Arabuluculukta Bilirkişi Desteği

Arabuluculuk, bir “Alternatif Uyuşmazlık Çözümü” yöntemi olarak, tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı, tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmeleri olarak tanımlanmaktadır. Yorulmaz MedikoLegal bu uygulamayı akademik olarak desteklediği gibi, işleyişi kolaylaştırmak amacı ile uygulamacılara bilirkişilik hizmeti de sağlamaktadır.

Türkiye’de tıbbi uygulama hataları ile ilgili zorunlu arabuluculuk uygulaması taraflardan birinin sigorta şirketi olması halinde zorunlu arabuluculuğa tabiidir. Bunun dışında taraflardan birinin sigorta şirketi olmadığı durumlarda da malpraktis dosyaları ihtiyari arabuluculuk yolu ile çözülebilmektedir. Bu deneyimlerimizde tıbbi uygulamalar gibi hekim olmayanlarca anlaşılması güç konularda taraf iradelerinin uyuşmasının sağlanması ancak tıbbi bilirkişiler desteği ile olabileceği görülmüştür.

Yorulmaz MedikoLegal’in gelecek projeksiyonu içinde arabuluculuk uygulamalarının başarılı olabilmesi için bilimsel destek sağlanması öne çıkmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Bilgi Bankasından bilgi edinebilirsiniz.

Open chat