Derece Bölüm/ProgramÜniversite Yıl
LisansFen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji BölümüBoğaziçi Üniversitesi

 

2005
Y. LisansFen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans ProgramıBoğaziçi Üniversitesi

 

2008
Doktora 

Adli Tıp Enstitüsü, Sosyal Bilimler Doktora Programı,

Adli Psikoloji

 

İstanbul Üniversitesi2014

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Çelik, D. (2008). Ergenlik Dönemindeki Suç Davranışlarında Algılanan Öncüller ve İlişkili Düşünce Biçimleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi, İstanbul.

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Serra Müderrisoğlu

Doktora Tezi Konusu ve Tez Danışmanı:

Çelik, D. (2014). Çocukluk Çağı Cinsel İstismar Olgularında Mağdur İfadelerinin Delil Niteliği ve İfade Geçerlilik Analizi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.

Danışman: Prof. Dr. Gökhan Oral

 1. Akademik Ünvanlar

5.1. Akademik ve Mesleki Deneyimler

5.1.1. Akademik Deneyimler

Görev Unvanı Görev YeriYıl
Yard. Doç. Dr.Doğu Akdeniz Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, GazimağusaEylül 2019-….
Dr. Öğr. Üyesiİstanbul Gedik Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, İstanbulNisan 2017-devam etmekte
Ders Ücretli Öğretim GörevlisiBoğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul2018-2019 yaz dönemi
Ders Ücretli Öğretim GörevlisiÖzyeğin Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, İstanbulEylül 2014-devam etmekte
Ders Ücretli Öğretim GörevlisiKadir Has Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, İstanbulEylül 2018-Ocak 2019
Ders Ücretli Öğretim GörevlisiAcıbadem Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, İstanbulEylül 2017-Haziran 2018
Yardımcı DoçentSüleyman Şah Üniversitesi Psikoloji Bölümü, İstanbulMart 2014- Temmuz 2016
Ders Ücretli Öğretim GörevlisiDoğuş Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul2015-2016 güz dönemi
Ders Ücretli Öğretim GörevlisiBeykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü, İstanbul2013-2014 bahar dönemi
Ders Ücretli Öğretim GörevlisiYeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü, İstanbulŞubat 2013-Haziran 2015
Araştırma GörevlisiBoğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü, İstanbulEylül 2006-Kasım 2009

5.1.2. Diğer Mesleki Deneyimler

Görev Unvanı Görev YeriYıl
AraştırmacıTürkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı, İstanbul AB Destekli  “Yeniden” ProjesiNisan 2019- devam etmekte
DanışmanMAYA Vakfı, İstanbulEylül 2018-Mayıs 2019
DanışmanBilkent Üniversitesi, Uluslararası Çocuk Merkezi, AnkaraHaziran 2017- Haziran 2018
Proje SupervizörüTürkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı, İstanbul Aralık 2016-devam etmekte
Eğitmen Psk.Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı, İstanbul Aralık 2004-Ocak 2008
 1. Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri ve Lisans Bitirme Projeleri

6.1 Yüksek Lisans Tezleri

Öznur Yıldız. (devam etmekte). Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası Almış Hükümlülerin Cezaevine Uyumda Başetme Mekanizmaları ve Psikolojik Dayanıklılığın İncelenmesi, Maltepe Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı (M.A.)

Hasan Özdemir. (2019). Yalnızlık, Kişilik ve Ebeveyn Yetkinliği Bağlamında Anne Babaların Kendileri ve Çocukları için Duydukları Suç Korkuları ve Öngördükleri Mağduriyet Riski. Okan Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı (M.A.)

Cansu Koparan. (2018). Yalanı Tespit Etme Becerisinin Duygusal Zeka ve Antisosyal Eğilim ile İlişkisi. Maltepe Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı (M.A.)

Melvin Kavak. (2017). Zorunlu Göç İle Bağlanma ve kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki, Maltepe Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı (M.A.)

Özgecan Büyük. (2017). Benlik Saygısı, Yalnızlık ve Sosyal Medya Kullanımı Arasındaki İlişki, Maltepe Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı (M.A.)

Alev Yenidünya. (2017). Çocukluk Çağı Travmatik Yaşam Deneyimleri, Koruyucu ve Risk Faktörlerinin Genç Yetişkinlikteki Yalnızlık Stili ile İlişkisi, Maltepe Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı (M.A.)

