İngiliz Psikolog Dennis Howitt’in Adli Psikoloji ve Suç Psikolojisine Giriş kitabının 6. baskısı Dr. Öğr. Üyesi Didem Yücel Elitez ve Dr. Fulya Giray Sözen editörlüğünde, çok kıymetli hocalarımız ve alanında uzmanlar tarafından Türkçeye çevrildi. 6. baskı tanıtımından;

Tamamıyla güncel ve hem klasik hem de modern çalışmaları ele alan bu kitapta size sunulan bazı detaylar:

Adli hafıza, suçluluk, hırsızlık ve soygunlar, cinsel suçluların tedavisi ve daha birçok konu hakkında baştan sona güncellenmiş ve tamamen yeni fikirler,
Teoriye güçlü bir vurgu ve derinlemesine kavrayışı destekleyen önemli deneysel bulgular,

Detaylı bir şekilde incelenmiş, Birleşik Krallık ve uluslararası perspektiften konuyla ilgili önemli araştırmalar,
Öğrencilere konu hakkında geniş bir kavrayış sağlayacak olan “Temel Kavramlar”,

“Uygulamada Adli Psikoloji” ve “Tartışmalar”,

Kolayca ulaşılan Temel Terimler Sözlüğü,

Öğrencilerin dersin ötesine geçmeleri ve önemli araştırmaları keşfetmelerine yardımcı olmak için her bölüm sonunda kitap önerileri.

Bu kitap; psikoloji, uygulamalı psikoloji ve suç bilimi derslerini alan öğrenciler için, ayrıca öğrencilerin psikolojinin ceza adaleti ve kanunlarla nasıl bağlantısı olduğunu kavramalarını gerektiren birçok farklı konu için temel bir kaynaktır.

Çeviri Editörleri:

Dr. Öğr. Üyesi Didem Yücel Elitez

Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dr. Fulya Giray Sözen

1-Adli psikoloji ve suç psikolojisi nedir?

Klinik Psk. Emine Ünlü Şeker

Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü

2-Sosyal bağlamda suç olgusu

Dr. Nilay Kavur

3-Suç ve toplum

Dr. Can Çalıcı

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler

Anabilim Dalı

4-Suç mağdurları

Dr. Fulya Giray Sözen

5-Suç teorileri

Uzm. Psk. Duygu Buğa

İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim Görevlisi

6-Suça sürüklenen çocuklar

Dr. Öğr. Üyesi Didem Yücel Elitez

Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Öğr. Gör. Gözdenur Işıkçı Başkaya

Biruni Üniversitesi Meslek Yüksekokulu

7-Hırsızlık ve mal varlığına karşı işlenen diğer suçlar

Dr. Öğr. Üyesi Sinem Yıldız İnanıcı

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

8-Şiddet suçu failleri

Uzm Psk. Ece Aslanoğlu Çetin

Adalet Bakanlığı

Prof. Dr. Erdinç Öztürk

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

9-Cinsel suç failleri 1: Tecavüzcüler

Prof. Dr. Hakan Kar

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

10-Cinsel suç failleri II: Pedofiller ve çocuk tacizi

Yrd. Doç. Dr. Dilek Çelik

Doğu Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Bölümü

11-Polis psikolojisi

Dr. Kürşad Şahinli

Emniyet Genel Müdürlüğü

Doç. Dr. M. Burak Gönültaş

Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü

12-Terör amaçlı rehine alma olayları

Prof. Dr. Feridun Yenisey

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Can Çalıcı

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler

Anabilim Dalı

13-Görgü tanığı ifadeleri

Dr. Serra Tekin

London South Bank University

14-Profil analizi 1: FBI tarzı suçlu profillemesi

Dr. Öğr. Üyesi Emek Yüce Zeyrek Rios

Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü / Uluslararası Suç

Araştırmaları Akademisi Türkiye Temsilcisi

15-Profil analizi 2: Suç ve suçlu psikolojisi, istatistiksel ve coğrafi profilleme

