0%
3 oylar, 5 ortalama

5 Soruda HIV ve Hekim Sorumluluğu

Mortalite ve morbidite oranı yüksek olan HIV/AIDS hastalığının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülme sıklığı artmaktadır. HIV infeksiyonu kronik aktif bir hastalıktır. Bilinen hipertansiyon, ateroskleroz gibi kronik hastalıklardan farklı olarak kişinin sosyal yaşantısını, iş hayatındaki statüsünü, ruhsal iyilik halini; fiziksel iyilik halinden daha fazla etkilemektedir. Hastalığın psikososyal etkilerine örnek vermek gerekirse; hastanın test sonuçlarının açıklanmasında, mahremiyetin korunması konusunda gösterilebilecek bir zafiyet, damgalanmasına neden olarak HIV(+)/AIDS hastalarının kişisel ilişkilerini ve sosyal desteğini bozabilmekte, toplumda hayat kalitelerini olumsuz yönde etkilemektedir. HIV (+) kişilerin mahremiyet hakları bu nedenle önem arz etmektedir. Bu test ile konu vurgulanmak istendi.

1 / 5

1) HIV şüpheli hastaya yaklaşımlardan hangisi doğrudur?

2 / 5

2) Sağlık müdürlüklerine bildirimi zorunlu olan HIV(+)’liğinin bildiriminin hasta tarafından reddedilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

3 / 5

3) HIV(+) olduğu belirlenmiş kişinin hastalığını sigorta şirketleri ve/veya işveren ile paylaşmalı mıyız? Doğru Yaklaşım hangisidir?

4 / 5

4) Polikliniğine başvurmuş HIV (+) hastanın tanısını diğer sağlık personelleri ile ön bilgilendirme amacıyla paylaşılması gerekli midir? En uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 5

5) HIV (+)’liğinin, kişinin cinsel partneri ile paylaşılması hususunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Skorunuz

Ortalama skor 73%

0%

Çıkış

Diğer testlerimiz için tıklayın.