6.2 Lisans Bitirme Projesi

Ahmet Faruk Ekinci. (2016). Online grooming in online chatrooms with 13 and 15 years old victim profile. Süleyman Şah Üniversitesi, Lisans Bitirme Tezi.

Betül Çelebi. (2016). Moral and conventional attitudes in people who tend to Antisocial Behavior. Süleyman Şah Üniversitesi, Lisans Bitirme Tezi.

Mustafa Sarıkaya. (2016). The effect of voluntariness on attitudes toward correctional officers. Süleyman Şah Üniversitesi, Lisans Bitirme Tezi.

Merve Arslan. (2016). Evaluation of criminal responsibility in children who are in conflict with law. Süleyman Şah Üniversitesi, Lisans Bitirme Tezi.

Kübra Aslan. (2016). Analyzing grief process and coping mechanisms of patient relatives in terminal cancer period. Süleyman Şah Üniversitesi, Lisans Bitirme Tezi.

 1. Yayınlar

7.1.     Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Burma, R., Akduman, İ., & Çelik, D. (2016). Examination of Anger Expression Patterns and Early Abuse Experiences in Turkish Sex Offenders. Turkish Clinics Journal of Forensic Medicine. 13(2). 23-34. 10.5336/forensic.2016-50890

Akduman, İ., Çelik, D., & Tiftik, N. (2016).  Female Murderers: Examination of the Relationship between Childhood Traumatic Experiences and Anger Expression..  International Journal of Human Sciences, 13(1), 1873-1888.

 

 

Gönültaş, M. B., Akduman, İ., & Çelik, D. (2014).  The role of substance abuse in Juvenile Delinquency and solution proposals. Turkish Clinics Journal of Forensic Medicine, 11(2), 55-62.
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

Celik, D., Uslu, T., Hacısoftaoğlu, İ., & Kayğusuz, S. (2019). Violence against Children in Sports: Athlete Identity versus Victim Identity, International Understanding Violence Congress, 21/23 March 2019, İstanbul, Turkey

Celik, D., & Ekinci, A. F. (2018). Online Sexual Predators: Does the age of child victim matter in online grooming process?, 6th EFCAP Congress, 20/22 June 2018, Venice, Italy.

Celik, D. (2018). The effect of victims’ age and gender on CBCA scores for sexual abuse cases in which the offenders were also minors, 28th Annual Conference of the European Association of Psychology and Law 2018, 26-29 June, Turku, Finland.

Celik, D., & Celebi, B. (2018) A comparison of impulsivity, antisocial tendency and adoption to social norms levels among different crime types. 28th Annual Conference of the European Association of Psychology and Law 2018, 26-29 June, Turku, Finland.

Celik, D., & Yenidunya, A. (2018). The moderator role of risk and protective factors on the relationship between childhood traumatic experiences and loneliness in young adulthood. 22nd International Congress on Child Abuse and Neglect. 2-5 September 2018, Prague, Czech Republic.

Celik, D., & Arslan, M. (2018). Violation of child rights in juvenile justice system: Criminal responsibility evaluations in Turkey. 22nd International Congress on Child Abuse and Neglect. 2-5 September 2018, Prague, Czech Republic.

Celik, D., & Ekinci, A. F. (2016). Türkiye’de Çevrimiçi Sohbet Odalarında 13 ve 15 Yaş Profillerinde Online Grooming Süreci. II. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, 11-13 Kasım, Ankara, Türkiye (Sözel Sunum)

Arslan, M., & Celik, D. (2016). Suça Sürüklenen Çocukların Ceza Sorumluluğu Değerlendirmesi. II. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, 11-13 Kasım, Ankara, Türkiye (Sözel Sunum)

Celik, D., Ekinci, A. F., Sarıkaya, M., Özdemir, H., & Gökçek, F. (2016). Attitudes towards Adolescents’ Homosexual Orientation and Engagement in Sexual Acts in Turkish Culture. 15th Biennial Conference of European Association for Research on Adolescence. Sep 16-19. Cadiz, Spain. (Oral Presentation)