Dr. Öğr. Üyesi Emek Yüce Zeyrek Rios

Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü / Uluslararası Suç

Araştırmaları Akademisi Türkiye Temsilcisi

16-Asılsız ithamlar

Doç. Dr. Neylan Ziyalar

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler

Anabılim Dalı

Uzm Psk. Ece Aslanoğlu Çetin

Adalet Bakanlığı

17-Asılsız ve gerçek itiraflar

Doç. Dr. Neylan Ziyalar

istanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler

Anabılim Dalı

Psk. Dan. Zeynep Feyza Yıldırım

Milli Eğitim Bakanlığı

18-Yalanlar, yalan tespiti ve güvenirlilik 1: Aldatma psikolojisi

Doç. Dr. Neylan Ziyalar

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Anadilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi lldırım Özcan

İstinye Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

19-Yalanlar, yalan tespiti ve güvenirlilik 2: Poligraf testi ve ifade geçerlilik analizi

Doç. Dr. Neylan Ziyalar

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler

Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi lldırım Özcan

İstinye Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

20-Görgü tanığı olarak çocuklar

Yrd. Doç. Dr. Dilek Çelik

Doğu Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Bölümü

21-Ruhsal bozukluklar ve suç

Prof. Dr. Hatice Demirbaş

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Psikoloji Bölümü

22-Mahkemelerde mental, kişilik ve zihinsel problemlerin değerlendirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Görgülü

Ankara Bilim Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü

23-Yargıçlar ve avukatlar

Öğr. Gör. Duygu Merki Çoksezen

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

24-Jüriler ve karar verme

Prof. Dr. Coşkun Yorulmaz

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

25-Etkin hapishane

Uzm. Klinik Psk. Zeynep Kurt

iz Danışmanlık

26-Tutuklular ve diğer suçlular için psikolojik tedaviler

Klinik Psk. Damla Okyay

Klinik Psk. Gülşah Karadayı

27-Yeniden suç işleme ve tehlikelilik riskinin değerlendirilmesi

Prof. Dr. Halis Dokgöz

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Derya Deniz

İstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölumu

İçindekiler:

Giriş

Suça yönelik tutumlar

Suç hakkında bilinenler

Suç korkusunun doğası

Suç korkusuna ne etki eder?

Suç korkusu teorileri

Ana hatlar

Önerilen kaynaklar

4 Suç mağdurları

Genel bakış

Giriş

Mağdur-suçlu kesişmesi

Psikoloji ve suç mağdurları

TSSB ve suç mağdurları

TSSB teorileri

TSSB ihtimalini neler arttırır?

TSSB ve yeniden mağduriyet

Suçlular arasında TSSB

Travma sonrası öfke

Önemsiz suçlar ve TSSB

Mağdurlar için psikolojik yardım

Mağdurun karar verme süreci

Ana hatlar

Önerilen kaynaklar

5 Suç teorileri  

Genel bakış

Giriş

Suçun nöropsikolojisi

Zekâ ve suç

Psikanaliz ve suç

Suç bağımlılığı

Eysenck’in biyososyal suç teorisi

Sosyal öğrenme teorisi

Suçun sosyal yapısı

Ana hatlar

Önerilen kaynaklar

6 Suça sürüklenen çocuklar      

Genel bakış

Giriş

Uluslararası karşılaştırmalar

Ergenler, suç ve aile

Çocuklukta suça neden olan faktörler

Çocukluk ve yetişkinlik dönemindeki antisosyal davranışın sürekliliği

Antisosyal davranışlarda biyolojik faktörler

Suça sürüklenmenin iki türü

Çocuklukta görülen antisosyal davranışların özgül açıklamaları

Suçluluğu azaltmak için sosyal müdahaleler

Ceza adalet sisteminden çevirme

Ana hatlar

Önerilen kaynaklar

7 Hırsızlık ve mal varlığına karşı işlenen diğer suçlar

Genel bakış

Giriş

Mağazadan yapılan hırsızlık

Ev soygunu

Suç işlemede uzmanlık

Kundaklama ve piromani

Ana hatlar

Önerilen kaynaklar

8 Şiddet suçu failleri

Genel bakış

Giriş

Şiddet suçu failleri uzmanlaşmışlar mıdır?

