Özet Özgeçmiş:

1996 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nda Adli Tıp uzmanlık eğitimini tamamladı.
• 1998-2010 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile İ. Ü. Arasındaki bir Protokol ile Adli Otopsiler ve Çapraz Sorgu Uygulamalarının Yürütülmesini sağladı.
• İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Bölümü’nde 2005 yılında doçent oldu.
• 2005 yılında “İstanbul Tabip Odası’na Yansıyan Hekim Hatası İddiası Bulunan Olguların Adli Tıp Açısından İrdelenmesi” konulu doktora tezi ile İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü’nde doktorasını tamamladı.
• 2006-2010 yılları arasında İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu Sekreteri olarak görev aldı.
• İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Bölümü’nde 2010 yılında Profesör oldu.
• 2019 yılında Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi oldu.
• 2020 yılında Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Engelli Sağlık Kurulu Başkanı oldu.
• Adli Tıp Bülteni, Yayın Kurulu Üyesi, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi Danışma Kurulu Üyesi, Journal of Penal Law & Criminology, Danışma Kurulu Üyesi görevlerini sürdürmektedir.
Klinik İlgi Alanları
Tıbbi Uygulama Hataları iddiaları
• Hasta Şikayet Yönetimi ve Medikolegal Konsultasyon
• Bilimsel Mütalaa/Bilirkişilik Uygulamaları
• Mezuniyet Sonrası Medikolegal eğitimler
• Yaralanmaların adli tıbbi değerlendirilmesi
• Yüksekten Düşme olgularında Medikolegal Değerlendirme
• Ateşli Silah Yaralanmaları
• Cinsel İstismar /Çocuk İstismar/ Yaşlı İstismarı
• Maluliyet Hesaplamaları
• Hukuki Ehliyet- Ceza Ehliyeti Raporları
• Velayet ve Kişisel ilişki kurulması değerlendirmeleri
• Adli Travmatoloji
• Zehirlenmeler
• Adli Rapor Düzenleme

 

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: ABDULLAH COŞKUN YORULMAZ

Doğum Tarihi: 04 EYLÜL 1965

Öğrenim Durumu:

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı  ve  Danışman(lar)ı :

 “Suda Boğulma Tanısında Diatom Testinin Değeri”

Danışman: Prof. Dr. Gürsel Çetin

Doçentlik Sonrası:

Adli Bilimler Doktora Tezi:

“İSTANBUL TABİP ODASINA YANSIYAN HEKİM HATASI İDDİASI BULUNAN OLGULARIN ADLİ TIP AÇISINDAN İRDELENMESİ”

Danışmanlar: Prof. Dr. Cansel Çakalır-Prof. Dr. Sermet Koç

Görevler:

Projelerde Yaptığı Görevler :

 • Adli Tıp Uzmanlarının Çocuk İstismarı ve İhmali Konusunda Eğitim Gereksinimlerini Belirlemesi UNICEF DESTEĞİYLE Raportör 2001.
 • Akut ve Kronik Alkol Kullanımı Olan Sıçanlarda Kafa Travmasının Etkileri, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA FONU PROJESİ, 1657/30042001,  Araştırmacı, 2001.
 • Postmortem Miyokard İnfarktüsü Tanısında Biyokimyasal Değişikliklerin Önemi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA FONU PROJESİ, 1702/15082001, 2001. Proje Yöneticisi,
 • Eskişehir İlinde Suda Boğulma Tanısında Diatom Testinin Değeri, OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA FONU PROJESİ,  Danışman, 2003.
 • Immunhistochemical Study for postmortem Diagnosis of Early Myocardial Infarction, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA FONU PROJESİ, UDP-2566/12062008     Proje yürütücüsü, 2008.
 • Postmortem Interval And Cardıac Troponın Effect, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA FONU PROJESİ, UDP-T1269/2008 Proje yürütücüsü, 2008.

Aldığı Ödül:

“Başarı Ödülü”, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, Ocak 1999
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
1989-1994      Çanakkale Tabip Odası
1995-              Adli Tıp Bülteni Yayın Kurulu Üyeliği
1995-              Adli Tıp Uzmanları Derneği Üyeliği
1995-              İstanbul Tabip Odası

 • Adli Tıp Dergisi Yayın Kurulu, Editör Yardımcısı
  2001-2003      Klinik Adli Tıp Dergisi Yayın Kurulu, Editör Yardımcısı
  2001-2003      Adli Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu(II. Başkan, Eğitim sorumlusu)
  2003-2005      Adli Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu(II. Başkan, Eğitim sorumlusu)
  2006-2010       İstanbul Tabip Odası, Onur Kurulu Sekreteri
  2006-              International Academy of Legal Medicine
  2007-              Mediterranean Academy of Forensic Science

Planlanması ve Düzenlenmesinde Birincil Olarak Görev Alınan Toplantılar
1- VI. Adli Bilimler Kongresi 2004 (Kongre Genel Sekreteri)
2- 4th Mediterranean Academy of Forensic Sciences Meeting 2009 (Kongre Genel Sekreteri)
3- 22nd Conference of The International Academy of Legal Medicine 2012 (Kongre Genel Sekreteri)

Son on yılda İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü, İ.Ü. Hukuk Fakültesi ile Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Lisansüstü Programı, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

 

BİLİMSEL DERGİLERDEKİ GÖREVLER

Adli Tıp Bülteni, Yayın Kurulu Üyesi, 02.01.1995- Devam Ediyor
Klinik Adli Tıp Dergisi, Yardımcı Editör, 02.01.2001 – 06.01.2003
Adli Tıp Dergisi, Yardımcı Editör, 03.01.2000 – 06.01.2003
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi , Danışma Kurulu Üyesi, 2007-
Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi / Journal of Penal Law & Criminology, Danışma Kurulu Üyesi, 2017-
Tıbbın Ustaları Dergisi, Danışma Kurulu Üyesi, 2018-

ESERLER

Başlıca Araştırma Eseri

Ed: Yorulmaz A. C – Çetin G, , “Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, Tıbbi Malpraktis ve Adli Raporların Düzenlenmesi”
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi, No: 48, İstanbul, 2006.

 1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

A1. Azmak D, Altun G, Koç S, Yorulmaz A.C, Özaslan A,. “Intra And Perioral Shooting Fatalities”, Forensic Science International,vol 101 (3) pp. 217-227, 1999. Index: SCI
A2. Yorulmaz A.C, “Simultaneous Sudden Infant Death Syndrome”, Forensic Science International, pp.258-259, 200, Index: MEDLINE
A3. Yorulmaz A.C, Arican N, Afacan I, Dokgoz H, Asirdizer M.  “Pleural Effusion İn Bodies Recovered From Water”, Forensic Science International pp. 16-21, 2003. Index: SCI, MEDLINE
A4. Özkara E,  Hanci H, Civaner M,  Yorulmaz A.C,  Karagöz M,  Senih A.M,  Gören S, Kök A.N. “Turkey’s Physicians Attitudes Towards Euthanasia: A Brief Research Report” OMEGA-Journal of Death and Dying, vol. x pp.1-2, 2004. Index: MEDLINE
A5. Aşırdizer M, Yavuz M S, Sarı H, Cantürk G, Yorulmaz A.C. “Unusual torture methods and mass murders applied by a terror organization.” Am J Forensic Med Pathol.  No.4, pp 314-320, 2004. Index: SCIE, MEDLINE
A6. Özdemir MH, Aksoy U, Sönmez E, Aksu C, Yorulmaz A.C, Hilal A.Prevalence of Demodex in Health Personnel Working in the Autopsy Room”
Am J Forensic Med Pathol. (1):18-23, 2005. Index: SCIE, MEDLINE
A7. Arican N, Kaya M, Yorulmaz A.C, Kalayci R, Ince H, Kucuk M, Fincanci SK, Elmas I. Effect Of Hypothermia On Blood-Brain Barrier Permeability Following Traumatic Brain Injury In Chronically Ethanol-Treated Rats”, Internatıonal Journal Of Neuroscıence, pp.1249-1261, 2006. Index: SCIE, MEDLINE, EMBASE

A8. Tugcu H, Yorulmaz A.C, Bayraktaroğlu G, Üner H B, Karslıoğlu Y, Koç S, Ulukan O, Celasun B.  “Determination of Gunshot Residues with Image Analysis: An Experimental Study”. Military Medicine no.4, pp 296-299, 2006. Index: SCOPUS, SCIE, MEDLINE

A9. Tugcu H., Yorulmaz A.C., Karslioglu Y., Üner H.B., Koç S., Ozdemir C., Özaslan A., Celasun B., “Image Analysis As An Adjunct To Sodium Rhodizonate Test In The Evaluation Of Gunshot Residues: An Experimental Study”, American Journal Of Forensıc Medıcıne and Pathology, vol.4, pp.296-299, 2006, Index: SCIE, MEDLINE

A10.  Beyaztaş F Y, Bütün C, Dokgöz H, Altun G, Yorulmaz A.C, Polat O “Childhood Deaths From Sexual Abuse In İstanbul, Turkey”, Medicolegal Assessment. Neurology, Psychiatri and Brain Research, no.3, pp.121-124, 2006, Index: SCOPUS, EMBASE

A11. Balcı YG, Tok M, Kocatürk BK, Yenilmez C, Yorulmaz A.C, Turan AA, “Simultaneous Sudden Infant  Death Syndrome: A Case Report”, J Forensic Leg Med,14(2):87-91,2007.

A12. Hot İ., Doğan H., Mahmutoğlu F.,Yorulmaz A.C. “Attitudes Of The Turkish Medical Profession And Jurist Towards New Turkish Legislation Concerning Body Examination Without Consent in Criminal Procudure” Rom. J Leg Med 17 (1) 139-146 (2009). Index: SCIE, SCOPUS, EMBASE

A13. Altun G., Yorulmaz A.C, “Physician Responsibilty and Medical Malpractice After the Legal Regulations”, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.27, pp.7-12, 2010. Index: SCIE, MEDLINE

A14. Sen H, Yavuz MF, Canturk N, Yorulmaz A.C, Urer HN. “Forensic Importance of Evaluation of Post-Intercourse Penile Swaps” Mitteilungen Klosterneuburg, 65 (2): 375-391, 2015. Index: SCIE

 1. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler:

B1. Üner B, Koç S, Özaslan A, Yorulmaz A.C, “Application Of Sodium Rhodizonate Test On Shoes And The Efects Of Shoes As An Intermediate Target On Bullet Ricochet”. XVIITH Congress Of The International Academy Of Legal Medicine,  Dublin, Irlanda, Ağustos 1997; 83.

