Bilirkişi Rapor Örnekleri

Bu bölüm eğitim amaçlı hazırlanmıştır. Adli Bilimler kapsamında CMK da sözü edilen bilirkişilik uygulama örneklerinin aktarılması ile özellikle genç hukukçuların savunmasını üstlendikleri müvekkilleri için farklı bakış açıları oluşturabilecekleri ön görülmüştür. Küçük özetleri/anahatları sunulan olgular anonimleştirilmiştir. Gereksinim duyduğunuzda bizimle iletişime geçerek, konu ile ilgili ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Bilirkişi Raporu ve Uzman Görüşü

Bilirkişi raporunda, dosyada mevcut bilirkişi raporlarının ve uzman mütalaalarının incelenip incelenmeyeceği, bu eksikliğin sonuçları gibi hususlar uygulamada sıkça sorun olmaktadır. Bu yazıda bilirkişi raporu ve uzman görüşü ile ilgili bu […]

Prematüre Retinopatisi Bilirkişi Rapor Örneği

BİLİMSEL MÜTALAA TARİH ve SAYI :                                  08.10.2015/ 2015 MÜTALAAYI İSTEYEN:                    Av. .. HAZIRLAYAN:                                    Prof. Dr. A. Coşkun Yorulmaz MÜTALAANIN KONUSU:                 … hakkında iddia edilen hatalı […]

Ateşli Silahlara Bağlı Yaralanmalar

Ateşli Silahlara bağlı yaralanmalar ve ölüm olguları klasik adli rapor tanımı içerisinde yaşamsal tehlike, basit tıbbi müdahale ile giderilebilme vb gibi sorunların dışında, özellikle ölüme yol açtığında ciddi araştırmalar ile […]

Maluliyet Bilirkişi Rapor Örneği

Maluliyet olgularında, yaralanma ile mağdurda oluşan zarar arasında nedensellik bağının kurulması temel prensiptir. Bu yüzden, Sigorta Tahkim Komisyonu ve Mahkemeler, içerisinde Adli Tıp Uzmanı bulunmayan kurullar tarafından düzenlenen maluliyet raporlarını […]

Siyatik Sinir Hasarı Bilirkişi Raporu

Kas içi enjeksiyon uygulamaları sonrası siyatik sinir hasarı ve buna bağlı düşük ayak oluşması sıkça yargı konusu yapılmaktadır. Anayasa, Yargıtay, Danıştay ve İstinaf mahkemelerinin yaklaşımı farklılık göstermektedir. Bu farklı örneklere […]

Trafik Kazası Bilirkişi Rapor Örneği

Trafik kazaları ile ilgili bilirkişilik,  “yaralanmanın ağırlık düzeyi”, “ölüm ile nedensellik bağı”, “kusurun varlığı“, “kusurun ağırlık düzeyinin” (taksir, bilinçli taksir, olası kast) belirlenmesi, kusur ile zarar arasında nedensellik bağı, “sürüş […]

Yaşamsal Tehlike Kati Rapor Örneği

Bilimsel mütalaalar aynı zamanda resmi bilirkişi raporlarına itiraz edebilmenin en etkili yoludur.  Yaşamsal tehlike kararı en sık hatalı rapor düzenlenen konudur. Bu mütalaa neticesinde, dosya Adli Tıp Kurumu 2. Adli […]

Kişisel İlişki Kurma Değerlendirmelerinde Baba

Baba ile çocuk arasında kişisel ilişki kurulması hakkında karar oluşturulmasında, çocuğun yaşı, cinsiyeti, ihtiyaçları ve çocuğun üstün yararı kapsamında dikkat edilmesi gerekli bilimsel kriterlerin belirlenmesi önemli görevlerimizden biridir. Küçüğün hayatından hızla çıkan ya […]

Yaşlı İstismarı Bilirkişi Rapor Örneği

15 Haziran Dünya Yaşlı İstismarı Farkındalık Günü anısına “Adli Psikiyatri” eğitim bölümümüz içine bir yaşlı istismarı türü olan ekonomik istismar ile ilgili “fiil ehliyeti” bilirkişi rapor örneği konulması uygun görüldü. […]

Minör Travma ve Ölüm Bilirkişi Rapor Örneği

TCK 87/4 maddesinin “basit tıbbi müdahale ile giderilebilir” bir yaralanmanın ölüme yol açması durumunda uygulanabilirliliğin araştırıldığı bir rapor örneğidir.   BİLİMSEL MÜTALAA     M. TARİH ve SAYI : 06.0….. […]

Open chat