Adli Tıp Uzmanı Prof.Dr. Coşkun Yorulmaz, Patoloji Uzmanı Gülben Albayrak ve Patoloji Dernekleri Federasyonu Hukukçusu Av. Abdullah Hızal patolojide malpraktis ve öne çıkan konuları olgular eşliğinde tartışacaklar.

Varsayımsal sözleşme nedir? Komplikasyon mu. malpraktis mi? Nasıl anlayabiliriz? Patolojide en riskli konular neler? Malprakstisten nasıl korunabiliriz? Rapor yazarken nelere dikkat edilmeli? Yuvarlak yorumlar bizi korur mu?Soruşturmalar, bilirkişilik ve yargı süreçleri nasıl işliyor?

Online olarak gerçekleştirilecek olan, 30. Ulusal Patoloji Kongresi’nde “Patolojide Malpraktis” Oturumu 22 Mayıs tarihinde saat 9:00 ile 10:30 arasında 5 numaralı salonda izlenebilecek.