Bilirkişi Rapor Örnekleri

Bu bölüm eğitim amaçlı hazırlanmıştır. Adli Bilimler kapsamında CMK da sözü edilen bilirkişilik uygulama örneklerinin aktarılması ile özellikle genç hukukçuların savunmasını üstlendikleri müvekkilleri için farklı bakış açıları oluşturabilecekleri ön görülmüştür. Küçük özetleri/ana hatları sunulan olgular anonimleştirilmiştir. Gereksinim duyduğunuzda bizimle iletişime geçerek, konu ile ilgili ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

  • Bilirkişi Raporu

Bilirkişi Raporu ve Uzman Görüşü

Ocak 22nd, 2021|Tags: , , |

Bilirkişi raporunda, dosyada mevcut bilirkişi raporlarının ve uzman mütalaalarının incelenip incelenmeyeceği, bu eksikliğin sonuçları gibi hususlar uygulamada sıkça sorun olmaktadır. Bu yazıda bilirkişi raporu ve uzman görüşü ile ilgili bu soruna yanıt aranmıştır. Yargılama sürecinde

  • Prematüre Retinopatisi Bilirkişi Rapor Örneği

Prematüre Retinopatisi Bilirkişi Rapor Örneği

Ekim 8th, 2020|

BİLİMSEL MÜTALAA TARİH ve SAYI :                                  08.10.2015/ 2015 MÜTALAAYI İSTEYEN:                    Av. .. HAZIRLAYAN:                                    Prof. Dr. A. Coşkun Yorulmaz MÜTALAANIN KONUSU:                 … hakkında iddia edilen hatalı tedavi sonucu bebekte prematüre retinopatisi

Ateşli Silahlara Bağlı Yaralanmalar

Temmuz 8th, 2020|

Ateşli Silahlara bağlı yaralanmalar ve ölüm olguları klasik adli rapor tanımı içerisinde yaşamsal tehlike, basit tıbbi müdahale ile giderilebilme vb gibi sorunların dışında, özellikle ölüme yol açtığında ciddi araştırmalar ile belgelenmelidir. Bu belgeleme aşamasında intihar,

  • Maluliyet

Maluliyet Bilirkişi Rapor Örneği

Haziran 29th, 2020|

Maluliyet olgularında, yaralanma ile mağdurda oluşan zarar arasında nedensellik bağının kurulması temel prensiptir. Bu yüzden, Sigorta Tahkim Komisyonu ve Mahkemeler, içerisinde Adli Tıp Uzmanı bulunmayan kurullar tarafından düzenlenen maluliyet raporlarını kabul etmemektedir. Ayrıca oran belirlenmesi

  • Bilirkişi Rapor Örneği

Siyatik Sinir Hasarı Bilirkişi Raporu

Haziran 27th, 2020|

Kas içi enjeksiyon uygulamaları sonrası siyatik sinir hasarı ve buna bağlı düşük ayak oluşması sıkça yargı konusu yapılmaktadır. Anayasa, Yargıtay, Danıştay ve İstinaf mahkemelerinin yaklaşımı farklılık göstermektedir. Bu farklı örneklere BURADAN ulaşabilirsiniz. Siyatik sinir hasarlarının, medikolegal

  • Trafik Kazası Bilirkişi Rapor Örneği

Trafik Kazası Bilirkişi Rapor Örneği

Haziran 23rd, 2020|

Trafik kazaları ile ilgili bilirkişilik,  "yaralanmanın ağırlık düzeyi", "ölüm ile nedensellik bağı", "kusurun varlığı", "kusurun ağırlık düzeyinin" (taksir, bilinçli taksir, olası kast) belirlenmesi, kusur ile zarar arasında nedensellik bağı, "sürüş güvenliği”, "kazada alkol ya da