Medikolegal Savunma Desteği

A. Sağlık Profesyonelleri için Medikolegal Savunma Desteği

 1. Yalnız Değilsiniz!

Yorulmaz MedikoLegal size bir telefon kadar yakın olacaktır. Hakkınızda şikayet bulunması, bir kurumun savunmanızı istemesi giderek sık karşılaşılan bir durumdur. Bazen tıbbi uygulamalar telafisi mümkün olmayan komplikasyon ya da hatalar ile de sonuçlanabilir. Meslek hayatınızda karşılaşabileceğiniz önemli bir stres nedeni olabilecek bu gibi durumlarda, sıklıkla yalnız bırakıldığınızı hissedersiniz. Tam da bu anlarda yanınızda olmak, Yorulmaz MedikoLegal ekibinin hekim ve hukukçu üyelerinin, adli tıp uzmanı ve yöneticilerinin önemli bir misyonudur. Bu desteği farklı yöntemlerle alabilirsiniz. Üyelik bilgilendirmemizde bu yöntemler açıklanacaktır.

 1. Savunma Yazmam Gerekiyor!

Savunma yapmak, Yorulmaz Medikolegal’in uzmanlık alanıdır. Uzman desteği medikolegal problemlerinizi kolaylaştıracaktır. “Tıbbi Malpraktis Kavramı”, “Aydınlanmış Onam”, “Onam Kapasitesi”, “Hukuki Ehliyet” “Nedensellik Bağı”, “Hasta Yakınlarının Onamının Aleyhe Olması” gibi konularda ikileme düşüldüğünde yanınızda olmak isteriz. Tıbbi dosyanıza bağlı kalarak yazacağınız savunma sıklıkla on yıl kadar sürecek dava dosyasının temelini oluşturacaktır. Bu savunmanın ileride değiştirilmesi aleyhinize olacağından, arkasında durabileceğiniz bir strateji ile yazılması önemlidir. Elbette yazabilecekleriniz hastanın tıbbi dosyası ile sınırlıdır. Bu nedenle iyi bir savunmanın temeli, “iyi kayıt” tutulmasıyla doğrudan ilişkilidir. Yorulmaz MedikoLegal,  savunma metninize doğrudan katkı sağlayacaktır. Bu katkı, avukatlarınızın sizler adına yazacakları savunma dilekçelerinde, adeta bir “bilirkişi raporu” kullanmış gibi sizi savunabilmelerine de olanak tanıyacaktır. Ayrıca davaların önlenmesine yönelik periyodik eğitimler ile savunulabilir tıbbi dosyalar hazırlamanıza da katkı sağlayacaktır. Bu konularda ayrıntılı bilgiye “Bilgi Bankasıbaşlığından erişebilirsiniz.

 1. Adli Rapor Yazmam Gerekiyor!

Öncelikle raporu sizden talep eden kurum ve raporun amacı bilinmelidir. Adli amaçlı mı yoksa Türk Tabipleri Birliği gibi bir meslek örgütü için mi rapor yazacaksınız? Bu raporu yazmak için gerekli dökümanlar tamamlanmış mı? Kanıta dayalı klinik bilgiler ile deneyimlerinizi ya da olayla ilgili hatırladıklarınızı ayrı ayrı belirtmeniz raporun objektifliğinin bir göstergesi olacaktır. Rapor taslağınızla birlikte klinik kayıtları Yorulmaz MedikoLegal Kurumsal Yönetim Sistemine (KYS) yüklediğinizde güvenilir bir revizyon önerisi alabilirsiniz. “Adli Rapor Yazma Kılavuzu”muza Bilgi Bankası’ndan erişebilirsiniz.

 1. Duruşmaya Çıkmam Gerekiyor!

Şüpheli, sanık, tanık ya da bilirkişi olarak duruşmada bulunmanız gerekebilir. Bir hekim için duruşma salonunda bulunmak, tarifi zor bir baskı unsurudur. Bu stresi azaltmanın en temel yolu, dosyaya hakim olmak, duruşmada kullanılacak dili ve stratejiyi önceden belirlemektir. Bu farklı durumlarla ilgili sitemizde video vb gibi bilgilere Eğitimlerimiz bölümünden erişebilirsiniz. Dilerseniz doğrudan iletişim kanallarımız ile de bilgi almanız mümkün olacaktır.

