Emdate ekibi tarafından dördüncüsü düzenlenen Dinamik Acil Tıp Eğitimi, 8-10 Kasım 2019’da Gaziantep’te 773 hekimin katılımıyla yapıldı. Yorulmaz Medikolegal bu bilimsel aktiviteye destek kararı aldı.

10 Kasım 2019 tarihinde Ata’mıza saygı etkinliği sonrasında, Adli Tıp ve Malpraktis başlıklı oturum, Dr. Mesut Zorlu ve Dr. Sarper Sıtkı Sağlam moderatörlüğünde; Prof. Dr. Coşkun Yorulmaz ve Av. Yazgülü Taştemir katılımıyla gerçekleştirildi.

Bu oturumda olgu örnekleri üzerinden;

  • Hasta şikayet yönetimi ve adli tıp konsültasyonu
  • Medikolegal konsültasyonun sağladığı faydalar, hasta güvenliği ve hekim savunma stratejileri
  • İlaç etkileşimleri ve anafilaksi medikolegal risk yönetimi
  • Tıbbi kayıtların yeterliliği
  • Defin ruhsatı ve  adli raporlarla ilgili uygulamaya yönelik pratik bilgiler
  • Nedensellik bağı değerlendirmesi
  • Uzman mütalaasının önemi
  • İdari, mesleki disiplin soruşturması, savcılık soruşturması, tazminat ve ceza davaları

konuları tartışılarak; bir malpraktis davasının anatomisi aktarıldı.