Yargı Kararları

Benzer Yargı Kararları

2201, 2021

Bilirkişi Raporu ve Uzman Görüşü

Ocak 22nd, 2021|Tags: , , |0 Comments

Bilirkişi raporunda, dosyada mevcut bilirkişi raporlarının ve uzman mütalaalarının incelenip incelenmeyeceği, bu eksikliğin sonuçları gibi hususlar uygulamada sıkça sorun olmaktadır. Bu yazıda bilirkişi raporu ve uzman görüşü ile ilgili bu soruna yanıt aranmıştır. Yargılama sürecinde

2606, 2020

Yanlış Enjeksiyon

Haziran 26th, 2020|0 Comments

Adana Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi Esas: 2017 / 1321 Karar: 2017 / 1327 Karar Tarihi: 22.12.2017 ÖZET: Davacı, yüksek ateş şikayetiyle başvurduğu özel hastanede yapılan yanlış enjeksiyon nedeniyle duyu ve organlarından birinde sürekli işlev zayıflaması meydana

2606, 2020

Hatalı Enjeksiyon Uygulaması

Haziran 26th, 2020|0 Comments

T.C YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas: 2013/ 22821 Karar: 2013 / 28228 Karar Tarihi: 14.11.2013 (818 S. K. m. 321, 386, 394) Dava: Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine

2606, 2020

Taksirle Yaralama

Haziran 26th, 2020|0 Comments

T.C YARGITAY 12.Ceza Dairesi Esas: 2019/ 5349 Karar: 2019 / 10328 Karar Tarihi: 16.10.2019 Taksirle yaralama suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde

2606, 2020

Siyatik Sinir Hasarı

Haziran 26th, 2020|0 Comments

T.C DANIŞTAY 15.Daire Esas: 2018/ 2059 Karar: 2018 / 6744 Karar Tarihi: 09.10.2018 (2577 S. K. m. 17, 54) TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi'nce, 2577 sayılı Yasa'nın 17/2. maddesi uyarınca davacıların duruşma