 1. Danışmanla Hızla İletişime Geçmeliyim!

Yorulmaz MedikoLegal üyesi iseniz danışmanlarımızın görüşünü almak için bir e-posta iletebilirsiniz. Konu bazlı ön inceleme sonucu ilgili branş uzmanının oluşturduğu görüş, hızla sizin ile paylaşılacaktır. Bu konsültasyonun yararlılık düzeyi elbette sizin bilgilendirme düzeyinizle paralellik gösterecektir. Elbette ilettiğiniz bilgiler anonimleştirilmiş olmalıdır. Kişisel verilerin gizliliği mevzuatları bilgi paylaşımını bazı kurallara bağlamaktadır. Anonimleştirme ile ilgili desteğe Bilgi Bankası bölümünden erişebilirsiniz. Acil durumlar için ise İletişim bölümünden danışmanlarımıza hızla ulaşabilirsiniz.

 1. Tabip Odalarından/SABİM/CİMER’den Vb Mektup Aldım!

Sağlık müdürlüklerinin akıllı geri bildirim yönetim sistemi olan “İşbitir” vb farklı uygulamalarıyla  sizin bilgilendirmelerinize ya da savunmalarınıza gereksinimi olabilir.  Bu yönde alacağınız savunma taleplerine, belirli ve kısa sürelerde cevap vermek zorundasınız. Bu oldukça stresli ve zaman alan bir süreçtir.  Öncelikle süreci yansıtan gerekli tüm tıbbi kayıtlara hızla ulaşmalısınız. Uyarmalıyız ki bu aşamada yapacağınız savunmalar ileride karşılaşabileceğiniz ceza ve tazminat davalarının da temelini oluşturacaktır. Yorulmaz MedikoLegal ekibi savunma/bilgilendirme yazılarınıza, her zaman arkasında durulacak, tıbbi ve hukuksal bir strateji oluşturacak ve şikayete doğrudan yanıt verilmesini sağlayan argümanlar hazırlamanıza destek olacaktır.

 1. Polis Acil İfade Vermem İçin Israrla Karakola Çağırıyor!

Sıklıkla klinik uygulamalarınızla ilgili bir şikayet ya da tanıklığınız için savcılık ya da mahkeme tarafından ifadenize başvurulabilir. Kolluğun çağrısı bu nedenledir. Bu gibi durumlarda tedbirli davranmak zorunludur. Nadiren yaşanılan durumlar dışında acilen karakola gitmeniz gerekmeyebilir. Zira konuyu yeterince bilmiyor veya hatırlamıyor iseniz sıcağı sıcağına ifade vermeye gitmeniz, adaletin sağlanmasına da yardımcı olmayacaktır. Sizinle iletişime geçen kolluk kuvveti iletişim bilgilerini almanız halinde, avukatınız bu polisle temasa geçerek, uygun bir vaktinizde dikkatle hazırlanmış ifadenizi verebilmeniz için randevu alabilecektir. Eğer suçlanan durumunda iseniz savunmanıza katkı sağlayacak profesyonellerle temasa geçmeden bilgi paylaşmayın. Acil durumlar için ise İletişim bölümünden danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