B2. Sen H, Yavuz F, Yorulmaz A.C, Urer N, Kucukcalli N, “ Evaluation of Vaginal Epithelial Cells in Postcoital Penil Swabs”  EAFS Congress, Forensic  Science International Suppl, İstanbul, 2003;204.

B3. Tugcu H, Yorulmaz A.C, Karslioglu Y, et al. “Image Analysis As An Adjunct To Sodium Rhodizonate Test In The Evaluation Of Gunshot Residues” EAFS Congress 2003, Forensic  Science International Suppl, İstanbul, 2003;136:213.

B4. Ozcan A, Tugcu H, Yorulmaz A.C, et al. “A Case Of Sudden Death Emerging From The Cardiac Conduction System”, EAFS Congress İstanbul, Türkiye 22-27 Eylül 2003;136:219-220.

B5. Elmas I, Kaya M, Arican N, Yorulmaz A.C, Kalayci R, Kocyildiz Z, Kucuk M. “Effects of acute cold exposure on the blood-brain barrier permeability following traumatic brain injury in acute ethanol-treated rats” EAFS Congress  İstanbul, Türkiye, 22-27 Eylül 2003;136:241.

B6. Balci YG, Tok M, Kocaturk BK, Yenilmez C, Yorulmaz A.C, Turan AA, “Simultaneous Sudden Infant  Death Syndrome: A Case Report”, EAFS Congress 2003, Forensic  Science International Suppl, İstanbul, 2003;136:258-259.

B7. Yorulmaz A.C, “A Case Report of Rape and Murder of A Child in Istanbul – Turkey”, EAFS Congress İstanbul, Türkiye,  22-27 Eylül 2003;259-260.

B8. Arslan H, Yorulmaz A.C, Albek E. “Estimation of Biventricular Strontium Levels For The Diagnosis Of  Drowning”, EAFS Congress 2003, Forensic  Science International Suppl, İstanbul, 2003;136:265-266.

B9. Yorulmaz A.C, Arıcan N, Yilmaz B. “Morphometrical Evaluation of Lung Tissue in Experimental Drowning”, EAFS Congress İstanbul, Türkiye, 22-27 Eylül 2003;266-267.

B10. Ozkara E, Sen H, Tok M, Yorulmaz A.C, et al. “Attitudes of Istanbul Physicians Toward Euthanasia”, EAFS Congress İstanbul Türkiye, 22-27 Eylül 2003;136:330-331.

B11. Yorulmaz A.C, Butun C, Dokgoz H, Citici I, Altun G, “Death Associated With Sexual Abuse of Children” EAFS Congress 2003, Forensic  Science International Suppl, İstanbul, 2003;136: 397-398.

Doçentlik Sonrası:

B12. Yorulmaz A.C, Konukoğlu D, Turhan MS., Yorulmaz N., Elmas E. I. “Using Troponin T in Pericardial Fluid for Assessment of Vitality in Hanging”. Balcan of Forensic  Sciences, 3nd Congress, Romanya, 2005;85:2.

B13. Yorulmaz A.C, Ünüvar A.Ü, Hot İ, Pakiş I, Koç S, Korur F.S “The files of medical malpractice claims made to the Medical Practice Department of Istanbul Chamber of Medicine”(Poster), 1. Uluslararası Hasta Güvenliği Kongresi Antalya, Türkiye
28–31 Mart 2007;1-1.

B14. Yorulmaz A.C, “Hasta Güvenliği ve Malpraktis”, 1. Uluslararası Hasta Güvenliği Kongresi Antalya, Türkiye 28–31 Mart 2007;1-1.

B15. Balcıoğlu Y. Yorulmaz A.C, Gürpınar S. “Forensic Medicine Services in Turkey” III. Mediterranean Academy of Forensic Science Congress Porto, Portekiz, 21–23 Haziran 2007; 1-1.

B16. Yorulmaz A.C,  “Patient Safety and Gender” III. Mediterranean Academy of Forensic Science Congress, Porto, Portekiz 21–23 Haziran 2007; 1-1.

B17. Celik S, Pakiş I,  Yorulmaz A.C, Koc S. “Immunohistochemical Study for Postmortem Diagnosis of Early Myocardial Infarction” The International Association of Forensic Science’s 18th Triennial Meeting, New Orleans, ABD, 21-26 Temmuz, 2008;1-1.

B18. Yorulmaz A.C. Altun G. “Low Responsibility Of Phycians And Malpraction” The First International Spring Meeting (Meet The Expert III) Edirne, Türkiye, 29-31 Mayıs 2009.

B19. Yorulmaz A.C, “Mass Medıa Effect on Forensıc Scıences”, 4th Mediterranean Academy of Forensic Sciences Meeting, Antalya, Türkiye, 14-16 Ekim 2009;1-1.

B20. Sanyuz O., Cetin G., Yorulmaz A.C, Arican N, “Physıcıans’ Approach to Chıld Abuse”  4th Mediterranean Academy of Forensic Sciences Meeting, Antalya, Türkiye 14-16 Ekim 2009;1-1.

B21. Şanyüz Ö., Yorulmaz A.C., Albek M., Ersoy G., “Soft Tıssue Necrosıs After Intramuscular Dıclofenac Injectıon; Forensıc Medıcal Evaluatıon Of A Probable Nıcolau’s Syndrome4th Mediterranean Academy of Forensic Sciences Meeting, Antalya, Türkiye, 14-18 Ekim 2009;197:197-197.

B22. Ustuner M., Akgun C., Kolusayın M., Yorulmaz A.C, “Sexual Abuse Of Chıldren- The Role of Unıversıty Hospıtals on Evaluatıon” 4th Mediterranean Academy of Forensic Sciences Meeting., Antalya, Türkiye, 14-18 Ekim 2009; 309:309-309.

B23. Oztunc A., Yukseloglu E.H., Gul E., Erkan I., Yediay E.,Yorulmaz A.C, Ozcan S., Kalfaoglu E. “The Secondary DNA Transfer: Low Copy Number (LCN) DNA Profiling” 19th IAFS World Meeting, 9th WPMO Triennial Meeting, 5th MAFS Meetıng, 12-17 September 2011, Portugal, p 27.

B24. Yilmaz R., Yakupoglu A.,  Demircan T., Yukseloglu E.H., Yorulmaz A.C, “The Effect of Using Crime Scene Reconstruction Technologies to the Understanding of a Critical Criminal Case: Preliminary Study.” 19th IAFS World Meetıng, 9th WPMO Triennial Meetıng 5th MAFS Meetıng, 12-17 September 2011, Portugal, p 6. (Sözlü)

B25. Şanyüz O., Yorulmaz A. A.C, Altınok A., Birgen N., Kinoğlu K., Orhan Z., et al. “Effects of the New Regulations About Expertiseon the Evaluations of Cases with Malpractice Claim”, 22nd  Congress of the International Academy of Legal Medicine, Antalya, Türkiye, 5-8 Temmuz 2012;181.

B26. Konuş G., Kostekci B., Dikmen M. E., Aksoy M. E., Ercelen O., Yorulmaz A.C, “Management of Patient Complanints at VKF American Hospital”, 22nd  Congress of the International Academy of Legal Medicine, İstanbul, Türkiye 5-8 Temmuz 2012;92.

B27. Isleğen Y., Yorulmaz E., Yorulmaz A.C, “To Be a Gynecologist in Private Hospital: Administration, Ethics and Medicolegal Issues”, 22nd  Congress of the International Academy of Legal Medicine, İstanbul, Türkiye, 5-8 Temmuz 2012;141.

B28. Turkmen S., Özgüç A., Yorulmaz A. C, “Patient Complaints Management: Approach of Istanbul Health Directorate Oral and Dental Health Department”, 22nd  Congress of the International Academy of Legal Medicine, İstanbul, Türkiye, 5-8 Temmuz 2012;576.

B29. Yorulmaz A. C, Demircan Y.T., Sönmez M., Ozguc A., Besen E., Kocaaslan N., Dastan K., Akgun C., “To Be A Medical Expert in Turkey”, 22nd  Congress of the International Academy of Legal Medicine, İstanbul, Türkiye 5-8 Temmuz 2012;579.

B30. Simsek I., Emekli A. S., Kostek M., Güçtekin Y., Ağaç B., Yorulmaz A. C, “Knowledge of Medical Student About Medical Law: A Survey of Cerrahpasa Medical School”, 22nd  Congress of the International Academy of Legal Medicine, İstanbul, Türkiye, 5-8 Temmuz 2012;581.

B31. Cezlan E. C., Eregez H., Akgun S., H. Bilgen H., Ergin A., Aslan A., Yalçın S., Doğruoz I., Davut K., Yorulmaz A.C, “Management of Patient Complaints and Medicolegal Consultation at the Memorial Healthcare Group”, 22nd Congress of the International Academy of Legal Medicine, İstanbul, Türkiye, 5-8 Temmuz 2012;597.

B32. Yükseloğlu E. H., Demircan Y. T., Sanyuz O., Güchan A. S., Sayın A., Yorulmaz A.C, “The Criminal Evaluation of the Material Under the Fingernail Due to a Case”, 22nd  Congress of the International Academy of Legal Medicine,İstanbul, Türkiye 5-8 Temmuz 2012; 690.

B.33. Demircan Y. T., Yukseloglu E.H., Sanyuz O., A. Guchan S., Sayın A., Yorulmaz A.C, “Evaluation of Physical and Biological Evidences As a Result of Crime Sciene in Criminal Cases”  22nd  Congress of the International Academy of Legal Medicine, İstanbul, Türkiye, 5-8 Temmuz 2012,;697.

B.34. Akgun C., Guchan A.S., Yorulmaz A. C, “The Objectivity of Forensic and Structuring Forensic Sciences”, 22nd  Congress of the International Academy of Legal Medicine, İstanbul, Türkiye, 5-8 Temmuz 2012;707.

