VI. ULUSAL TIP HUKUKU ve TIBBİ BİLİRKİŞİLİK KONGRESİ

4-6 Ekim 2019

Richmond Ephesus Resort Hotel, Kuşadası-AYDIN

http://www.tiphukukukongresi.com

Düzenleyen: Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi(SAHUM).

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı: Prof.Dr. Erdem Özkara(SAHUM Müdürü)

BİLİMSEL PROGRAM

4 Ekim 2019, Cuma

1. OTURUM:10.30-12.00

Oturum Başkanları:– Prof.Dr. Yücel Arısoy –Prof.Dr. Sunay Yavuz

SAĞLIK SİSTEMİNDE GÜNCEL DURUM ve SORUNLAR

-Sağlıkta şiddet ve sonuçları (Doç.Dr. Başak Bayram)

-Şiddete uğrayan hekim ne yapmalı? (Dr. Av. Y. Gökhan Doğramacı)

-Defansif Tıp ve sağlık sistemine etkileri (Doç.Dr. İ. Özgür Can)

ÖĞLE YEMEĞİ

2. OTURUM:13.30-15.15

Oturum Başkanları:– Prof.Dr. Mehmet Tokdemir –Doç.Dr. Celal Bütün

KLİNİKTE MALPRAKTİS (Uygulama hataları)

-Nöroşirürjide malpraktis (Prof..Dr. Burak Sade)

-Acilde malpraktis (Doç.Dr. Başak Bayram)

-Göz hekimliğinde malpraktis- (Doç.Dr. O. Murat Uyar)

-Patolojide malpraktis – (Prof.Dr. Işıl Pakiş)

-Tıbbi Uygulama Hatası(Malpraktis) Iddialarinda Uzman Mutalaasinin Yeri- (Prof.Dr. Nevzat Alkan)

ARA

3. OTURUM:15.30-16.40

SAĞLIK SİSTEMİ, HASTA HAKLARI

Oturum Başkanları:– Prof.Dr. Halis Dokgöz – Doç.Dr. Cem Uysal

-Sağlık hukuku alanında etik dışı uygulamalar ve sonuçları (Prof.Dr. Hakan Kar)

-Endikasyon dışı uygulamalarda hekimin yasal sorumluluğu (Dr.Öğr.Üyesi Pınar Bacaksız)

-Hasta memnuniyeti ve sağlık hizmeti kalitesi (Doç.Dr. Muhammet Can)

-Tıp hukukunda güncel durum (Prof.Dr. F. İlçin Gönenç)

SÖYLEŞİ: 16.45-17.15

– Geçmişten günümüze Adli Tıp, bilirkişilik ve yakın gelecek yansımaları. (Prof.Dr.Gürsel Çetin-Prof.Dr.Erdem Özkara)

17.15-17.30: AÇILIŞ SEREMONİSİ

GALA YEMEĞİ  20:00

5 Ekim 2019, Cumartesi

1. OTURUM:09.00-10.45

Oturum Başkanları:– Prof.Dr. M.Fatih Yavuz- Doç.Dr. Erdal Özer

 BİLİRKİŞİLİK

-Kan lekesi model analizinin bilirkişilikte kullanımı-(Prof.Dr. Kemalettin Acar)

-Adli Belge incelemeciliğinde bilirkişilik (Prof.Dr.Rıza Yılmaz)

-Adli genetik incelemelerde bilirkişilik (Prof.Dr. Ersi Abacı Kalfoğlu)

-Tıbbi Komplikasyon da hekim sorumluluğu ve bilirkişilik. (Prof.Dr. Erdem Özkara)

ARA

2. OTURUM: 11.00-12.15

Oturum Başkanları: – Prof.Dr. Çağlar Özdemir-Doç.Dr. İ.Özgür Can

MALULİYET(BEDENSEL ZARAR) BİLİRKİŞİLİĞİ

-Maluliyet bilirkişi görüşlerinde kalite ve standardizasyonun önemi (Prof.Dr. Erdem Özkara)

-Sigorta açısından karşılaşılan sorunlar (Mehmet Akif Eroğlu-Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri)

-Sigorta Tahkim Açısından karşılaşılan sorunlar (İbrahim Taşbaşı)

ÖĞLE YEMEĞİ

 3. OTURUM: 13.30-14.45 (İnteraktif Oturum)

Oturum Başkanları: – Prof.Dr. Pervin Somer -Doç.Dr Oğuzhan Ekizoğlu

ÇAPRAZ SORGUDA BİLİRKİŞİLİK-KIBRIS DENEYİMİ

– Gerçek olguda bilirkişilik örneği üzerinden mahkeme simülasyonu ve interaktif tartışma.* (Prof.Dr. Coşkun Yorulmaz- Uzm.Dr. İdris Deniz)

*: Oturumda sunulan olguya tüm katılımcılar aktif olarak görüş ve önerileriyle katılabilirler.

ARA

4. OTURUM: 15.00-16.00

Oturum Başkanı:– Doç.Dr. Ümit Ünüvar Göçeoğlu- Dr.Öğr.Üyesi Gökmen Karabağ

SÖZEL BİLDİRİLER1: *

 *: Sunum süresi her sözel bildiri için 10 dakikadır.

 ARA

5. OTURUM: 16.15-17.30

Oturum Başkanı:– Doç.Dr. Özlem Erel- Dr.Öğr.Üyesi Volkan Zeybek

SÖZEL BİLDİRİLER 2 – POSTER TARTIŞMASI

WORKSHOP: 17.30-19.00

CİNSEL SALDIRI OLGULARINA YAKLAŞIM VE BİLİRKİŞİLİK

-Prof.Dr. Çağlar Özdemir-Prof.Dr. Hakan Kar-As. Dr. Seda Yaman

http://www.tiphukukukongresi.com/index.php/bilimsel-program?fbclid=IwAR1VjE8bg48K21ebty8Jl9GhJgyR7tUjcuRjIO6d92wDmKFZN95U26gHkoQ