Hakkımızda

Yorulmaz MedikoLegal onuncu yılına yaklaşan bir danışmanlık projesidir.

Hasta Güvenliği” ve “İyi Hekimlik” kavramlarını savunmak üzere hazırlanmış bir proje olmanın yanında, malpraktis risk analizleri, malpraktis dosyalarında kusur değerlendirmesi, hukukçulara adli bilim danışmanlığı, uzman görüşü hazırlanması gibi sağlık hukuku alanındaki önemli bir eksikliği doldurmaktadır.

Yorulmaz MedikoLegal teknik olarak onuncu yılına yaklaşan adli bilimler alanında bilirkişilik hizmeti sunan bir danışmanlık şirketidir.

Bu süreçte, bilirkişilik hizmetlerinin yanı sıra “Hasta Güvenliği” ve “İyi Hekimlik” kavramlarını savunma stratejisi ön plana çıkmıştır.

Bu geçişte Prof. Dr. Abdullah Coşkun Yorulmaz ve arkadaşları tarafından 2012 yılında başlatılan “Hasta Şikayet Yönetimi ve Medikolegal Konsültasyon” çalışmaları etkili olmuştur.

Zira hasta hakları ile hekim hakları birbirine zıt kavramlar olmadığı gibi, temel olarak hasta hakları kavramı, hekimler tarafından ortaya atılıp geliştirilmiştir.

Adli bilimler ve sağlık hukuku alanında aktif olarak yer alan Yorulmaz MedikoLegal, Türkiye’nin önde gelen sağlık kuruluşları ve hekimleri için vazgeçilmez bir hasta güvenliği ve hekim savunma stratejisi danışmanlığı sağlamaktadır.

Bunun yanı sıra idari davalar, hukuk ve ceza davaları ile mesleki soruşturmalarda sorumluluk alan profesyonel hukukçuların en önemli medikolegal destekçisidir.

Söz konusu destek; CMK, HMK kapsamında aktif bilirkişilik hizmetleri yanı sıra ağırlıklı olarak akademik eğitim ve danışmanlık yapmak şeklinde sürmektedir.

Bu anlamda Yorulmaz MedikoLegal tıp ve hukuk alanından akademisyenlerin ve bilirkişilerin bir araya geldiği bir eğitim platformudur.

Bilirkişilerin ve Akademisyenlerin buluşma noktası olan Yorulmaz MedikoLegal, eğitim ve bilirkişilik hizmetlerini, geniş bir bilirkişi havuzu ve akademik kurul desteği ile sürdürmektedir.

Bilgi Bankası”  sayfasında bu profesyonellerin uygun gördükleri özgeçmiş bilgilerini ve çalışma alanlarını açıklayan örnek olguları, bilgilendirme yazılarını bulabilirsiniz.