B.35. Dogangun B., Elagoz M., Akkın H. G., Yorulmaz A. C,  “Evaluation of Forensic Cases Admitted to a Child and Adolescant Psychiatry Clinic” 22nd  Congress of the International Academy of Legal Medicine, İstanbul, Türkiye, 5-8 Temmuz 2012;714.

B.36. Yılmaz A., Ozmen G., Yorulmaz A.C,  “Crime and Adolescence”, 22nd  Congress of the International Academy of Legal Medicine, İstanbul, Türkiye, 5-8 Temmuz 2012;24.

B.37. Ozmen G., Yılmaz A., Yorulmaz A.C, “Incest: Analyzing with a Case”, 22nd  Congress of the International Academy of Legal Medicine, 2012;45.

B.38. S. Turkdogru, P. Turkdogru, A. Kaya, A. Sayın, M. Altınok, Yorulmaz A.C, The Importance of Using an Expert in all Stages of a Penal Trial: A Case Report, 22nd  Congress of the International Academy of Legal Medicine, İstanbul, Türkiye, 5-8 Temmuz 2012;59.

B.39. Pancaroğlu Y., Kaya A., Şanyüz O., Yorulmaz A.C, “Determination of Sarıyer Family Health Centers’ Health Professionals” Awareness Level about Child Abuse, 22nd  Congress of the International Academy of Legal Medicine, İstanbul, Türkiye, 5-8  Temmuz 2012;013.

B.40. Kaya A., Altınok M., Kolusayın O. M., Karadayı B., Celik D., Ozbek A., Ozaslan A., Oral G., Cetin G., Yorulmaz A.C, “Multidiciplinary child protection: Making decision about child abuse”, 22nd  Congress of the International Academy of Legal Medicine, İstanbul, Türkiye 5-8 Temmuz 2012;26.

B.41. Aybek B., Kaya A., Yorulmaz A.C, “Medicolegal Evaluation of Informed Consent Forms Used in a Cardiology Clinic in a Training Research Hospital in Istanbul”, 22nd  Congress of the International Academy of Legal Medicine,İstanbul, Türkiye, 5-8 Temmuz 2012;133.

B.42. Adar C., Erbaş R., Kaya A., Sözüer A., Yorulmaz A.C, “Mandatory Reporting Law: Problems ard Solutions” 22nd  Congress of the International Academy of Legal Medicine, İstanbul, Türkiye, 5-8 Temmuz 2012;138.

B.43. Agus K., Kaya A., Özsarı H., Yorulmaz A.C, “Medicolegal Evaluation of Informed Consent Forms Used in an Eye Clinic in a Training and Research Hospital in Istanbul”, 22nd  Congress of the International Academy of Legal Medicine, İstanbul Türkiye, 5-8 Temmuz 2012;574.

B.44. Akgun Ç., Güçhan A. S., Yorulmaz A.C., “The Objectivity of Forensic Expert and Structuring Forensic Sciences” 22nd Congress of the International Academy of Legal Medicine, İstanbul Türkiye, 5-8 Temmuz 2012;707

 1. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

C1. Yorulmaz A.C, Çetin G, Albek E, Koç S, Çakalır C, “Suda Boğulma Tanısında Diatom Testinin Değeri” Adli Tıp Dergisi, 12, 3-19, 1996.

C2. Yorulmaz A.C, Arıcan N, Arslan H, Afacan İ, Çetin G, Fincancı SK, “Diatom İncelemelerinde Kalitatif Değerlendirmenin Uygulandığı Bir Ön Çalışma”, Adli Tıp Bülteni, 4(3), 94-100, 1999.

C3. Arıcan N, Yorulmaz A.C, Sözen S, Alkan N, Fincancı ŞK, “Evaluation Of Diagnostic Methods For Left Ventricular Hypertrophy At Forensic Autopsy”, Adli Tıp Dergisi, 14(1-4), 7-14, 2000.

C4. Arıcan N, Dokgöz H, Yorulmaz A.C, Elmas İ, Fincancı SK, “In vitro kan değişimleri ve postmortem interval”, Adli Tıp Bülteni, 5(2), 83-87, 2000.

C5. Yorulmaz A.C, Arıcan N, Afacan İ, Albek E, “Suda Boğulma Olgularında Sıvı Aspirasyonunu Etkileyen Nedenler”, Adli Tıp Dergisi, 15(3), 9-17,2001.

C6. Keskin R, Yorulmaz A.C, Yavuz MS, Aşırdizer M, “Zehirlenme Olgularında Hayati Tehlike Kararı İçin Glasgow Koma Skalasının Kullanımı”, Adli Tıp Bülteni, 6(1), 8-13, 2001.

C7. İnanıcı MA, Yorulmaz A.C, Cantürk N, “Bir Olgu Nedeniyle Ani Bebek Ölümü Sendromu”, Adli Tıp Bülteni, 6(3), 130-133, 2001.

C8. Özaslan A, Tuğcu H, Bağcı O, Çetin G, Yorulmaz A.C, Koç S, “Hukukçuların Ötanaziye Bakış Açısı”, Klinik Adli Tıp, 1(1), 49-54, 2001.

C9. Eşiyok B, Yorulmaz A.C, Balcı YG, “Cinsel Saldırılarda Postkoital İnterval”, Adli Tıp Dergisi, 15(2), 84-92, 2001.

C10. Yorulmaz A.C, Dündaröz R, Arıcan N, Denli M, Tuğcu H, “Uçucu Madde Kötüye Kullanımında Görülen Organ Hasarı ve Kemik Yaşı Değişiklikler”, Adli Tıp Dergisi, 15(2), 6-13, 2001.

C11. Tuğcu H, Üner HB, Şam B, Yorulmaz A.C, “MKEK Yapımı 9 mm Parabellum Mermilerle Yapılan Deneysel Atışlarda Sodyum Rodizonat Testi İle Giysilerde Atış Artıklarının Araştırılmasının Önemi”, Adli Tıp Dergisi, 16(2-4), 63-71, 2002.

C12. Yorulmaz A.C, Dokgöz H, Arıcan N, Tuğcu H, Koç S, “Adli Nitelikteki Asker Ölümleri”, Gülhane Tıp Dergisi, 44(3) 313-317, 2002.

C13. Cantürk G, Yorulmaz A.C, Yavuz E, Cantürk N, Akgül E, “1997-1999 Yıllarında Mental Retardasyon Tanısı Konulan Olguların Ceza Ehliyeti Yönünden Değerlendirilmesi”, Klinik Adli Tıp, 2(1), 1-6, 2002.

C14. Yavuz MF, Baştürk P, Yavuz M.S, Yorulmaz A.C, “Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Servisine Başvuran Adli Olguların Değerlendirilmesi”, Adli Bilimler Dergisi
1(2), 21-26, 2002.

C15. Yorulmaz A.C, Dokgöz H., Tuğcu H., Arıcan N., Koç S., “ Adli Nitelikteki Asker Ölümleri” , Gülhane Tıp Dergisi, 313-317, 2002.

C16. Tuğcu H., Üner H., Şam B., Yorulmaz A.C, “ Mkek Yapımı 9 mm Parabellum Mermilerle Yapılan Deneysel Atışlarda Sodyum Rodizonat Testi ile Giysilerde Atış Artıklarının Araştırılmasının Önemi”, Adli Tıp Dergisi, 63-71, 2002.

C17. Tuğcu H, Yorulmaz A.C, Ceylan S, Baykal B, Celasun B, Koç S, “Acil Servis Hizmetlerine Katılan Hekimlerin, Acil Olgularda Hekim Sorumluluğu ve Adli Tıp Sorunları Konusundaki Bilgi ve Düşünceleri”, Gülhane Tıp Dergisi, 45(2),175-179, 2003.

C18. Şen H, Yorulmaz A.C, Baydar Ç.L, Koç S, “Toluen Etkisi Altında İşlenmiş ve Çok Sayıda Kesici Delici Alet Yaraları Bulunan 2 Cinayet Olgusu”, Adli Bilimler Dergisi, 2(1), 35-41, 2003.

Doçentlik Sonrası:

C19. Ketenci H.Ç. , Özdeş T. , Kır Z. , Güven T. ,Özdemir H. , Yorulmaz A.C, “Gemi Kazasına Bağlı Toplu Ölümlerde Kimliklendirme ve Ölüm Nedenlerinin Tespiti” Adli Tıp Bülteni, 2007;12(2):68-72.

C20. Özdemir Ç, Tuğcu H, Asil H, Yorulmaz A.C, “Suda Boğulma Yöntemi İle İntihar: Olgu Sunumu”  Adli Tıp Bülteni, 2007;12(3):130-135.

C21. Tuğcu H, Yorulmaz A.C, Koç S “Hekim Sorumluluğu ve Tıbbi Malpraktis Kavramı” Klinik Gelişim Dergisi 2009;22 Adli Tıp Özel Sayısı: 6-10.

C22. Canoğulları G. Yorulmaz A.C, Balcı Y. Uzuner K. Öner K.S. “The Effects Of Experımental Fresh Water Drownıng On The Organ Weıghts Of The Lungs, Lıvers, Braıns, Hearts And Kıdneys Of Rats” Dirim Dergisi, 2010.

C23. Kul CG, Balcı Y, Yorulmaz A.C, Uzuner K, Öner S, “Deneysel Olarak Tatlı Suda Boğulmanın, Sıçan Akciğer, Karaciğer, Beyin, Kalp ve Böbrek Ağırlıklarına Etkisi”, Adli Tıp Bülteni, 16(1), 8-13, 2011.

C24. Volaka A, Safran N, Kolusayın M.Ö, İnce N, Yorulmaz E, İnce C.H, Yorulmaz A.C, “C- Reactive Protein Levels in Postmortem Period and Its Relationship Between Cause of Death and Time of Death”,  Adli Tıp Dergisi, 25(2), 88-98, 2011.

C25. Tuğcu H,  Canoğulları G, Karslıoğlu Y, Balcı Y, Uzuner K, Yorulmaz C, “Comparison of the Effects of Two Different Fixation Methods on Lung Morphology: An Experimental Study” Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 33 (1), 177-183,2013.