Celik, D., Demiröz, B., Arslan, M., Kafkaslı, R., Demirci, Z., & Durur, M. (2016). The Effect of Gender on Victimization and Fear of Crime among Turkish College Students. 26th Annual Conference of the European Association of Psychology and Law, July 5-8, Toulouse, France. (Poster Presentation)

Celik, D., Habuloglu, M., Çelebi, B., & Çoban, E. (2016). Changing Attitudes about the Age of Criminal Responsibility: The Effect of Media and Crime Type. 26th Annual Conference of the European Association of Psychology and Law, July 5-8, Toulouse, France. (Poster Presentation)

Çelik, D., Çelebi, B., Çoban, E., & Habuloğlu, M. (2016). Content of Juvenile Crime News and Its Effect on Public Attitudes toward juvenile offending. 5th EFCAP Conference (European Association for Forensic Child and Adolescent Psychiatry, Psychology and other involved Professions). May 11-13, Porto, Portugal. (Oral Presentation)

Çelik, D., Sarıkaya, M., Ekinci, A. F., Özdemir, H., & Gökçek, F. (2016). Is it Crime or Peer Sexuality? Reexamining the Age of Consent and Perception of Young Adults on Criminality of Sexual Acts among Minors. 5th EFCAP Conference (European Association for Forensic Child and Adolescent Psychiatry, Psychology and other involved Professions). May 11-13, Porto, Portugal. (Oral Presentation)

Çelik, D., & Oral, G. (2014). Faili Ergenler Olan Cinsel İstismar Olgularının Epidemiyolojik ve Kriminolojik Özellikleri. I. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, 23-25 Ekim, İstanbul, Türkiye (Poster Sunumu)

Çelik, D., & Oral, G. (2014). Juveniles who Committed Sexual Offences against Minors: Epidemiological and Legal Considerations. World Forensic Festival. Oct 12-18, Seoul, Korea.  (Oral Presentation)

Tekin, S.,& Celik, D. (2012). The Perception and The Interpretation of Hate Crimes in Turkey, 22. Uluslararası Adli Tıp Akademisi Kongresi, İstanbul (Sözel Bildiri)

Celik, D., Kaya, A., Gonultas, B., Kocak, M., & Oral, G. (2012). Interviewing child sexual abuse victims: Police officers’ experiences about the phenomena. 22. Uluslararası Adli Tıp Akademisi Kongresi, İstanbul (Poster Sunumu)

Kaya, A., Altınok, M., Kolusayin, Ö. M., Karadayi, B., Celik, D., Özbek, A., Özaslan, A., Oral, G., Çetin, G., & Yorulmaz, C. (2012). Multidisciplinary child protection: Making decision about child abuse. 22. Uluslararası Adli Tıp Akademisi Kongresi, İstanbul (Poster Sunumu)

Celik, D. & Müderrisoğlu, S. (2012). Ergenlik Dönemindeki Suç Davranışlarında Algılanan Öncüller ve İlişkili Düşünce Biçimleri, Avrupa Adli Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi, Almanya (Poster Sunumu)

Celik, D. (2012). İnternette Çocuğun Cinsel İstismarının Özellikleri, Risk Grupları Ve Psikolojik Etkileri, 4. Uluslararası Risk altındaki ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, Ankara (Sözel Sunum)

 

 • Yazılan uluslararası kitaplar veya kitap bölümleri

Celik, D. (2019). Adli Görüşme. Polat O. (Eds.) Tüm Boyutlarıyla Çocuk İstismarı II: Önleme ve Rehabilitasyon. Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Celik, D. (2017). Mağdur Çocuklarla Yapılan Adli Amaçlı Görüşmeler. Durak, E. Ş., & Durak, M. (Eds.) Adli Süreçlerde Gözlem, Görüşme ve Psikolojik Değerlendirme. Nobel Yayınları, Ankara.

7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Aktürk, A. İ; Yakuboğlu, A.; Çelik, D. ve Oral, G. (2013). Kayseri örneği üzerinden kentleşme ve şiddet ilişkisi: İleriye dönük bir projeksiyon, Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 27. Sayı, 2013/2, 25-40.

7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Çelik, D. (2018). Çocuğunu Öldürmek: İntikam Motivasyonu ile Gerçekleştirilen Filicid Vakalarına Disiplinlerarası Yaklaşım. 3. Şiddeti Anlamak Kongresi, 20-22 Mart, İstanbul

Çelik, D. (2018). Dijital Ortamda Çocuğa Yönelik Şiddet ve Cinsel Suçlar. Dijital Dünyada İnsan Hakları ve siber Güvenlik Konferansı. 15 Şubat 2018, İstanbul.