Alkol ve şiddet suçları

Şiddet suçlarında öfke kontrolü

Şiddet suçlarında medyanın etkileri

Cinayet teorileri

Aile içi şiddet: Adli sorunlar

Kadın tarafından erkeğe uygulanan aile içi şiddet

Israrlı takip: Ne tür bir suç?

Şiddet suçlarından vazgeçme/çekilme

Ana hatlar

Önerilen kaynaklar

9 Cinsel suç failleri 1: Tecavüzcüler

Genel bakış

Giriş

Tecavüz sıklığı

Genç cinsel saldırganlar

Cinsel suç konusunda uzman olanlar ve genel suç işleyiciler

Tecavüz cinsel bir yönelim mi?

Coğrafi profilleme

Suçlu profilleme – araştırma tabanlı yaklaşım

Benzeti (homoloji) konusu ve temel teori

Suç işlemede tutarlılık

Suç bağlantılama

Profilleme ve kişilik

Sonuç

Ana hatlar

Önerilen kaynaklar

16 Asılsız ithamlar

Genel bakış

Giriş

Asılsız ithamlar sorunu

Asılsız ithamlara giden yollar

Kurtarılmış anı/sahte anı tartışması

İstismar ile ilgili asılsız ithamlar ve çocuklar

İstismar belirtilerinin teşhis edilmesi

Gerçek ithamlar hangi yönleri ile sahte olanlardan farklıdır?

Ana hatlar

Önerilen kaynaklar

17 Asılsız ve gerçek itiraflar      

Genel bakış

Giriş

İtirafa teşvik etme teknikleri

Polis sorguları ve asılsız itiraflar

Farklı türlerdeki asılsız itirafları açıklamak

Gerçek ve asılsız itirafları birbirinden ayırmak

Bir asılsız itirafın sonuçları

Bir itiraf delili göz ardı edilebilir mi?

Ana hatlar

Önerilen kaynaklar

18 Yalanlar, yalan tespiti ve güvenilirlik 1; Aldatma psikolojisi         

Genel bakış

Giriş

Ekman’ın yalan tespiti teorisi

Profesyonel olarak yalan tespit eden kişiler gerçekten daha iyi değiller mi?

Aldatma ile ilgili geçersiz ipuçlarına güvenme

Yalan tespiti sihirbazları aranıyor

Yalan tespit isabet sayısını artırmak – aşırı bilişsel yük

Failler yalanlarla ilgili ne diyor?

Stratejik sorgulama

Delillerin stratejik kullanımı (SUE) tekniği

Yalan tespiti için doğrulanabilirlik yaklaşımı

Sonuç

Ana hatlar

Önerilen kaynaklar

19 Yalanlar, yalan tespiti ve güvenilirlik 2: Poligraf testi ve ifade geçerlilik analizi  

Genel bakış

Giriş

Poligraf süreci

Poligraf ile ilgili problemler

Poligrafın geçerliliğine ilişkin çalışmalar

Poligrafi ve mahkûmiyet sonrası cinsel suç failleri

Poligrafa alternatifler

İfade geçerlilik analizi: Kriter bazlı içerik analizi ve geçerlilik kontrol listesi

İfade geçerlilik analizinin geçerliliği

Kriter bazlı ifade analizinin (KBİA) durumu

Bilimsel içerik analizi

Ana hatlar

Önerilen kaynaklar

20 Görgü tanığı olarak çocuklar             

Genel bakış

Giriş

Çocuklar ile yapılan adli görüşmelerdeki zorluk nedir?

Görüşmeler için temel kurallar

Çocukların adli sorgulamalarının geliştirilmesi

Çok küçük çocuklar ile görüşme

İyi sorulara uyumsuzlukla ilgili problemler

Bütünlüğe karşı doğruluktan ödün verme

Çocuklarla görüşme hakkında ne biliyoruz?

Araştırma tabanı tamamlandı mı?