C26. Bozkurt G, Yorulmaz A.C, Sönmez Düzkaya D. “Çocuklarda Cinsel İstismara Bağlı Travma Sonrası Stres Bozukluğu: Olgu Analizi”,  Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 1(2), 68 – 74, 2014.

 1. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

D1. Yorulmaz A.C, Altuğ M, Kolusayın RÖ, Çetin G, Koç S, Albek E, Soysal Z, “Plankton Tetkikinin Suda Boğulma Tanısında Kullanımı”, 8. Ulusal Adli Tıp Günleri, 16-20 Ekim, Antalya 1995, ss. 79-85.

D2. Albek E, Yorulmaz A.C, Özaslan A, Koç S, Ağır G, Çetin G, “İntihar Orijini Açısından Ateşli Silah Yaralanmasına Bağlı Ölümler”, 8. Ulusal Adli Tıp Günleri, 16-20 Ekim 1995 Antalya, Poster Sunuları Kitabı, 277-282.

D3. Albek E, Koç S, Aşıcıoğlu F, Yorulmaz A.C, Sarı H, “Spontan İntrakranial Kanamalarda Doğal Olmayan Faktörlerin Rolü (325 Adli Otopsi Olgusu)”, 2. Adli Bilimler Kongresi 13-16 Mayıs 1996, Kirazlıyayla-Bursa Türkiye, Özet Kitabı, ss.70-70.

D4. Ağır G, Özaslan A, Yorulmaz A.C, Koç S, Üner B. “Av Tüfeği Yaralanmasına Bağlı Ölümlerde Otopsi Bulguları”, 2. Adli Bilimler Sempozyumu – Balistik, 4-5 Ocak 1997, İzmir, s. 148-159.

D5. Yorulmaz A.C, Özaslan A, Çetin G, Koç S, Kolusayın Ö, “Hasta- Hekim Hakları Tartışması”, IV. Adli Bilimler Kongresi, 10-13 Mayıs 2000, İstanbul, Özet Kitapçığı, s. 71.

D6. Özaslan A, Yorulmaz A.C, Koç S, Çetin G, “İnsan Hakları İhlali Olgularının Tıbbi Belgelenmesinde Karşılaşılan Sorunlar”, IV. Adli Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye  10-13 Mayıs 2000, İstanbul, Özet Kitapçığı, s.73.

D7. Arıcan N, Yorulmaz A.C, Dokgöz H, Fincancı ŞK, “DNA Degradasyonu ve Postmortem İnterval”, Yıllık Adli Tıp Toplantıları, İstanbul, Türkiye 25-27 Nisan 2001, Kongre Kitabı, ss.29-33.

D8. Keskin R, Yorulmaz A.C, Albek E, “Adli Toksikolojide İlerlemeler”, Yıllık Adli Tıp Toplantıları– İstanbul- Türkiye, 25-27 Nisan 2001, Kongre Kitabı, s.168-170.

D9. Akyıldız EI, Karayel F, Turan AA, Pakiş I, Yorulmaz A.C, “Suda Boğulma Vakalarında Akciğerde Görülen Histopatolojik Değişiklikler” Yıllık Adli Tıp Toplantıları – İstanbul, Türkiye, 25-27 Nisan 2001.Kongre Kitabı, s.20-23,

D10. Arıcan N, Kalaycı R, Kaya M, Yorulmaz A.C, Küçük M, Elmas İ “Kafa Travması Uygulanan ve Kronik Alkol Kullanımı Olan Sıçanlarda Hipoterminin Kan- Beyin Bariyerine Etkileri”, Yıllık Adli Tıp Toplantıları İstanbul, 16-19 Mayıs 2002, Kongre Kitabı, 80-84.

D11. Akgül E, Yorulmaz A.C, “AİHM’de Görüşülmüş İnsan Hakları İhlalleri İle İlgili 3 olgunun Adli Tıp Boyutu”, Yıllık Adli Tıp Toplantıları Antalya, 16-19 Mayıs 2002, Kongre Kitabı, s.107-110.

D12. Yorulmaz A.C, “Estimation of biventricular Strontium levels For The Diagnosis Of Drownin” EAFS, İstanbul, 22-28 Eylül 2003;136:265-266.

D13. Şen H., Yavuz M.F., Yorulmaz A.C, Ürer N., Küçükçallı N., “ Evaluation Of Vaginal Epithelial Cells In Postcoinal Penile Swabs”, 3rd EAFS Meeting Istanbul Forensic Science International, İssanbul, e, 22-27 Eylül 2003, vol. 136;1:204-294.

D14. Küçükçallı N, Biçer Ü, Süner Ç, Yorulmaz A.C, Paç M, Tok M, “Uzun Süreli Açlıkların Adli Tıptaki Yeri ve Önemi” VI. Adli Bilimler Kongresi 2004 – İstanbul, 1 Ocak 2004;28.

D15. Güven TA, Yorulmaz A.C, Arıcan N, Çetin G, “Tüplü Dalış Ölümlerinde Adli Makamların İşbirliğinin Önemi” VI. Adli Bilimler Kongresi İstanbul, 28-30 Mayıs 2004;55.

D16. Özdeş T, Akyıldız E, Yorulmaz A.C,Biküspit Aort Anomalisi Zemininde Aort Anevrizma Rüptürüne Bağlı Bir Ani Ölüm Olgusu” VI. Adli Bilimler Kongresi, İstanbul 28-30 Mayıs 2004; 32.

D17.Yorulmaz A.C, “Özel Bilirkişilik ve Üniversitelerin Rolü”, 6. Adli Bilimler Sempozyumu, Elazığ, 19-22 Mayıs 2005; 1-1.

Doçentlik Sonrası:

D18. Yorulmaz A.C, Veziroğlu Ç, Riza C, Öncü E. “Çapraz Sorgu Mahkeme Simülasyonu” VII. Adli Bilimler Kongresi” Konya, 11–14 Mayıs 2006; 1-1.

D19. Hakan T, Yorulmaz A.C, Ünüvar AÜ. “Nöroşirürji Pratiğinde Tıbbi Uygulama Hatası İddiası ile İncelenen Olguların İrdelenmesi” Türk Nöroşirürji Derneği XXI. Bilimsel Kongresi (Türk Nöroşirürji Dergisi, 2007, Cilt 17 Ek Sayı),  İstanbul, 1 Ocak 2007;17-17.

D20. Özdemir Ç, Yorulmaz A.C, Sözüer A, Çoruh L.Bir Olgu Nedeniyle Çapraz Sorgu”,  8. Adli Bilimler Kongresi (Bildiri Özet kitabı:46), Kocaeli, 15-18 Mayıs 2008;1-1.

D21. Yorulmaz A.C, “Malpraktis-Komplikasyon Ayrımı Nasıl Yapılır?Ayrımı Yapan Bilirkişilik Müesseseleri Nelerdir?”8 Ulusal Androloji Kongresi, İzmir, 20-23 Mayıs 2009;11.

D22. Yorulmaz A.C, “Çocuk Koruma Merkezi için Örnek Modeller” Çocuk Koruma Merkezi Modelleri, İstanbul, 1 Ocak  2010;1-1.

D23. Yorulmaz A.C, “Meme Görüntülenmesinde Risk Yöntemi ve Medikolegal Problemler” IV. İstanbul Meme Kanseri Konferansı, İstanbul, 15-17 Nisan 2010;1-1.

D24. Yorulmaz A.C, “Resüstasyondaki Medikolegal Sorunlar” 6. Ulusal Acil Tıp Kongresi 6-9, Antalya, 6-9 Mayıs 2010;1-1.

D25. Yorulmaz A.C, “Sağlık Yönetimi Kurs Programı, Sağlıkta Hukuk” OHSAD Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantısı 2 ve Sağlık Yönetimi Sertifika Taslak Programları” Antalya, Türkiye, 20-24 Nisan 2011; 1-1.

D26. Yorulmaz A.C, “Ceza Sorumluluğu ve Bilirkişilik” Türkiye’de Sağlık Hukuku, Tıbbi Müdahale Bağlamında Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Antalya, 1 Nisan 2012;1.

D27. Yorulmaz A.C, “Evde Sağlık Hizmetlerinde Malpraktis” II. Uluslararası Evde Sağlık Kongresi,Antalya, Türkiye, 1-1 Temmuz 2012;1-1.

D28. Yorulmaz A.C, “Malpraktis ve Bilirkişilik” Sağlık Hukuku Sempozyumu, İstanbul, 1 Ocak 2012;1.

D29. Yüzbaşıoğlu E, Yorulmaz A.C, Yüzbaşıoğlu A, Yorulmaz E, Ünder Y, “Katarakt Ameliyatı Sonrası İki Olguda Gelişen Geç Mantar Endoftalmisinin  Medikolegal Açıdan Değerlendirmesi” 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 2013, Antalya, 6-10 Ekim 2013;1.

D30. Şenel Eraslan B, Çakı İ.E, Çetin G, Yorulmaz A.C, “İki Olgu Nedeniyle Cinsel Saldırı Vakalarında Rastlanan Hpv (Human Papilloma Virus) Enfeksiyonunun Medikolegal Olarak Değerlendirilmesi” 10. Adli Bilimler Sempozyumu, Ankara, , 14-16 Kasım 2013; 148.

D31. Şanyüz Ö, Eraslan B, Demircan T, Altınok M, Aslan N, Kılıç F, Çakı E, Hakan T, Yorulmaz A.C, “Spinal Anestezi Sonrası İntrakranial Kanamalara Medikolegal Yaklaşım” 10. Adli Bilimler Sempozyumu, Ankara, 14-16 Kasım 2013;150.

D32.Yorulmaz A.C, Eraslan B, Şanyüz Ö, Aslan N, Kılıç F, Çakı E, Altınok M, “İntrakardiyak Cihaz Bulunan Hastalarda MR ve RT Uygulaması Sırasında Ortaya Çıkan Sorunlar” 10. Adli Bilimler Sempozyumu Ankara, 14-16 Kasım 2013; 181.

 1. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:

E1. Yorulmaz A.C, “Seksüel Dışavurum ve Davranışlarının Sonuçlarının Zihinsel Engelli Bireylerde Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi” Zihinsel Engelli Birey ve Cinsel Yaşam- Ankara, 07 Aralık 2000.

