Adli Tıp Uzmanı Prof.Dr. Coşkun Yorulmaz, Patoloji Uzmanı Gülben Albayrak ve Patoloji Dernekleri Federasyonu Hukukçusu Av. Abdullah Hızal patolojide malpraktis ve öne çıkan konuları olgular eşliğinde tartışacaklar. Varsayımsal sözleşme nedir? […]

Devamı