Yazılar

Beyaz Kod İşleyişi
+

Beyaz Kod İşleyişi

22/02/2020|Sağlık Hukuku, Yararlı Bilgiler | 8 dakika

Sağlıkta şiddet Dünya Sağlık Örgütü’nün de belirttiği üzere bir “halk sağlığı sorunu”dur. Ülkemizde de sağlık profesyonellerine yönelik şiddeti önleme politikalarından biri olarak “Beyaz Kod Uygulaması” geliştirilmiştir. Bir önleme politikası olmasına […]

Devamı

Hastalarla Bir İletişim Aracı Olan Mesajlaşmadan En İyi Şekilde Yararlanma

13/01/2020|Hasta - Hekim Hakları, Hasta Şikayet Yönetimi ve Medikolegal Konsültasyon, Sağlık Hukuku | 8 dakika

Metin mesajları ve diğer uygulamalar bir iletişim şekli olarak hasta-hekim iletişimini kolaylaştırır.  Ancak bu kolaylık, bazen komplikasyonlara, sorunlara yol açabilir. Belki de bu sorunları bilgi bankasında bulunan  Beyin ve Sinir […]

Devamı

Brakial Pleksus Zedelenmesi – Anayasa Mahkemesi Kararı

05/11/2019|Sağlık Hukuku | 3 dakika

Anayasa Mahkemesi’nin Hamdullah Aktaş ve diğerleri 2015/10945 başvuru numaralı, 19.07.2018 tarihli kararında özetle; Devlet hastanesine doğum için giden hastaya ebe tarafından normal doğum yaptırılmış, bebek 17.05.2001 tarihinde 5 kg doğmuştur. […]

Devamı

Tıbbi Kötü Uygulama İddialarında Arabuluculuk ve Bilirkişilik Hizmeti

05/11/2019|Sağlık Hukuku | 6 dakika

Arabuluculuk, tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı, tarafsız ve bağımsız üçüncü bir kişi yardımı ile müzakerelerde bulunmak sureti ile kendilerinin çözdüğü Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemidir.İhtiyari bir uygulama olan arabuluculuğa gerek dava açılmadan […]

Devamı

Hasta- Hekim İletişimi Ya Da İletişimsizliği Mi? – I

17/10/2019|Sağlık Hukuku | 19 dakika

Canlıların temel gereksinimlerinden biri olarak gösterilen iletişim konusu, psikolojik ve sosyal yönü ile giderek daha fazla üzerinde durulan bir konu olmaktadır. Giderek artan sanayileşme ile ilgili handikapların giderilmeye çalışılması çabası […]

Devamı

Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik Yayımlandı.

25/06/2019|Sağlık Hukuku | 5 dakika

Sağlık Bakanlığı tarafından, 21 Haziran 2019 tarihli 30808 sayılı Resmi Gazete’de ”Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır.Yönetmelik metnine aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/06/20190621-3.htm Yönetmeliğin m.5/5 uyarınca sağlık hizmeti sunucuları, tahlil ve tetkik […]

Devamı
Onkoloji Pratiğinde Medikolegal Sorunlar
+

Onkoloji Pratiğinde Medikolegal Sorunlar

18/06/2019|Malpraktis Risk Yönetimi, Sağlık Hukuku | 1 dakika

Tıbbın Ustaları Dergisi’nin 3. sayısında Kanser Haftası dolayısıyla, ekibimiz “Onkoloji Pratiğinde Medikolegal Sorunlar” başlıklı yazı ile yer almıştır.

Devamı
Open chat