 1. Hakkımda Bir Şikayet Var!

Öncelikle şikayet konularını cevaplayacak şekilde tıbbi dosyanızı doğrudan referans alan bize ulaştıracağınız bir bilgilendirme metni hazırlayın. Şikayet edilen sizden başka sağlık profesyonelleri varsa onlarla hızla bir toplantı yapmalısınız. Zira aranızda fikir ayrılıkları bulunması, şikayetçi tarafın tezini güçlendirecektir. Prensip, aynı gemide olunduğunun unutulmamasıdır. Gerekli ise bu toplantı bir söz birliği hedefi için Yorulmaz MedikoLegal’in kolaylaştırıcılığında yapılmalıdır. Şikayet edilenlerin söz birliği sağlandıktan sonra, eğer şikayet konusunun savunulmasına karar verilmiş ise; gerekli savunma metinlerinin hazırlanması safhasına geçilecektir. Savunulmaması kararı verilmiş ise; mevzuatımızda yer alan uzlaşma ve arabuluculuk müesseselerinden de yararlanılarak, farklı uzlaşma protokolleri oluşturulabilir. Tıbbi malpraktis iddialarında uzlaşma ve arabuluculuk konusunu, Bilgi Bankası bölümünden ayrıntılı biçimde öğrenebilirsiniz.

 1. Dava Ediliyorum!

Farklı yollarla dava edildiğinizi öğrenebilirsiniz. Bu şikayet edilme aşamasının bir ileri safhasıdır. Davacı taraf avukatı ile iletişimde olmayın, bu önerilmez. Tüm tıbbi belgeleri toplayın ve Yorulmaz MedikoLegal ile temasa geçin. Deneyimli bir ekip, size medikolegal risk yönetimi ile gerçekçi bir yol haritası oluşturacaktır.

 1. Hakkımdaki Bir Tıbbi Uygulama Hatası İle İlgili Basın Açıklamasının Mağduruyum!

Türkiye’de “tıbbi uygulamaların haberleştirilmesi sürecindeki etik ve hukuki sorumluluklar” sıklıkla ihlal edilmektedir. Hasta mahremiyetine ve sizin profesyonelliğinize ciddi zarar verebilecek bu durum için belki de tek yapılması gereken; sorumluluklar konusundaki uyarıları yapıp, hukuki önlemler alınmasını talep etmektir. Haberler için gizlilik kararı, çıkan haberlerin kaldırılması gibi bazı hukuki önlemler mümkündür.

B. Sigorta Şirketleri İçin Medikolegal Savunma Desteği

Mesleki Sorumluluk ve Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortasından kaynaklanan taleplerde;

 • Poliçe kapsamının incelenmesi,
 • Dosyanın ön değerlendirilmesi,
 • Adli tıp konsultanının şikayet edilen hekimle karşılıklı bilgi alma amaçlı iletişimi,
 • Dava süresinin kısaltılabilmesi için alınacak önlemlerin belirlenmesi,
 • Hukuk desteği için triyaj,
 • Risk değerlendirmesinin paylaşımı,
 • Rücu değerlendirmesi,
 • Bilimsel mütalaa hazırlanması,
 • Uzlaşma ya da dava sürecine danışmanlık şeklinde kısmi ya da bütüncül bir yaklaşımla hizmet sunulmaktadır.

C. Sağlık Kurumları için Medikolegal Savunma Desteği

 • Hasta şikayeti ilk alındığında risk analizi
 • Sürece dahil olan tarafların risklerinin belirlenmesi
 • Resmi kurumlardan gelen talep yazılarının değerlendirilmesi ve cevaplanması
 • Uzlaşma ya da dava süreçlerinde kurum avukatlarına destek
 • Hasta güvenliği kapsamında geri bildirimlerin oluşturulması
 • Hastanelerin kalite yönetim birimleri ile korele olarak önleyici tedbirlerin hayata geçirilmesi.

Bu bölüm hakkında ayrıntılı bilgi, Bilgi Bankası bölümünde bulunan “Hasta Şikayet Yönetimi ve Medikolegal Konsultasyon”  makalesinde görülebilir. Özellikle hastane avukatları ve yöneticileri için bu konu önceliklidir.  Bu başlık aynı zamanda Yorulmaz MedikoLegal’in Türkiye’nin önde gelen sağlık kurumlarında yürüttüğü bir uygulamadır. Dava sayılarını azaltan, dava kazanma oranlarını şaşırtıcı seviyelere çıkaran bu uygulama için daha fazla bilgi almak amaçlı randevu talep edebilirsiniz.

Open chat