Lizbon Bildirgesi ile benimsenmiştir. Ülkemizde hasta hakları ve sorumlulukları […]

İyi Hekimlik Savunulabilir

En iyi, en kolay hukuksal savunma, en iyi tıbbi uygulama ile yapılabilir. Sanırım bu iddiaya hiçbir hukukçu karşı çıkmaz. Ancak günümüzde bu iddianın bir rakibi bulunmaktadır. Defansif tıp ya da […]

Güvenli Özür Dileme

Kendiniz ve kurumunuz açısından bir dava açılması motivasyonu oluşturmadan ya da resmi bir şikayete neden olunmadan tıbbi hatalar ya da bu kapsamda olmayan istenmeyen sonuçlar için özür dilenmesi yöntemi “Güvenli […]

Sağlıkta Hatasızlık Beklentisi

Yaşanmaması Gereken Olaylar Sevgili Kriton Dinçmen hocamız hemen her dersinde, tıpta ve aşkta “ne asla ne daima” değerlendirmesini yapardı. Bu yazıya da “asla olmaması gereken olayları” açıklamak için başladık. Aslında […]

Dünyada Covid-19’un Meslek Hastalığı Olarak Tanınma Süreci

Daha önce web sayfamızda "Sağlık Çalışanlarında Covid-19; Bir Meslek Hastalığı Mıdır? Yoksa Bu Bir İş Kazası Olarak Mı Kabul Edilmelidir?” başlığı altında bu konuya değinilmişti. Ne yazık ki çalışanlar lehine [...]

Pandemi Döneminde Sağlık Çalışanlarının Ruhsal Bütünlüklerini Koruması

Bu yazımızda Pandemi Döneminde Sağlık Çalışanlarının Ruhsal Bütünlüklerini Koruması için alınabilecek önlemleri konu alacağız. Daha önceki yazımızda sağlık çalışanlarının pandemi döneminde karşı karşıya olduğu psikolojik riskler değerlendirilmişti. Covid-19’un hayatımıza getirdiği […]

Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Ve Yasal Düzenlemeler

2002 yılı itibariyle Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından da önemli bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmiştir (WHO, 2002). Her disiplinde olduğu gibi sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin ele alındığı çalışmalarda […]

Çapraz Sorgu

Türkiye’de halen yasal mevzuatın “çapraz sorgu” uygulamasına olanak tanıyıp tanımadığı, bu yöntemin yararları tartışma konusudur. Prof. Dr. Coşkun Yorulmaz’ın ilk deneyimi, Gazi Magosa şehrindeki kriminal bir olgunun(kesici-delici alet, ateşli silah […]

Beyaz Kod İşleyişi

Sağlıkta şiddet Dünya Sağlık Örgütü’nün de belirttiği üzere bir “halk sağlığı sorunu”dur. Ülkemizde de sağlık profesyonellerine yönelik şiddeti önleme politikalarından biri olarak “Beyaz Kod Uygulaması” geliştirilmiştir. Bir önleme politikası olmasına […]

Konferans | Hasta Şikayeti Yönetimi ve Medikolegal Konsültasyon

Yorulmaz Medikolegal ve ATUDER iş birliğinde, Türkiye’nin farklı şehirlerinde, “Hasta Şikayeti Yönetimi ve Medikolegal Konsültasyon” toplantılar serisinin ilki, 14-15 Mart’ta Adana’da gerçekleştirilecektir. Yorulmaz Medikolegal ve ATUDER iş birliğinde, Türkiye’nin farklı […]

Medikolegal Savunma Stratejisi ve Risk Yönetimi

Komplikasyon ve Malpraktis Kavramları Hekimlik  riskli  bir  meslek olup  her  tıbbi  girişimin  kendisine  özgü  risk  ve sonuçları bulunduğu bir gerçektir. Dolayısıyla, oluşabilecek her kötü sonuçtan hekimin sorumlu  tutulması  beklenemez.  Hekimler  […]

Hastalarla Bir İletişim Aracı Olan Mesajlaşmadan En İyi Şekilde Yararlanma

Metin mesajları ve diğer uygulamalar bir iletişim şekli olarak hasta-hekim iletişimini kolaylaştırır.  Ancak bu kolaylık, bazen komplikasyonlara, sorunlara yol açabilir. Belki de bu sorunları bilgi bankasında bulunan  Beyin ve Sinir […]

Brakial Pleksus Zedelenmesi – Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi’nin Hamdullah Aktaş ve diğerleri 2015/10945 başvuru numaralı, 19.07.2018 tarihli kararında özetle; Devlet hastanesine doğum için giden hastaya ebe tarafından normal doğum yaptırılmış, bebek 17.05.2001 tarihinde 5 kg doğmuştur. […]

