Adli tıp, adli bilimler, hukuk, psikoloji, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, kriminoloji, antropoloji, öğretmenlik, medya, polis ve jandarma gibi güvenlik birimlerini de içeren toplumun çok geniş bir alanında birlikte çalışmaya ve üretmeye gereksinim bulunuyor. Teorik bilgilerin havada uçuştuğu çağımızda bu bilgilerin adli bilimlerin uygulama alanına yansıması çok önemlidir. Eğitim ve öğretimin en önemli parçasını deneyimlerimiz ve uygulama alanları, yani “olgu temelli” yaklaşım belirliyor. Olgu, bilgiyi doğru kullanım, gelişim ve değişimin temeli olma yanında eğitim ve öğretimin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu paradigma ile “Olgularla Adli Tıp & Adli Bilimler” kitabının tıp fakültesi öğrencileri, adli tıp asistanları, adli tıp uzmanları, adli bilimlerin farklı alanlarında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başta olmak üzere tıp, hukuk, psikoloji, diş hekimliği, kriminoloji, sosyal hizmet, antropoloji gibi çok çeşitli adli bilimler alanında çalışanlara en son güncel literatür bilgileri yanında olgularla yeni perspektifler kazandıracak niteliktedir.

Editörlüğünü Prof. Dr. Halis Dokgöz’ün yaptığı Türkiye’nin ilk “C-S-I” kitabı “Olgularla Adli Tıp & Adli Bilimler” 167 yazar tarafından yazılmış olup 95 ilginç adli olgu çözümlemesinden oluşuyor. Kitapta Cinayet, İntihar, Trafik ve İş Kazaları, Çocuk İstismarı, Cinsel Şiddet, Cinsel İstismara Uğramış Çocukta Travma Onarımı, Beden Muayenesi, Kişilik Bozukluğunun Şiddet Davranışı ile İlişkisi, Ebeveyn Yabancılaştırma Sendromu, Yaş Tayini, Olay Yeri İnceleme, Munchausen By Proxy Sendromu, İşkence, Seri Tecavüz, İnsan Ticareti, Akran Zorbalığı, Uyku İlişkili Şiddet, Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser Sendromu, Akademide Mobbing, Beyaz Kod, Sağlık Hukuku, Bilirkişilik, İlaç Uygulama Hataları, Obezite Cerrahisine bağlı Malpraktis, Beslenmeyi Reddetme, Lokal Anestezi Uygulaması Sonrası Ölüm, Hirudoterapi, Madde Testinden Kaçış, Metil Alkole Bağlı Ölüm, Çapraz Tolerans, Adli Psikoloji, Adli Antropoloji, Adli Odontoloji, Adli Dilbilim, Adli Belge İncelemesi (Çek, Senet, Yazı, İmza vs), Ateşli Silah Yaralanmaları, Nitrogliserin Esaslı Dinamit İmhası, Yorgun Mermi, LPG Parlaması, Likit Petrol Gaz Tankı Patlaması, Ölüm Molası, Paket Vücut Sendromu, Maluliyet, Moleküler Otopsi, Ani Beklenmedik Şüpheli Ölümler gibi çok daha fazla olgu ve çözümlemeleri yer alıyor.

Olgularla Adli Tıp & Adli Bilimler Kitabı

Olgularla Adli Tıp & Adli Bilimler Kitabı

KİTAP İÇERİĞİ

ADLİ TIP & ADLİ BİLİMLER

Editör Prof.Dr. Halis Dokgöz

İçindekiler:

