Covid – 19

T.C. Sağlık Bakanlığı-Bilim Kurulu,WHO,CDC, Adli Tıp Kurumu gibi saygın bilimsel otoritelerin önerileri, algoritmaları bilgilendirme amaçlı paylaşılmıştır.

 

 

Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi

Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi yayınlanmıştır. 16.06.2020 tarihli rehbere buradan ulaşabilirsiniz.  

Covid – 19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi

Covid-19 ile ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından yeni ” Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” yayınlanmıştır. Konu ile ilgili Bilimsel Danışma Kurulu çalışmalarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir. https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-rehberi.html  

Pandemi Döneminde Sağlık Çalışanlarının Ruhsal Bütünlüklerini Koruması

Bu yazımızda Pandemi Döneminde Sağlık Çalışanlarının Ruhsal Bütünlüklerini Koruması için alınabilecek önlemleri konu alacağız. Daha önceki yazımızda sağlık çalışanlarının pandemi döneminde karşı karşıya olduğu psikolojik riskler değerlendirilmişti. Covid-19’un hayatımıza getirdiği […]

Pandemi ve Sağlık Çalışanlarında Tükenmişlik

Biz Evde kalıp sıkıntıdan “ölürken” evine gidemeyip Covid-19’la mücadele sırasında hayatını kaybeden birileri olduğunu biliyoruz. Evde kalarak da olsa onları korumaya çalıştık. Ne zaman biteceği bilinmeyen bir Pandemideyiz.  Korumaya çalıştığımız […]

Ruhsal Travma, Yas ve Covid – 19

Yukarıdaki rakamlar sevdiğimiz birileri. Yakınlarımızın ölümünü deneyimlediğinizde, ani olmasa dahi bizleri şaşkına çevirebilir. Ani olduğunda aşırı şaşkın, endişeli ve hayatımızla ilgili kontrolü kaybetmiş gibi hissedebiliriz. İşlev kabiliyetimiz ciddi şekilde bozulabilir. […]

Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Dünyada Yasal Düzenlemeler

Bugün birçok ülkede, Pandemi bir halk sağlığı acil durumu ilan edildikten sonra hekimlerin sorumluluğunun hekimler lehine dar bir çerçevede sınırlanabileceği konuşulmaktadır. Buna rağmen henüz ülkemizde bu konuda yasal bir düzenleme […]

Covid -19 Döneminde Malpraktis Davalarından Korunma Hakkı

Bu yazıda, Tıbbi Uygulama Hatası iddiası riski yüksek covid-19 Pandemi döneminde, Dünyada hekimlerin daha verimli çalışabilmesinin önünü açan, alınan hukuki önlemlerin belirtilmesi amaçlandı. Ayrıca, bu önlemler açısından Türkiye’deki yasal mevzuatın […]

Adli Bilimler Çerçevesinden Covid-19 Pandemisi-lll

KLİNİK ADLİ TIP RİSK YÖNETİMİ COVİD-19 ve İş Kazası/Meslek Hastalığı Adli Bilimler uzmanlarını bekleyen önemli bir sorun; Covid-19 ile enfekte olan başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm çalışanların haklarının nasıl […]

Adli Bilimler Çerçevesinden Covid-19 Pandemisi-ll

ADLİ BİLİMLER ÇERÇEVESİNDEN COVİD-19 PANDEMİSİ-II- Daha başlangıçta en büyük merkezimiz Adli Tıp Kurumu 30’un üstünde enfekte çalışanı nedeniyle karantina altına alındı. Aslında biz diğer birçok ülkenin yaşadığı inanılmaz ölüm oranlarını […]

Adli Bilimler Çerçevesinden Covid-19 Pandemisi-I

Zor dönemlerden geçildiğinde, Adli Bilimlerin adaletin sağlanmasına ve insan haklarının korunmasına olan katkıları ön plana çıkar. Covid-19 Pandemi dönemi de Adli Bilimler hasta-hekim ve çalışan haklarının korunması açısından sığınılacak bir […]

Open chat