Tıbbi Kötü Uygulama İddialarında Arabuluculuk ve Bilirkişilik Hizmeti

Arabuluculuk, tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı, tarafsız ve bağımsız üçüncü bir kişi yardımı ile müzakerelerde bulunmak sureti ile kendilerinin çözdüğü Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemidir.İhtiyari bir uygulama olan arabuluculuğa gerek dava açılmadan […]

Hasta- Hekim İletişimi Ya Da İletişimsizliği Mi? – I

Canlıların temel gereksinimlerinden biri olarak gösterilen iletişim konusu, psikolojik ve sosyal yönü ile giderek daha fazla üzerinde durulan bir konu olmaktadır. Giderek artan sanayileşme ile ilgili handikapların giderilmeye çalışılması çabası […]

Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik Yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından, 21 Haziran 2019 tarihli 30808 sayılı Resmi Gazete’de ”Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır.Yönetmelik metnine aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/06/20190621-3.htm Yönetmeliğin m.5/5 uyarınca sağlık hizmeti sunucuları, tahlil ve tetkik […]

Onkoloji Pratiğinde Medikolegal Sorunlar

Tıbbın Ustaları Dergisi’nin 3. sayısında Kanser Haftası dolayısıyla, ekibimiz “Onkoloji Pratiğinde Medikolegal Sorunlar” başlıklı yazı ile yer almıştır.

Hukuk Profesyonellerinin Hekimin Sorumluluğuna Yaklaşımı

Tıp yazınına yeni bir dergi dahil oldu: “Tıbbın Ustaları”Birbirinden kıymetli hekimlerimizin ve hocalarımızın danışmanlığında, farklı branşlara ilişkin gelişmelerin, samimi bir dille birlikte profesyonellikten de ödün verilmeden aktarılmaktadır. Ekibimiz de derginin […]

Doğum – Düşük – Küretaj – Defin Ruhsatı

Bu yazı dizininin ilk iki bölümünde, adli olgularda defin ruhsatı düzenlenmesi ve defin ruhsatı düzenlenirken ölüm bildirim sisteminde dikkat edilmesi gereken konular incelenmiştir. Bu yazımızda ise; ölü doğum veya tıbbi/yasal […]

Ölüm Bildirimi Nasıl Yapılır?

Bir önceki yazımızda adli olgularda ölüm bildirimi ve defin ruhsatı düzenlenmesi hususlarına değinmiş ve hassas noktalara ilişkin uyarılarda bulunmuştuk. Bu yazımızda ise; genel olarak ölüm bildirim sistemindeki önemli konulara değineceğiz.  […]

Adli Olgularda Defin Ruhsatı Düzenlenmeli Midir?

Bu yazı serisinde; adli olgu ve defin ruhsatı kavramları ile ölüm bildirim sistemine ilişkin önemli hususlara değinilecektir.  Türkiye’de her hekim ölüm olguları ile karşılaştığında ölüm halini belirlemek ve ölüm raporu […]

Acil Serviste Triyaj : “Yeşil Alanda Kırmızı Tehlike”

   Triyaj, Fransızca “trier” kelimesinden gelmekte olup seçmek/sıralamak anlamındadır. İlk kez II. Dünya Şavaşı’nda yaralı askerlere gereksinimleri doğrultusunda acil bakım girişiminde bulunmak üzere öncelik hakkı tanınması nedeni ile kullanılmıştır. Acil […]

Hekimlik Uygulamalarında Sosyal Medya Kullanımı – Medikolegal Sorunlar

  Günümüzde sosyal medya kendi tanıtımını yapmak, hitap ettiği kitleye seslenmek için çokça başvurulan mecralardan biridir. Bu konu yaşamı kapsayan her alanda olduğu gibi tıbbi hizmetler ile ilgili olarak da […]

Sezaryen Ya Da Doğum Sonrası Baş Ağrılarına Dikkat

Sezaryen Ya Da Doğum Sonrası Baş Ağrılarına Dikkat İster normal yolla isterse sezaryen ile gerçekleşmiş olsun, doğum yapan annelerde baş ağrısı sık görülür. Baş ağrısının sebebi çoğunlukla doğum olayının kendisinin […]

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hak ve Sorumlulukları

Giriş Birleşmiş Milletler insan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın kişilere tanıdığı haklar çerçevesinde her öğrenci temel insan hakları yanı sıra, bilgiye ulaşma, kendini yetiştirme ve öğrenme hakkına sahiptir(1). […]

Open chat