Çocuk ve yalan

İhmali ve icrai hatalar

Görüşmelerin uzun süreli etkileri

Çocuklar ve şüphelileri sıraya dizerek teşhis

Yüze uygun yapılandırma

Çocuk tanık ifadesinde görüşmecinin rolü

Ana hatlar

Önerilen kaynakla

21 Ruhsal bozukluklar ve suç

Genel bakış

Giriş

Ruhsal bozukluklar ile suç ilişkisinde etkili olan diğer (karıştırıcı) faktörleri kontrol etmek

Ruhsal bozukluk ve ulusal eğilimler

Ruhsal bozukluklarda benzer tanımların karıştırılması

İlaçların karıştırıcı etkileri

Klinikte örneklem problemi

Ruhsal bozukluğun ve şiddetin yanlış sınıflandırılması

Genel sosyal eğilimlerin etkileri

Toplum örnekleminde ruhsal bozukluk ve şiddet suçu

Travma sonrası stres bozukluğu ve suç

Şiddetin klinik görünümü

Hangi ruhsal bozukluklara sahip olanlar şiddet uygular?

Genel olarak ruhsal bozukluk ve suç

Ruhsal bozukluğu olanlarda suç neden daha fazla görülür?

Ruhsal bozukluğu olanlarda şiddet mağduriyeti

Suç ve psikopatiye özgü sonuçlar

Tekrar mahkûm olma ve ruhsal bozukluklar

Polis ve ruhsal bozukluklar

Ana hatlar

Önerilen kaynaklar

22 Mahkemede mental, kişilik ve zihinsel problemler

Genel bakış

Giriş

Yeterlilik/Cezai indirim

Psikopatlar ve akıl hastalığı

Savunma olarak travma sonrası stres bozukluğu

Ana hatlar

Önerilen kaynaklar

23 Yargıçlar ve avukatlar           

Genel bakış

Giriş

Yargılama sistemleri olarak çelişme ve soruşturma

Yargılama sonuçları öngörülebilir mi?

Mahkemede delil sunumu

Yasal argümanların temelindeki kurgu

Diğer avukat taktikleri

Mahkemede bilirkişi delilleri anlaşılıyor mu?

Yargılamalar

Mahkemede karar verme

Ana hatlar

Önerilen kaynaklar

24 Jüriler ve karar verme          

Genel bakış

Giriş

Bilimsel jüri seçimi ve dava danışmanlığı

Jüri üyelerine yardımcı olacak basit değişiklikler

Jüri boyutunun ve karar kurallarının etkisi

Gerçek jüriler kararları nasıl alır?

Jürinin karar vermesine ilişkin genel süreçler

Kanıt niteliğinde olmayan kanıt

Ana hatlar

Önerilen kaynaklar

25 Etkin hapishane      

Genel bakış

Giriş

Tedavi topluluğu olarak hapishane

Hapishanede şiddet

Hapishanede görülen saldırgan davranışların hızlı çözümü

Hapishanede intihar

Etkili hapishane

“Hiçbir şey işe yaramıyor”

Hapishanede çalışmak işe yarıyor

Hapishane psikolojisinin çeşitli boyutları

Ana hatlar

Önerilen kaynaklar

26 Tutuklular ve diğer suçlular için psikolojik tedaviler

Genel bakış

Giriş

Hapishanede cinsel suç faili terapisi

Tedavi işe yarıyor mu?

Şiddet suçu faillerini tedavi etmek

Saldırganlık eğitimi programı (SEP)

Şiddet suçu failleri için diğer tedaviler

Öfke ve şiddet

Kılavuzlaştırma

Yüksek riskli suçlu sorunsalı

Ana hatlar

Önerilen kaynaklar

27 Yeniden suç işleme ve tehlikelilik riskinin değerlendirilmesi

Genel bakış

Giriş

Risk değerlendirme

Değişken risk faktörlerinin etkililiği

Sadece değişken olan risk faktörleri nelerdir?

İstatistiki değerlendirmelere karşın klinik değerlendirme

Bazı yapılandırılmış klinik metotlar

Yordayıcılar genelden ziyade özel olabilir

İstatistiksel veya aktüeryal tahmini

Yordayıcı faktörler

Risk ve tehlikeliliğin değerlendirilmesinde yaşanan sorunlar

Suç paralelleme davranışı

Risk değerlendirmesinde koruyucu faktörler

Ana hatlar

Önerilen kaynaklar