Klinik Psikolog İrem Ünal, lisans eğitimini 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünde tamamladı. Ardından yüksek lisans eğitimine Üsküdar Üniversitesinde Klinik Psikoloji alanında devam etti, burada teorik ve pratik eğitimin yanında üniversitenin Psikolojik Danışmanlık Biriminde Stajyer Terapist olarak 11 ay yetişkinler için bireysel ve grup seansları verdi.  2018 yılında “Psikologların Mobbing Algısı ve Depresyon, Anksiyete ve Tükenmişlik Sendromuyla İlişkisi” konulu tezini sunarak Klinik Psikolog unvanıyla Üsküdar Üniversitesi’nden mezun oldu.

2018 yılının Eylül ayında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kriminoloji ve Ceza Adaleti alanında yüksek lisansına başlamış olup hala ilgili programın yüksek lisans tez öğrencisidir.

2015 Eylül ayından beri bir belediyede Rehber Öğretmen olarak çocuk ve ergenlerle çalışmaktadır. 2018 yılından itibaren de Klinik Psikolog olarak vaka görmektedir. İlgilendiği konular; suç mağduriyeti, suçlu rehabilitasyon programları, kişilik bozuklukları, mobbing ve travma sonrası stres bozukluğudur.

Klinik Psikolog İrem Ünal