 1. Cinsel Şiddet Olgularının Değerlendirilmesinde Görüşmenin Önemi: Olgu Sunumu
 2. Genital Muayeneye Onam Vermeyen Cinsel Şiddet Mağduruna Yaklaşım: İki Olgu Sunumu
 3. Beden Muayenesine Onam Vermeyen Çocuk; Etik İkilem İle Karşılaşan Hekimin Tutumu Nasıl Olmalı?
 4. Cinsel Saldırıya Uğrayan Bireye Yaklaşım ve Muayenede Yapılan Hatalar
 5. Borderline (Sınır) Kişilik Bozukluğunun Şiddet Davranışı İle İlişkisinin Bir Vaka Örneği Üzerinden İncelenmesi
 6. Duygusal İstismar Formu Olan Ebeveyn Yabancılaştırma Sendromu (EYS) Olgularında Vaka    Yönetimi
 1. Bölüm Cinsel Saldırı Olgularında Ruhsal Durum Değerlendirmesinin Önemi
 2. Cinsel İstismar Mağduru Bir Çocukla Psikoterapötik Çalışma: Travmanın Onarımı
 3. Cinsel İstismar Mı, Tedavi Amaçlı İatrojenik Anal Yaralanma Mı?
 4. Yıkanmaya ve Uzun Süre Geçmesine Rağmen Multispektral Kolposkop Yardımıyla Umblikusta Spermium Tespiti: Olgu Sunumu
 5. 11.Adli Tıp Pratiğinde Nadir Görülen Bir Olgu: Konjenital Adrenal Hiperplazi ve Pseudohermafroditizm Tanılı, Evlenme İsteği Olan Bir Çocuğun Yaş Tayini Açısından Değerlendirilmesi
 1. Cinsel ve Fiziksel İstismar İddiasıyla Yönlendirilen, K Vitamini Eksikliği Olgusu
 2. Ölümle Sonuçlanan ve Feth-i Kabir Yapılan Munchausen By Proxy Sendromu Olgusu
 3. Munchausen By Proxy Yoluyla Çocuk İstismarı: Bir Olgu Sunumu
 4. İkilem: Bir Olgu Sunumu
 5. Hasta Hekim İlişkisinde Cinsel Saldırı İddiası: Bir Olgu Sunumu
 6. Tehlikeli Bir Çocuk İstismarı Türü: Bakım Verenin Yapay Bozukluğu
 7. Cinsel İstismar Mağduru Olgunun Maluliyet Açısından Değerlendirilmesi
 8. Bir Serbral Palsi Olgusu Üzerinden Engellilik Ve Adli Tıp
 9. Cinsel Saldırı ve İşkence Bulguları Olan Self-Mutilasyon Olgusu
 10. Ölümle Sonuçlanan Sarsılmış Bebek Sendromu: Olgu Sunumu
 11. Boğazlama İle Üç Çocuğunu Öldüren Anne; Maternal Filisid Olgusu
 12. Seri Tecavüz ve Tecavüze Kalkışma: Parafili Midir?
 13. Bipolar Bozukluğun Adli Yönleri
 14. Sosyal Medya Kullanımında Soruşturma Nedeni Olan Hekim-Hekim İlişkisi: Olgu Sunumu
 15. Adli Bir Olgu (Çocuk Evliliği) Üzerinden İnsan Ticareti Kavramı
 16. Ölümle Sonuçlanan Akran Zorbalığı: Bir Olgu Sunumu
 17. Suça Sürüklenen Bir Çocuğun Psikosoyal Anatomisi
 18. Yakın Dönem Trans Femisid Olgularına Dair Haberlerin “İdeal Mağdur” ve “Mağduru Suçlamak” Bağlamında Viktimolojik Analizi
 19. Bir Üniversite Öğrencisi Cinayetinin Anatomisi: “Femisid
 20. Kalbe Penetran Kesici Delici Alet Yaralanması ile Gelen Aile İçi Şiddet Mağduru Hastada Gözden Kaçan Cinsel Saldırı
 21. İradenin Bulanık Alanı: BDSM
 22. Havva’nın Kaburgası: Şiddetin Kayıp İzleri
 23. Maritisit Kavramının Kriminolojik ve Sosyolojik Olarak Değerlendirilmesi: Bir Olgu Sunumu
 24. NREM Parasomniye Bağlı Uyku İlişkili Şiddet: Olgu Sunumu
 25. Adli Psikiyatrik Değerlendirmede Biyopsikososyal Yaklaşımın Önemi: Cinsel İstismar Mağduru Bir Çocukta Süregelen Duygusal İhmal ve İstismarın Tespiti
 26. Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser (MRKH) Sendromlu Kişinin Türk Medeni Kanuna Göre Değerlendirilmesine Adli Tıbbi Bakış
 27. Anembriyonik Gebelik ve Minor/Major Travma Sonrası Gebelik Kesesinin Kaybı ve Adli Tıbbi Sonuçları: Olgu Sunumu
 28. Akademide Meydana Gelen Bir Mobbing Olgusuna İlişkin Adli Psikolojik Değerlendirme
 29. Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet ve Beyaz Kod Uygulaması
 30. Sağlık Hukukunda Tıbbi Bilirkişilik ve Bilimsel Mütalaa Olgusu
 31. Adli Tıp Gözüyle İlaç Uygulama Hataları
 32. Obezite Cerrahisi Sonrası Malpraktis İddiası
 33. 44. Diş Çekimi Sonrası Gelişen Orbital Sellülite Bağlı Görme Kaybı Olgusunda Adli ve Tıbbi Değerlendirme
 34. Tıbbi ve Hukuki Açıdan Bilinçli Olarak Beslenmeyi Reddetme
 35. Lokal Anestezi Uygulaması Sonrası Methemoglobinemi Tablosuyla Gerçekleşen Ölüm: Bir Tıbbi Uygulama Hatası Mı?