E2. Yorulmaz A.C, “Minnesota Otopsi Protokolü”  İşkencenin Önlenmesinde Bağımsız Bilirkişilik Eğitim Semineri, İstanbul, 24–26 Haziran 2005.

E3. Yorulmaz A.C,Yeni TCK ve CMK Kapsamında Beden Muayenesi ve Yaralanmalar (kurs), Hatay, 24–25 Kasım 2005.

E4. Yorulmaz A.C, “Adli Tıp Etiği Açısından Zihinsel Engelli Birey” Zihinsel Engelli Bireylerin Yaşamı ve Hakları, İstanbul, 08–09 Aralık 2005.

E5. Yorulmaz A.C, “ Özürlüler ve Cinsel İstismar” Özürlüler 2007 Kongre Sergi ve Sosyal Etkinlikleri İstanbul, 6-9 Aralık 2007.

E6. Yorulmaz A.C, “Travmada Adli Sorumluluk” Travma ve Resusitasyon Kursu, İstanbul, 22–25 Ocak 2008.

E7. Yorulmaz A.C, “Yeni Türk Ceza Kanunu ve Hekim Üzerine Yüklediği Sorumluluklar” Kardiyoloji Gündemi, Antalya, 07–09 Mart 2008.

E8. Yorulmaz A.C, “Yeni Türk Ceza Kanunu ve Hekim Sorumluluğu”  Ateroskleroz Derneği- Ateroskleroz ve Yaşam Tarzı, İzmir, 01–04 Mayıs 2008.

E9. Yorulmaz A.C, “Travmada Adli Sorumluluk” Travma ve Resusitasyon Kursu, İstanbul, 13–16 Mayıs 2008.

E10. Yorulmaz A.C, Seçmeli Protokol- İzleme Mekanizmaları, Ankara, 13–15.06.2008.

E11. Yorulmaz A.C, “Travma Olgularında Psikiyatrın Sorumluluğu ve Yasal Süreçler” (Uydu Sempozyumu) 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, 14–19 Ekim 2008.

E12. Yorulmaz A.C, Sözüer A. Gürbit H. “Demans ve Medikolegal Sorunlar” 44. Ulusal Nöroloji Kongresi (Uydu Sempozyumu), Antalya, – 14 Kasım 2008.

E13. Yorulmaz A.C, “Cinsel İstismarın Dermatolojik Bulguları” 8. Dermatolojide Gelişmeler Sempozyumu, Diyarbakır, 17–20 Haziran 2009.

E14. Yorulmaz  A.C, “Kliniko- Patolojik ve Medikolegal Sorunlar” Perinatal Ölümler, Adana, 5 Mart 2010.

E15. Yorulmaz A.C, “Çocuk Koruma Merkezi Modelleri” Hastane Temelli Çocuk Koruma Birimleri İstanbul İli İşbirliği Toplantısı, İstanbul, 22-23 Mayıs 2010.

E16. Yorulmaz A.C, “Forensic Rotation Externship Programme, Tarrant County Adli Tabipliği Bölge Ofisi, 28 Aralık 2010-03 Nisan 2011.

E17.Yorulmaz A.C, “Postmortem Interval and Cardiac Troponin Effect”, AAFS 63rd, 28 Aralık 2010.

E18.Yorulmaz A.C, “Sağlıkta Ortam Çözüm- Sağlık Hukuku ve Malpraktis”, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği, 19-24 Nisan 2011.

E.19. Yorulmaz A.C, “Travma ve Resüsitasyon Kursu” Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği, 03-06 Mayıs 2011.

E20.Yorulmaz A.C, “Hekimin Yasal Sorumlulukları”, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi II. Uzmanlık Öğrencisi Bilgilendirme Eğitim Kursu, 22-24 Haziran 2011.

E21. Balcı Y, Yükseloğlu E. H, Erkan I, Gül E, Yediay F.E, Yorulmaz A.C, Özcan Ş,
“Personal Identification From Contaminated fecal and Urine Materials: A Crime Scene Modelling”, The 19th Triennial Meeting of The International Association of Forensic Sciences (IAFS) Portekiz, 12-18 Eylül 2011.

E22. Yorulmaz A.C, “ Acil Hizmetlerin Sunumunda Hekim ve İdarenin Sorumluluğu”,

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bünyesinde Acil Servis Hizmetlerinin Sunumu, Uygulama, Usul ve Esasları ile İlgili Değerlendirme Toplantısı, 24-26 Ekim 2011.

E23.Yorulmaz A.C, “Malpraktis” Dünya Hemşirelik Haftası Programı, Bursa, 13-17 Mayıs 2013.

E24. Varlık E, Akan Aslan N, Özyayla S, Çakı İ. E, Altınok M, Doğangün B, Oral G, Yorulmaz A.C, “Soruşturma Sürecindeki Hatalar Sonucu Adli Tıp Uzmanlarının Maruz Kaldığı Riskler: Olgu Sunumu”, 12. Adli Bilimler Kongresi, 4-6 Haziran 2015.

E25. Varlık Tokgözoğlu E, Yorulmaz A.C, “Uzmanlık Öğrencisi Gözüyle Adli Tıp ve Bilirkişilik Eğitiminde Beklentiler”, 2. Ulusal Tıp Hukuku ve Bilirkişilik Kongresi, 8-11 Ekim 2015.

E26. Yorulmaz A.C, “Bilirkişilikte İlliyet Bağının Sorgulanması”, 2. Ulusal Tıp Hukuku ve Bilirkişilik Kongresi, 8-11 Ekim 2015.

E27. Doğan M B, Doğan B, Yükseloğlu M, Koca Y, Yorulmaz A.C, “Trafik Kazasında Olay Yerinin Rekonstrüksiyonu: 3D Grafik Animasyon”, 13. Adli Bilimler Kongresi, 27-30 Nisan 2016.

E28. Özyayla M.S, Doğan M. B, Koca Y, Oral G, Yorulmaz A.C, “Enjeksiyon Nöropatisi Bulgularıyla Başvuran Erişkin: Olgu Sunumu”, 13. Adli Bilimler Kongresi, 27-30 Nisan 2016.

E29.Yorulmaz A.C, Varlık E, Doğan M.B, Koca Y, Aksoy M, “Miyokardiyal Köprüleşmeye Medikolegal Yaklaşım-Olgu Sunumu” 13. Adli Bilimler Kongresi, 27-30 Nisan 2016.

E30. Şanyüz Ö, Esin G, Doğan M. B, Koca Y, Yorulmaz A.C, “Omuz Distosisine Medikolegal Yaklaşım” 13. Adli Bilimler Kongresi, 27-30 Nisan 2016.

E31.Yorulmaz A.C, “Bilirkişilikte Kusur ve Nedensellik Bağı Tespiti”, 3. Ulusal Tıp Hukuku ve Tıbbi Bilirkişilik Kongresi, 7-9 Ekim 2016.

E32.Yorulmaz A.C, “Medikolegal Konsültasyon: Olgu Örnekleri İle”, 33. Ulusal Gastroenteroloji Haftası”, 22-27 Kasım 2016.

E33. Yorulmaz A.C, “ Medikolegal Konsültasyon”, İstanbul Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 19 Nisan 2017.

E34. Akay A, Yükseloğlu M,  Varlık Tokgözoğlu E., Şanyüz Kaymaz Ö., Yorulmaz A. C. “Polis Ekspertiz Raporlarındaki Atış Mesafesi Tayini”, 14. Adli Bilimler Kongresi, 11-14 Mayıs 2017.

E35. Akay A, Yükseloğlu M,  Varlık Tokgözoğlu E., Şanyüz Kaymaz Ö., Yorulmaz A. C.

“Kolluk Tarafından Yapılan Olay  Yeri İncelemesinde  Saptanan Eksikler” 14. Adli Bilimler Kongresi, 11-14 Mayıs 2017.

E36. Doğan M.B, Torun E. D, Demirhan P, Tokgözoğlu E, Akay A, Yorulmaz A.C, “Bir Olgu İle Vücutta Kalan Yabancı Cisimlere Medikolegal Yaklaşım: Koter Ucu Kırığı” 14. Adli Bilimler Kongresi, 11-14 Mayıs 2017.

E37. Akay A, Varlık Tokgözoğlu E, Demirel Ö. F, Yorulmaz A. C. Balcıoğlu İ, Oral G.”Cinsel İstismar Sonrası Ruh Sağlığında Bozulma ve Maluliyet”, 14. Adli Bilimler Kongresi, 11-14 Mayıs 2017.

E38. Yorulmaz A. C,  “Çapraz Sorgu Sisteminde Bilirkişilik ve Teknolojinin Kullanımı” 4. Ulusal Tıp Hukuku ve Bilirkişilik Kongresi, 13-15 Ekim 2017.

E39. Akay A, Yamak O, Yükseloğlu M,  Varlık Tokgözoğlu E., Doğan M. B., Yorulmaz A. C, “Kan Kayıpları ve Yaşamsal Tehlike Kararı”, 15. Adli Bilimler Kongresi, 12-15 Nisan 2018.

E40.Yorulmaz A.C. “Çapraz Sorguda Bikirkişilik”, III. Ulusal Tıp Hukuku ve Tıbbi Bilirkişilik Kongresi, Aydın, 5-7 Ekim 2018.

E41. Yorulmaz A.C. “Malpraktis İddiaları ve Medikolegal Konsültasyon” Adana Şehir Hastanesi Medikolegal Konsültasyon Toplantısı, Adana, 10 Ekim 2018.

E42. Yorulmaz A.C. “Tiroid Cerrahisinde Hukuki Sorumluluklar ve Sorunlar”  17. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim, Antalya, 3 Kasım 2018.

E43. Yorulmaz A.C. Doğangün B  “Fiziksel İstismar Olgularına Yaklaşım, Cinsel İstismar Olgularına Yaklaşım” 4. Genç Pediatristler Kongresi, İstanbul, 30 Kasım- 2 Aralık 2018.

E44. Koca Y. Yorulmaz A.C, Yükseloğlu M, Gürbüz E. “İleri Yaş Ve Kronik Hastalıkların İmza İncelemelerindeki Rolü-Olgu Sunumu” 2. Ulusal Adli Belge İnceleme Kongresi, İstanbul, 21-23 Aralık 2018.

