Endokrinolojide Diyalog Derneği tarafından düzenlenen 17. Medikal Cerrahi konferansında Prof. Dr. A. Coşkun Yorulmaz tarafından, tiroid cerrahisi ile ilgili medikolegal standartlarla birlikte standartlardan sapma iddialarında, hekimin savunma stratejisinin önemi ve aydınlatılmış onam alınmasının hekim açısından yasal koruyuculuğu ile değişen bilirkişilik mevzuatı örnek olgularla ele alınmıştır.