Bilimsel Mütalaa / Uzman Görüşü

Türkiye’de bilirkişilik hizmetleri uzun zamandan beri eleştirilerin odağındadır. Bu kapsamda bilindiği üzere 2005 yılından bu yana, Ceza Muhakemesi Kanunu m.67/f.6, 68/f.3, 178, 179 uyarınca ceza muhakemesinde taraflara da bilirkişi seçme yetkisi öngörülmüş ve böylece ceza muhakemesi sürelerinin bilimsel görüşlerden kapsamlı ve çok yönlü bir biçimde yararlanabilmeleri olanağı tanınmıştır.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nda, uzman kişi (CMK m.178), bilirkişi (CMK m.179) olarak adlandırılan bu kişilerin hazırlayacakları raporlara uzman mütalaası (CMK m.67), bilimsel mütalaa (CMK m.68/f.3) adı verilmiştir. “Bilirkişi raporu, uzman mütalaası” başlığını taşıyan CMK m.67/f.6 uyarınca taraflar, soruşturma veya kovuşturma konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ya da bilirkişi raporu hakkında, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler. Ayrıca CMK’da yer alan bu düzenlemeye paralel olarak 01.10.2010 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 293. maddesinde uzman görüşü müessesesine yer verilmiştir.

Taraf bilirkişiliği olarak da bilinen bu uygulama, “Bilirkişilerin tarafsızlığından ödün vermesi anlamına gelmemektedir.” Bilinçli, iyi niyetli hiçbir hukukçunun taraflı bilirkişi talebi olmadığını biliyoruz. Bu sadece dosyaya, müvekkile zarar verir.

Söz konusu düzenlemenin tüm taraflara kısmen de olsa nefes aldırdığı açıktır. Ancak iyi bir bilirkişilik hizmetinden yararlanılabilmesi için dosyanın tam olması, adli bilimler kapsamında tüm delillerin bilimsel standartlara uygun olarak, taraf denetimine açık olarak dosyaya kazandırılması gerekmektedir.

Bu oldukça profesyonel bir bilgi birikiminin bir çeşit dava danışmanlığı kapsamında hukukçularla paylaşılmasını gerektirmektedir. Bu çerçevede Yorulmaz MedikoLegal, 2005 yılından bu yana kazandığı ciddi deneyim ile yukarıda belirtilen mevzuat kapsamında, uygun bulduğu olgularda uzman ve akademisyen üyeleri ile “Bilimsel Mütalaa” hazırlamaktadır. Ayrıca dosyada mevcut gerekli delillerin uluslararası standartlara uygun olarak incelenmesine fırsat sağlayacak düzenlemelerin oluşturulmasına katkı sağlamaktadır. Elbette Yorulmaz MedikoLegal bilirkişilerin yeniden incelenebilir rapor düzenlemelerine katkı sağlayacak eğitim programlarında da yer almaktadır.

Bilirkişi rapor örneklerimiz buradan okunabilir.

Open chat