E45. Yorulmaz A.C, “Astrazeneca Medikolegal Konsültasyon” Mersin Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahisinde Eğitim Toplantısı,Mersin, 9 Mart 2019.

E46.Yorulmaz A.C, Irmak K. “Kadının Hastalıkları ve Doğum Uygulamalarında Medikolegal Yaklaşımlar” Kadının Sağlık Hakkı Paneli, İstanbul Barosu, 19 Mart 2019.

E47. Yorulmaz A.C, Taştemir Y. “Adli Tıp ve Tıbbi Kötü Uygulama” Emdate3 Dinamik Acil Tıp Eğitimi Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, İzmir, 7 Nisan 2019.

E48. Yorulmaz A.C, “Hukuk Sistemimizde Hasta Bilgilendirme, Aydınlatılmış Onam Kavramları ve Hekimi Bağlayan Hukuki Süreçler Paneli” 23. Ulusal Kanser Kongresi, Regnum Carya Hotel/Antalya, 19 Nisan 2019.

E49. Yorulmaz A.C, “Türk Ceza Kanunu ve Yoğun Bakım Hemşirelerine Yansıması” Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, İstanbul, 25 Nisan 2019.

E50.Yorulmaz A.C, “Kanserle Yaşayan Bireylerin Hakları Paneliİstanbul Barosu, 26 Nisan 2019.

E51. Yorulmaz A.C. “Olgular Eşliğinde İnteraktif Panel Tiroidektomi Komplikasyonlarının Medikolegal Boyutu/ (Panelist)”, 9. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya 4 Mayıs 2019.

E52. Yorulmaz A.C. “ Adli Tıpta Zor Vakalar Sunumu” 13. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, İstanbul, 5 Mayıs 2019.

E53. Akay A., Taştemir S. Y.,Yorulmaz N., Albayrak G., Demircan T., Yorulmaz A.C. “Cinsel Saldırı İddialarının Medikolegal olarak Değerlendirilmesi: 3 Olgu Sunumu14. Türk Ceza Hukuku Günleri, İstanbul, 14-16 Haziran 2019.

E54. Taştemir S. Y., Koyuncu Z., Arslan B., Akay A., Erbaş R., Balcı I., Aksoy M., Albayrak G., Doğangün B., Yorulmaz A.C. “Cinsel İstismar İddialarında Suça Sürüklenen Çocukların Ceza Sorumluluğunun Retrospektif Değerlendirilmesi14. Türk Ceza Hukuku Günleri, İstanbul, 14-16 Haziran 2019.

E55. Yorulmaz A.C.,“Medikolegal Konsültasyon ve Güncel Gına Yaklaşımları” Astrazeneca Eğitim, Hatay, 4 Eylül 2019.

E56.Yorulmaz A.C., “Medikolegal Konsültasyon ve Güncel Gına Yaklaşımları” Astrazeneca Eğitim, Gaziantep, 5 Ekim 2019.

E57. Yorulmaz A.C. “Tiroid Cerrahisinde Hukuki Sorumluluklar ve Sorunlar”  18. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim, Antalya, 9 Kasım 2019.

E58. Yorulmaz A.C., Taştemir Y. S., “Adli Tıp – Malpraktis” Dinamik Acil Tıp Eğitimi Emdate4, Mavera Kongre Merkezi, Gaziantep 10 Kasım 2019.

E59.Yorulmaz A.C., “Ergenlerde Cinsel İstismar Paneli” 1. Ulusal Ergen Sağlığı Kongresi, Oturum Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezi İstanbul, 17 Kasım 2019.

E60. Yorulmaz A.C “Aile Hekimleri Malpraktis” Medipol Mega Hastanesi, İstanbul, 7 Aralık 2019.

E61. Yorulmaz A.C “Üroloji, Tıbbi Onkoloji ve Radyasyon Onkolojisi” Astrazeneca Eğitim, Bursa, 19 Aralık 2019.

E62. Yorulmaz A.C “Üroloji, Tıbbi Onkoloji ve Radyasyon Onkolojisi” Astrazeneca Eğitim, İstanbul, 20 Aralık 2019.

F. Diğer Yayınlar :

      Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitap Bölümleri

F1. Koç S, Yorulmaz A.C, “Hekimin Yasal Sorumlulukları” Adli Tıp, Soysal Z, Çakalır C. Ed.,   İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları  İstanbul 1999, Cilt I: 45-56.

F2. Yorulmaz A.C, Çakalır C, “Suda Boğulma” Adli Tıp, İ.Ü. Ed: Soysal Z, Çakalır C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları  İstanbul ss Cilt I: 489-474.1999.

F3. Çetin G, Yorulmaz A.C, “Ateşli Silah Yaraları” Adli Tıp, ed: Soysal Z, Çakalır C., Ed., Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları  İstanbul, Cilt I: 561-586,  1999.

F4. Çetin G, Yorulmaz A. C, “Patlamaya Bağlı Yaralar” Adli Tıp, Soysal Z, Çakalır C. ed:   İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları  İstanbul, Cilt I: ss. 587-594, 1999,

F5. Ed: Balcı Y, Ed Yrd: Gürpınar S, Yorulmaz A.C, “Adli Tıp Hizmet Modeli ve İnsan Gücü Planlaması” Adli Tıp Uzmanları Derneği, Y. Balcı, Ed.,  Adli Tıp Meslekte Yeterlilik Kurulu adına hazırlanmıştır. Adana. 7 Nisan 2007.

F6. Yorulmaz A.C, “Gebelik, Doğum ve Düşük ile İlgili Adli Tıp Sorunları” Adli Tıp, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, İstanbul, ss. 459-477, 2011.

F7. Yorulmaz A.C, “Cinsel Saldırılar” Adli Tıp, Ed., İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, İstanbul, ss 373-389, 2011.

F8. Yorulmaz A.C, “Çocuk İstismarı ve Aile İçi Şiddet” Adli Tıp, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, İstanbul ss.389-399, 2011.

F9. Yorulmaz A.C, “Sudan Çıkarılan Cesetler” Adli Tıp, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, İstanbul, ss 217-235, 2011.

F10. Yorulmaz A.C, “Ani Beklenmedik Ölümler” Adli Tıp, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, İstanbul, ss.129-145, 2011.

F11. Yorulmaz A.C, Kaya A. “Tıbbi Malpraktisin Uzmanlık Alanlarına Dağılımı ve Karşılaşılan Nedenler” Hekimlik Uygulamalarının Adli Tıbbi Güncellemesi” İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi ss. 78, 2011.

F12. Yorulmaz A.C, “Erkek Fertilite ve İnfertilitesinde Medikolegal Konular”, Erkek Üreme Sistemi Hastalıkları ve Tedavisi, Türk Androloji Derneği, 2015.

F13. Demirhan P, Doğan M. B, Torun E.D, Hot İ., Yorulmaz A.C, “Şiddete Uğrayan Hekimin Hakları”, Hekim Hakları Kitabı Ed. C. Yorulmaz, 2016.

F14. Demircan Y. T, Aksoy E. M, Doğan M. B, Yorulmaz A. C, “ Tıbbi Uygulama Hatası İddiası İle Yargılanan Hekimlerin Hakları”, Hekim Hakları Kitabı Ed. C. Yorulmaz, 2016.

F15. Doğan M. B, Hot İ, Yorulmaz A. C, “Mesleki Gereklerin Şekillendirdiği Hekim Hakları”, Hekim Hakları Kitabı Ed. A.C. Yorulmaz, 2016.

F16 Yücel D, Sözen Giray F, “Introduction to Forensic and Criminal Psychology- Chapter 24: Juries And Decision Making” Çev. A.C. Yorulmaz, 2019 (Baskıda).

F17. Özdemir Ç, Yorulmaz A.C, “Olay ve Olay Yeri Rekonstrüksiyonu” Adli Tıp & Adli Bilimler Kitabı Ed. H. Dokgöz, Akademisyen Yayınları, 2019.

Diğer

F14. Yorulmaz A.C (Raportör) “Cezaevindeki Hastalar İçin Kanser Danışma Kurulu Raporu” Cezaevindeki Hastalar İçin Kanser Danışma Kurulu 2009, Cezaevindeki Hastalar İçin Kanser Danışma Kurulu Üyeleri, Ed., Türk Tabipler Birliği Yayınları, Ankara, 2010.

 1. Katıldığı Kurslar

G1. “Adli Osteoloji Eğitim Kursu” 1.Adli Bilimler Kongresi 12-15 Nisan 1994- Adana

G2. “Adli Toksikoloji” IV. Adli Bilimler Kongresi 10-13 Mayıs 2000- İstanbul

G3. “İmmunohistokimyasal İnceleme Yöntemlerinin Post-mortem Tanıdaki Yeri ve Önemi” Adli Tıp Uzmanları Derneği 26-28 Mayıs 2000

G4. “Çocuk İstismarında Görüşme Teknikleri ve Rapor Yazımı” Adli Tıp Uzmanları Derneği 12-13 Mayıs 2001

G5. “Yoğunlaştırılmış Eğitim Becerilerini Geliştirme Kursu ”Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Adli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 28-30 Kasım 2001

G6. “Nörotravmalar” Sürekli Adli Tıp Eğitim Toplantıları I 1-2 Mart 2002-İstanbul

G7. “Kardiyak Nedenli Ani Ölümler” Sürekli Adli Tıp Eğitim Toplantıları I 13-14 Nisan 2002-İstanbul

G8.”Understanding of Patterns and Motives of Violent Sexual Offenders” 3rd European Academy of Forensic Science Meeting 22-23 September 2003- İstanbul

G9. “Çocukta Cinsel Şiddet” 1. Çukurova Bölgesel Adli Tıp Toplantısı 4 Ocak 2008

G10. “Ruhsal Travma ” VII. Adli Bilimler Kongresi 12 Mayıs 2006- Konya

G11. “Crime Scene Investigation, Principles and Guidelines” MAFS 16 Eylül- 2009 Antalya

G12. “Advanced Clinical Research Ethics” Cerrahpasa Medical School  7-8 Aralık 2009- İstanbul

 1. Öğretim Üyesi Olarak Verdiği Kurslar

H1.“İstanbul Protokolü Eğitim Çalışmaları” Türk Tabibler Birliği 26- 27 Ocak 2002- Diyarbakır