 36. Bir Geleneksel Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp (GETAT) Yöntemi Hirudoterapi’nin Etik ve Legal Tartışması: Olgu Sunumu
 37. Adli Tıp Açısından İlliyet Zorluğu: Purtscher Retinopati
 38. Madde Testinden Kaçış-Kaçamayış Olgu Serisi
 39. İdrarda Madde Testi: Tatlı Bir Koku Hikâyesi
 40. Madde Testlerinde “Doğru” Bilinen “Yanlış” Pozitif Sonuçlar: Amfetaminlere Özgü Bir Olgu
 41. Metil Alkole Bağlı Ölüm Olgusunda Metil Alkol Düzeylerinin İzlenmesi ve Laboratuvar Bulgularına Etkilerinin Değerlendirilmesi
 42. Madde Kullanımında Çapraz Tolerans: Denetimli Serbestlik Kapsamında Bir Olgu
 43. Transdermal Emilime Bağlı Metanol Zehirlenmesi: Bir Otopsi Olgusu
 44. Porsuk Ağacı Zehirlenmesine Bağlı Ani Ölüm
 45. 56. Arı Sokması Sonucu Ölüm: İki Olgu Sunumu
 46. Adli Olgularda Ses ve Anlambilimsel Çözümlemeler
 47. Aynı Kişi Tarafından Yazılmış Tehdit ve Hakaret Mektuplarında Değiştirme Gayreti ve Her İki Elin Kullanımı: Bir Olgu Sunumu
 48. İmzadan Faydalanarak Senet Düzenlenmesi
 49. Başka Amaçla Atılmış Bir İmzadan Faydalanılarak Sahte Senet Oluşturulması: Bir Olgu Sunumu
 50. Kafa İçi Ateşli Silah Yaralanmalarında Fiziksel Aktivite Kapasitesi
 51. Mermi Çekirdeği ile Oluşmuş İmajı Veren Yaralanma Olgusu
 52. Çene Altında İki Adet Av Tüfeği Yaralanması İle İntihar Olgusu
 53. Nitrogliserin Esaslı Dinamitin İmhası Sırasında Gerçekleşen Patlama Sonucu Ölüm Olgusu; Otopsi Bulguları
 54. Bir Olgu Sunumu ile Yorgun Mermi Kavramının Potansiyel Tehlikelerinin Değerlendirilmesi
 55. Ateşli Silah Mermi Çekirdeği Atipik Çıkış Yarası: Desteklenmiş Çıkış Yarası
 56. Araç İçi LPG Parlamasına Bağlı Gelişen Yaralanmalara Medikolegal Yaklaşım-Olgu Sunumu
 57. Likit Petrol Gaz Tankının Patlaması Sonucu Meydana Gelen Yanık Olgusu
 58. Alev Gizleyen Yanığı: Üç Olgu Sunumu
 59. Bacaktan Kalbe Giden Yol
 60. Ölüm Molası
 61. Frontal Lob Sendromunun Eşlik Ettiği İntihar Orijinli Boğazlama Vakası
 62. Olgu sunumu: Yüksekten Atlama Suretiyle İntihar Eden Eşin, Diğer Eşin Üzerine Düşmesi Sonucu Gerçekleşen Çoklu Travma Olgusu
 63. 74. Elektroşok Cihazı Uygulanması ve Düşme Sonrası Gelişen Kafa İçi Kanamanın İlliyet Bağı Yönünden Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu
 64. İki Olgu Eşliğinde Maluliyet Hesaplamalarında Fark Hesabı
 65. Paket Vücut Sendromu
 66. Hemodiyaliz Kateterine Bağlı Sağ Atriumda Dev Trombüs Olgusu
 67. Bilek Güreşi Nedeniyle Oluşan Humerus Cisim Kırığı
 68. Dev Hücreli Myokardit: Bir Otopsi Olgusu
 69. Radyolojik Olarak Kemik Kırığı Görünümü Veren Bir Anomali: Bipartite Patella
 70. Eagle Sendromu Olan Ası Olgusunda Kalsifiye Stiloid Bağ Kırığı
 71. Nadir Görülen Posttravmatik Karotiko-Kavernöz Fistül Olgusuna Adli Yaklaşım
 72. Ani Kardiyak Ölümlerde Moleküler Otopsinin Önemi; Timothy Sendromu
 73. Çürümüş Bir Cesedin Çok Parçalı ve Deforme Kafatası Kemiklerine Yapılan Manuel Rekonstrüksiyon ile Ölüm Şekli ve Suç Aleti Tespiti
 74. Bıçaklanma Sonucu Penis Yaralanmasıyla Başvuran Olgu Sunumu
 75. Diz Travmalı Erişkin Hastada Apofizit Sekeli – Kemik Kırığı Ayırıcı Tanısı: Osgood Schlatter Hastalığı
 76. Kafa Travması Sonrası Meydana Gelen Ani Ölüm Olgusunda Olası Ölüm Mekanizmalarının Değerlendirilmesi ve İlliyet Bağı Sorunu
 77. Obstruktif Uyku Apne Sendromuna Bağlı Ani Ölüm
 78. Yüzde Sabit İz Niteliğinde Yaralanmanın Maluliyet Bakımından Değerlendirilmesi
 79. Adli Raporlamada Karşılaşılan Nadir Radyolojik Görüntülere Sahip Olgular
 80. Bir Ani Ölüm Nedeni Olarak Aritmojenik Kardiyomiyopati
 81. Kraniektomi Defektinin Engellilik Yönetmeliği’ne Eklenmesi Gerekliliği: Olgu Sunumu
 82. Trafik Kazalarında Araç İçi Konumların Tespitinde El Parmak Kırığı Yol Gösterici Olabilir Mi? – Bir Olgu Sunumu
 1. Miyokard İnfarktüsünün Nadir Ama Ölümcül Bir Komplikasyonu; Sol Ventrikül Duvar Rüptürü
 1. Otopside Tespit Edilen Olağandışı Yabancı Cisim Aspirasyonu Olgusu