Yazılar

Enjeksiyon Nöropatisi Olgusunda Aydınlatılmış Onam
+

Enjeksiyon Nöropatisi Olgusunda Aydınlatılmış Onam

27/06/2020|Enjeksiyon Nöropatisi, Yargı Kararları | 16 dakika

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas: 2016/ 6776 Karar: 2020 / Karar Tarihi: 16.01.2020 RGT: 25.02.2020 RG NO: 31050 BAŞVURUNUN KONUSU Başvuru, tıbbi ihmal sonucu zarara uğranılması nedeniyle kişinin maddi ve manevi […]

Devamı
+

Yanlış Enjeksiyon

26/06/2020|Enjeksiyon Nöropatisi, Yargı Kararları | 9 dakika

Adana Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi Esas: 2017 / 1321 Karar: 2017 / 1327 Karar Tarihi: 22.12.2017 ÖZET: Davacı, yüksek ateş şikayetiyle başvurduğu özel hastanede yapılan yanlış enjeksiyon nedeniyle duyu ve organlarından […]

Devamı
hatalı enjeksiyon uygulaması
+

Hatalı Enjeksiyon Uygulaması

26/06/2020|Enjeksiyon Nöropatisi, Yargı Kararları | 7 dakika

T.C YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas: 2013/ 22821 Karar: 2013 / 28228 Karar Tarihi: 14.11.2013 (818 S. K. m. 321, 386, 394) Dava: Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda […]

Devamı
taksirle yaralama
+

Taksirle Yaralama

26/06/2020|Enjeksiyon Nöropatisi, Yargı Kararları | 3 dakika

T.C YARGITAY 12.Ceza Dairesi Esas: 2019/ 5349 Karar: 2019 / 10328 Karar Tarihi: 16.10.2019 Taksirle yaralama suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: […]

Devamı
Siyatik Sinir Hasarı
+

Siyatik Sinir Hasarı

26/06/2020|Enjeksiyon Nöropatisi, Yargı Kararları | 9 dakika

T.C DANIŞTAY 15.Daire Esas: 2018/ 2059 Karar: 2018 / 6744 Karar Tarihi: 09.10.2018 (2577 S. K. m. 17, 54) TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi’nce, 2577 sayılı Yasa’nın […]

Devamı
Open chat