H2.“İstanbul Protokolü ve Adli Rapor Düzenlenmesi” İzmir İl Sağlık Müd. Ve İzmir Tabip Odası 19- 20 Aralık 2002- İzmir

H3.“İşkencenin Önlenmesinde Bağımsız Bilirkişilik Eğitim Semineri” Adli Tıp Uzmanları Derneği 24- 26 Haziran 2005- İstanbul

H4.“Uzmanlık Öğrencisi Temel Eğitim Kursu” Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 30 Ekim- 2 Kasım 2007- İstanbul

H5.“Birleşmiş Milletler Belgesi Olan İstanbul Protokolü İşkence ve Diğer Zalimane İnsanlık Dışı Aşağılayıcı veya Cezaların Etkili Biçimde Soruşturulması ve Değerlendirilmesi ” Adli Tıp Uzmanları Derneği

H6. “Sağlık Hukuku Sertifika Programı” T.C İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü 7 Ocak- 21 Mart 2008-İstanbul

H7.“Tıbbi Ve Adli Tıbbi Konuların Haberleştirilmesi Sürecinde Etik Ve Hukuki Sorumluluklar” IV. Akdeniz Adli Bilimler Kongresi 14- 18 Ekim 2009- Antalya

H8.“Alkol Ve Trafik Kazaları” (Oturum Başkanı ve Panelist) IV. Akdeniz Adli Bilimler Kongresi 14- 18 Ekim 2009- Antalya

H9.“Türkiye Reasurans Şirketler Birliği Özel Oturumu – Uzmanı ile Buluşma” “Maluliyet Oranı Hesaplamalarında Yerel ve Global Standart Geliştirilmesinin Önemi” IV. Akdeniz Adli Bilimler Kongresi 14- 18 Ekim 2009- Antalya

H10. Tokgözoğlu Varlık E, Yorulmaz A. C, “Çapraz Ateş Altında Bilirkişilik (Asistan Gözüyle Çapraz Sorgu)” 14. Adli Bilimler Kongresi, 11-14 Mayıs 2017.

H11.Yorulmaz A.C. “Türk Ceza Kanunu ve Yoğun Bakım Hemşirelerine Yansıması” Koç Üniversitesi SANERC Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, 05 Mart -13 Nisan 2018.

H12.Yorulmaz A.C, Özkara E, Karanfil E. D, Taştemir Y,  “Çalıştay: Bilirkişilik ve Mütalaa Dosyalarında Rapor Yazımı Öncesi Hazırlık ve Dosya Sunumu” III. Ulusal Tıp Hukuku ve Tıbbi Bilirkişilik Kongresi, 5-7 Ekim 2018, Aydın.

H13.Yorulmaz A.C. “Türk Ceza Kanunu ve Yoğun Bakım Hemşirelerine Yansıması” Koç Üniversitesi SANERC Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, 15 Ekim-23 Kasım 2018.

H14.Yorulmaz A.C, Gönenç F. İ “ Sağlık Hukuku Sertifika Programı” Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi, 5 Kasım 2018 – 14 Ocak 2019.

 1. Ulusal Bilimsel Yayınlarda Hakemlik

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi

I1. Aydın’da Bozulmuş Cesetlerdeki Travmatik Bulguların Değerlendirilmesi “Evaluation of Traumatic Findings in Decomposed Bodies in Aydin” 17.08.2010

I2. Sokak Köpeklerinin Saldırısı Sonucu Ölüm: Bir Olgu Sunumu “Death Due to Stray Dogs’ Attack; a Case Report” 17.02.2010

I3. Acil Servislerde Çalışan Sağlık Bakım Personelinin Adli Olgularda Delillerin Korunması ve Saklanmasına Yönelik Bilgi ve Uygulamalarının İncelenmesi “Analysis of Knowledge and Practices Of The Health Care Working at Emergency Departments Towards Protection and Preservation Of The Evidence in Forensic Cases” 14.09.2009

I4. Yeni Türk Ceza Kanunu Çerçevesinde Kemik Kırıklarına Adli Tıbbi Yaklaşım “Forensic Medicine Approach to Bone Fractures in The Framework Of The New Turkish Penal Code” 11.05.2009

I5. Travmatik Ölümlerde Postmortem Raporlara Göre Önlenebilir Ölüm Nedenlerinin Araştırılması “Analysis Of Preventable Deaths According to Postmortem Reports in Traumatic Deaths” 12.04.2009

I6. Acil Tıp’ta Aydınlatılmış Onam “Informed Consent in Emergency Medicine” 21.03.2009

I7. Bir Üçüncü Basamak Hastane Acil Servisine Başvuran Adli Nitelikli Çocuk Hastaların Değerlendirilmesi “An Evaluation of The Pediatric Medico-legal Admissions to a Tertiary Hospital Emergency Department” 10.02.2009

I8. Acil Cerrahi Yanık Ünitesinde Tedavi Edilen Çocuklarda Yaşamsal Tehlike Tanımının ve İhmalin Adli Tıp Açısından İrdelenmesi “Evaluation of “Life-Threatening” Definition and Negligence in Children Treated in The Emergency Surgery Service Burn Unit (From The Viewpoint of Forensic Medicine)” 30.12.2008

I9. İstanbul’daki Av Tüfeği İntiharlarının Analizi, 1998-2007 “Analyses of Suicidal Deaths With Shotguns in Istanbul, 1998-2007” 16.09.2008

I10. Adli Olgularda Anatomik ve Fizyolojik Travma Skorlama Sistemlerinin Rolü “Role of Anatomic and Physiologic Trauma Scoring Systems in Forensic Cases” 09.05.2008

I11. İş kazalarında yanık ve hayati tehlike ölçütleri (Adli tıp yaklaşımı) “Burn and vital risk criteria in industrial accidents (as forensic medicine approach)” 07.01.2008

I12. Acil Serviste Düzenlenen Adli Raporlardaki Hata ve Eksiklikler “The Mistakes and Defects In The Judicial Reports Prepared At Emergency Services” 22.07.2007

Türkiye Klinikleri Adli Tıp Dergisi

J13. Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanlarının Adli Olgulara Yaklaşımı: Deneyimlerimiz 19.06.2010

J14. Çığlık (Çocuk İstismarı Araştırmalarından Elde Edilen Verilerin Bildirimi Zorunlu Mu, Neden?)

J15. Adana’da 1997-2006 Yılları Arasınada Meydana Gelen Suda Boğulma Olgularının İncelenmesi 23.09.2009

J16. Ası Sonucu Bir Ölüm Olgusunda, Manyetik Rezonans Ve Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleme Yöntemlerinin Postmortem Kullanılabilirliği 06.11.2007

J17. Konya’da Cinsel İstismar Yönünden Muayenesi Yapılan Çocuk Olguların Değerlendirilmesi 18.10.2007

J18. Bronkopulmoner Displazi 17.02.2007

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi

J19. Tıbbi Malpraktisin Psikolojik Boyutları ve Özel Hastanede Çalışan Hekimin Tıbbi Malpraktisten Doğan Hukuki Sorumluluğu 26.10.2018

Kriminoloji ve Ceza Hukuku Dergisi

J20. Partial Memory: Another Reason For Using Large Lineups? 26.11.2018

 1. Bilimsel Atıflar:

K1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makalelere Yapılan Atıflar:

 Title: Azmak D, Altun G, Koç S, Yorulmaz A.C, Özaslan A, “Intra And Perioral Shooting Fatalities”, Forensic Science International, 101(3): 217-227 (1999).

Atıf Sayısı Total: 16

Title: Yorulmaz A.C, Arıcan N, Afacan I, Dokgöz H, Aşırdizer M.  “Pleural Effusion In Bodies Recovered From Water”, Forensic Science International 136(1-3), 16-21 (2003).

Atıf Sayısı Total: 43

 Title: Balcı YG, Tok M, Kocatürk BK, Yenilmez C, Yorulmaz A.C, Turan AA, “Simultaneous Sudden Infant  Death Syndrome: A Case Report”, Forensic  Science International, 136:258-259 (2003).

Atıf Sayısı Total: 11

 Title: Aşırdizer M, Yavuz MS, Sarı H, Cantürk G, Yorulmaz C. “Unusual Torture Methods And Mass Murders Applied By a Terror Organization.” Am J Forensic Med Pathol.  (4):314-20 Dec;25.(2004)

Atıf Sayısı Total: 8

Title: Özkara E,  Hancı H, Civaner M,  Yorulmaz A.C,  Karagöz M,  Senih A.M,  Gören S, Kök A.N. “Turkey’s Physicians Attitudes Towards Euthanasia: A Brief Research Report” OMEGA-Journal of Death and Dying, vol. x pp.1-2, (2004).

Atıf Sayısı Total: 14

Title: Ozdemir MH, Aksoy U, Sonmez E, Aksu C, Yorulmaz A.C, Hilal A. “Prevalence of Demodex in Health Personnel Working in the Autopsy Room.”
Am J Forensic Med Pathol. (1):18-23. Mar;26 (2005).

Atıf Sayısı Total: 23

 Title: Arican N, Kaya M, Yorulmaz A.C, Kalayci R, Ince H, Kucuk M, Fincanci SK, Elmas I. “Effect Of Hypothermia On Blood-Brain Barrier Permability Following Traumatic Brain Injury in Chronically Ethanol-Treated Rats.” Int J Neurosci.;116(11):1249-6 Nov  (2006).

Atıf Sayısı Total: 15

 Title: Tuğcu H, Yorulmaz A.C, Karslıoğlu Y, Üner HB, Koç S, Özdemir C, Özaslan A, Celasun B. “Image Analysis as an Adjunct to Sodium Rhodizonate Test in the Evaluation of Gunshot Residues: An Experimental Study.” (4):296-299. Dec;27 (2006)

Atıf Sayısı Total:17

 Title: Tuğcu H, Yorulmaz A.C, Bayraktaroğlu G, Üner H B, Karslıoğlu Y, Koç S, Ulukan O, Celasun B.  “Determination of Gunshot Residues with Image Analysis: An Experimental Study”. Military Medicine no.4, pp 296-299, (2006).

