Hukukçular İçin Adli Bilimler

Tıp ve hukuk yolları sıklıkla kesişen, dünyanın en önemli iki mesleği olmasına rağmen, maalesef aynı dili konuşamamaktadır. Bu nedenle, teknik olarak bilirkişilik hizmeti bir çeşit tercümanlık görevidir. Yorulmaz MedikoLegal, öncelikli olarak adli dosyaların, her iki meslek için anlaşılır olmasını sağlamaktadır. Bu kapsamda, gereksinim duyulan bilirkişilik hizmeti ve uygun dava stratejisi belirlenmektedir.

Yorulmaz MedikoLegal’in temel misyonlarından biri, dosya derlemesi ve dilekçelerdeki adli-tıbbi argümanların oluşturulmasına katkı sağlamaktır. Bundan sonraki aşamada;

  • Yaralanmaların adli tıp açısından değerlendirilmesi,
  • Ateşli silah, yüksekten düşme vb. olgularda keşif ve olay yeri rekonstrüksiyonu,
  • CMK kapsamında otopsiye katılım ve raporların değerlendirilmesi,
  • Resmi bilirkişilik kurumlarında düzenlenen her türlü raporun incelenmesi ve değerlendirilmesi,
  • Tıbbi uygulamalar ya da farklı kazalar sonucu oluşan yaralanmalarda  sorumlulukların tespiti ile oluşan maluliyetin değerlendirilmesi ve aktüerya hesabı,
  • Babalık tayinleri gibi biyolojik delillerin adli amaçlı genetik incelemeleri,
  • Cinsel saldırı iddiası, hukuki ehliyet, ceza ehliyeti gibi konularda ilgili uzmanların katkıları ile multidisipliner bilirkişi görüşleri temin edilmesi için destekler oluşturulmaktadır.

Ayrıca duruşmada sözel görüş verilmesi(çapraz sorgu) ve 3D grafik animasyonlar gibi etkili görsel materyal hazırlanması sağlanmaktadır.

Open chat