Atıf Sayısı Total: 6

Title: Hot İ., Doğan H., Mahmutoğlu F.,Yorulmaz A.C, “Attitudes Of The Turkish Medical Profession And Jurist Towards New Turkish Legislation Concerning Body Examination Without Consent In Criminal Procudure” Rom. J Leg Med 17 (1) 139-146 (2009).

Atıf Sayısı Total: 2

 Title: Altun G., Yorulmaz A.C, “Physician Responsibilty and Medical Malpractice After the Legal Regulations”, Balcan Medical Journal, vol.27, pp.7-12, (2010).

Atıf Sayısı Total: 11

K2.Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makalelerde Yapılan Atıflar

 Title: Albek E, Yorulmaz A.C, Özaslan A, Koç S, Ağır G, Çetin G, “İntihar Orijini Açısından Ateşli Silah Yaralanmasına Bağlı Ölümler”, 8. Ulusal Adli Tıp Günleri, 277-282 (1995).

Atıf Sayısı Total: 10

 Title: Yorulmaz A.C, Çakalır C, “Suda Boğulma” Adli Tıp, İ.Ü. Ed: Soysal Z, Çakalır C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları  İstanbul (I) 489-474, (1999).

Atıf Sayısı Total: 5

 Title: Azmak D, Altun G, Koç S, Yorulmaz A.C, Özaslan A,. “Intra And Perioral Shooting Fatalities”, Source: Forensic Science International, 101(3): 217-227 (1999)

Atıf Sayısı Total: 1

 Title: İnanıcı MA, Yorulmaz A.C, Cantürk N, “Bir Olgu Nedeniyle Ani Bebek Ölümü Sendromu”, Adli Tıp Bülteni, 6(3), 130-133, (2001).

Atıf Sayısı Total: 3

Title: Keskin R, Yorulmaz C, Yavuz MS, Aşırdizer M, “Zehirlenme Olgularında Hayati Tehlike Kararı İçin Glasgow Koma Skalasının Kullanımı”, Adli Tıp Bülteni, 6(1), 8-13, (2001).

Atıf Sayısı Total: 5

 Title: Yavuz MF, Baştürk P, Yavuz M.S, Yorulmaz A.C, “Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Servisine Başvuran Adli Olguların Değerlendirilmesi”, Adli Bilimler Dergisi
1(2), 21-26, (2002).

Atıf Sayısı Total: 39

 Title: Yavuz M.F, Baştürk P, Yavuz MS, Yorulmaz A.C, “Emergency Room Applications Of Forensic Cases”, Turkish Journal of Forensic Sciences, 21-26, (2002).

Atıf Sayısı Total: 5

 Title: Balcı YG, Tok M, Kocatürk BK, Yenilmez C, Yorulmaz A.C, Turan AA, “Simultaneous Sudden Infant  Death Syndrome: A Case Report”, Forensic  Science International, 136:258-259 (2003).

Atıf Sayısı Total: 1

 Title: Ozkara E, Sen H, Tok M, Yorulmaz C, et al. “Attitudes of Istanbul Physicians Toward Euthanasia”, EAFS Congress İstanbul, 136:330-331,(2003).

Atıf Sayısı Total: 5

 Title: Yorulmaz A.C, Arıcan N, Afacan I, Dokgöz H, Aşırdizer M.  “Pleural Effusion In Bodies Recovered From Water”, Forensic Science International 136(1-3), 16-21 (2003).

Atıf Sayısı Total: 3

 Title: Tuğcu H, Yorulmaz A.C, Ceylan S, Baykal B, Celasun B, Koç S, “Acil Servis Hizmetlerine Katılan Hekimlerin, Acil Olgularda Hekim Sorumluluğu ve Adli Tıp Sorunları Konusundaki Bilgi ve Düşünceleri”, Gülhane Tıp Dergisi, 45(2),175-179, (2003).

Atıf Sayısı Total: 35

Title: Tuğcu H, Yorulmaz A. C, Ceylan S, Baykal B, Celasun B, Koç S, “Acil Servis Hizmetlerine Katılan Hekimlerin, Acil Olgularda Hekim Sorumluluğu ve Adli Tıp Sorunları Konusundaki Bilgi ve Düşünceleri”, Gülhane Tıp Dergisi, 45(2),175-179, (2003).

Atıf Sayısı Total: 8

 Title: Yorulmaz A.C, Butun C, Dokgoz H, Citici I, Altun G, “Death Associated With Sexual Abuse of Children” EAFS Congress 2003, Forensic  Science International Suppl, İstanbul, 136: 397-398, (2003).

Atıf Sayısı Total: 1

 Title: Özkara E,  Hancı H, Civaner M,  Yorulmaz A.C,  Karagöz M,  Senih A.M,  Gören S, Kök A.N. “Turkey’s Physicians Attitudes Towards Euthanasia: A Brief Research Report” OMEGA-Journal of Death and Dying, vol. x pp.1-2, (2004).

Atıf Sayısı Total: 3

 Title: Asirdizer M, Yavuz MS, Sari H, Canturk G, Yorulmaz C. “Unusual torture methods and mass murders applied by a terror organization.” Am J Forensic Med Pathol.  (4):314-20,(2004).

 Atıf Sayısı Total: 1

 Title: Ozdemir MH, Aksoy U, Sonmez E, Aksu C, Yorulmaz A.C, Hilal A. “Prevalence of Demodex in Health Personnel Working in the Autopsy Room.”
Am J Forensic Med Pathol. (1):18-23. Mar;26 (2005).

Atıf Sayısı Total: 2

Title: Yorulmaz A.C, Kır Z, Ketenci H. Ç, “Tıbbi Uygulama Hataları ve Bilirkişilik”  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi, 55-69, (2006).

Atıf Sayısı Total: 8

 Title: Yorulmaz A.C, Şanyüz Ş, Ketenci Ç, “Cinsel Saldırılar”, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi, 127-141, (2006).

Atıf Sayısı Total: 5

Title: Özdemir Ç, Tuğcu H, Asil H, Yorulmaz A.C. “Suda Boğulma Yöntemi İle İntihar: Olgu Sunumu”  Adli Tıp Bülteni, 12(3):130-135, (2007).

Atıf Sayısı Total: 1

Title: Volaka A, Safran N, Kolusayın M.Ö, İnce N, Yorulmaz E, İnce C.H, Yorulmaz A.C, “C- Reactive Protein Levels in Postmortem Period and Its Relationship Between Cause of Death and Time of Death”,  Adli Tıp Dergisi, 25(2), 88-98, (2011).

Atıf Sayısı Total: 1

K3. Kitaplar

Title: Azmak D, Altun G, Koç S, Yorulmaz A.C, Özaslan A,. “Intra And Perioral Shooting Fatalities”, Source: Forensic Science International, 101(3): 217-227, (1999).

Atıf Sayısı: 1

 Title: Yorulmaz A.C, Arican N, Afacan I, Dokgoz H, Asirdizer M.  “Pleural Effusion In Bodies Recovered From Water”,  Source: Forensic Science International 136(1-3), 16-21,(2003).

Atıf Sayısı: 4

Title: Arıcan N, Kaya M, Yorulmaz A.C, Kalayci R, Ince H, Kucuk M, Fincanci SK, Elmas I. “Effect Of Hypothermia On Blood-Brain Barrier Permability Following Traumatic Brain Injury in Chronically Ethanol-Treated Rats.” Int J Neurosci.;116(11):1249-6 Nov  (2006).

Atıf Sayısı: 1

 1. Yönetiminde Devam Eden ve Biten Doktora ve Yüksek Lisans Çalışmaları:

L1. Dr. M. Ziya KIR “Postmortem İnterval Tahmininde Kardiyak Troponin I’nın Marker Olarak Değeri” (Tıpta Uzmanlık)

L2. Bio. Ali VOLAKA “ Post Mortem Periyotta C- Reaktif Protein (CRP) Düzeyinin

Ölüm Zamanı ve Ölüm Nedeni ile İlişkisi” (Yüksek Lisans)

L3. Kamu Yönetimi Uzmanı Çimen AKGÜN “Bilirkişilerin Objektifliğini Etkileyen Faktörler” (Yüksek Lisans)

L4. Sosyolog Murat BAKAR “Türk Toplumunda Tıbbi Malpraktis, Hekimler ve Sağlık Personeline Güven” (Yüksek Lisans)

L5.Psk. Fatih SEZGİN “Suça Yönelen Çocukların Davranış Bozuklukları ve Suçu Algılamaları ” (Yüksek Lisans)

L6. Biyolog Duygu AYHAN “Maternal Sirkülasyondaki Serbest Fetal DNA ile Prenatal Dönemde Babalık Tayini” (Yüksek Lisans)

L7. Ayşe Selcen GÜÇHAN “Adli Dil Bilimin Türkiye’de Kullanabilirliği” (Doktora)

L.8. Hakim Ezgi BESEN “Hastanelerde Tıbbi Malpraktis Açısından İdarenin Sorumluluğu ve Risk Yönetimi” (Yüksek Lisans)

L9. Dr. Fatma Nihal DURMUŞ “ İstanbul Tabip Odası’na Yansıyan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Alanını İlgilendiren Tıbbi Uygulama Hatası” (Doktora)

L10. Dr. Hacer Efnan MELEK “Pediatrik Yaş Grubunda Bilgilendirilmiş Onam” (Yüksek Lisans)

L11.Dr. Mehmet Mesut SÖNMEZ “Tıbbi Uygulama Hataları Açısından Ortopedi Kliniğindeki Tıbbi Kayıtların Değerlendirilmesi” (Doktora)

L12. Dr. Nazife DOĞAN “Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliğine Göre Adli Toksikolojik Analiz Testlerin Kalite Yönetim Sürecine Uygunluğu”

L13. Dr. Yasin Hasan BALCIOĞLU “Fiziksel Şiddet Suçu İşleyen Şizofreni Hastalarında İnflamasyon” (Tıpta Uzmanlık)

L14.Dr. Mustafa Seçkin ÖZYAYLA “Postmortem Resüsitasyon Artefaktları ve   Medikolegal Sorunlar” (Tıpta Uzmanlık)

Prof. Dr. Coşkun Yorulmaz

Prof. Dr. A. Coşkun Yorulmaz

Adli Tıp ve Adli Bilimler Uzmanı