Celik, D., Yorulmaz, C., Varlık Tokgözoğlu, E., & Aksoy. (2017). Bir Vaka Örneği Üzerinden Cinsel İstismar Olgularında Adli Amaçlı Görüşmelerin Niteliğinin ve Uygulama Hatalarının Değerlendirilmesi, 14. Adli Bilimler Kongresi, 11-14 Mayıs, İzmir.

Çelebi, B., & Celik, D. (2017). Antisosyal Davranış Eğilimi Olan Kişilerde Ahlaki ve Geleneksel Tutumlar, 14. Adli Bilimler Kongresi, 11-14 Mayıs, İzmir.

7.6. Yazarı olduğu diğer yayınlar

Mağdur Hakları Daire Başkanlığı. (2019). Kırılgan Gruplar, Özellikli Durumlar ve Adli Görüşme Süreçleri, Ankara

7.7. Kitap çeviri bölümleri

Howitt, D. (2018). Adli Psikoloji ve Suç Psikolojisine Giriş (Introduction to Forensic and Criminal Psychology). (Çev. Ed. Yücel D. & Giray Sözen, F.). Nobel Akademik Yayıncılık:Ankara.978-605-7895-17-2 içinde Bölüm 10: Cinsel Suç Failleri II: Pedofiller ve Çocuk Tacizi ve Bölüm 20: Görgü Tanığı Olarak Çocuklar

 1. Projeler

Eylül 2011- Haziran 2016–  “Kol Düğmeleri”- Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Klübü Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında Akran Grupları ile Yürütülen Psikososyal Destek Projesi, Supervizör.

Eylül 2013- Eylül 2015 – “Çocuğa Yönelik Şiddetin Stratejik Haritalandırılması Uzaktan Eğitim Programı”- AB Türkiye Delegasyonu Desteği ile Güündem Çocuk Derneği ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi tarafından yürütülmekte- STK Temsilcisi

Mayıs 2009- Ekim 2009-  UNICEF Önce Çocuklar: Çocuk Koruma Mekanizmalarının                     İl Düzeyinde Modellenmesi, Proje Danışmanı Asistanı

 1. Eğitmen olarak yer aldığı proje ve toplantılar

12-13 Mayıs 2018- Çocukla Görüşme Teknikleri- İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Çocuk Hukuku Eğitimleri– Eğitmen

16 Nisan 2018- Çocukla Görüşme Yöntemleri– Çocuk İstismarında Multidisipliner Yaklaşım ve Hemşireliğin Rolü Sempozyumu- ASUMA ve Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İşbirliği İle- Konuşmacı

21 Mart 2018- Çocukla Adli Görüşme Teknikleri– Şiddeti Anlamak Kongresi Çocuklarla Adli Görüşme Kursu- Eğitmen

17-18 Mart 2018- Çocukla Görüşme Teknikleri- İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Çocuk Hukuku Eğitimleri– Eğitmen

3-4 Şubat 2018- Çocukla Görüşme Teknikleri- İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Çocuk Hukuku Eğitimleri– Eğitmen

18-22 Haziran 2012- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Risk Altındaki Çocuklarla Adli Amaçlı Görüşme Teknikleri ve  Eğitim Bilinci III. Modülü – Eğitmen

12-16 Haziran 2011- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Risk Altındaki Çocuklarla Adli Amaçlı Görüşme Teknikleri ve  Eğitim Bilinci II. Modülü – Eğitmen

20-24 Haziran 2011- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Risk Altındaki Çocuklarla Adli Amaçlı Görüşme Teknikleri ve  Eğitim Bilinci I. Modülü – Eğitmen

25 Nisan 2013- Tekirdağ Valiliği Emniyet Müdürlüğü Çocuğun Kişisel Gelişimi ve Korunması konulu konferans– Konuşmacı

28 Mayıs 2012- Ruhsal Travmaya Uğramış Çocuklarda Ortaya Çıkan Tepkiler, Pendik Çocuk Büro Amirliği Çocuklara Yönelik Cinsel İstismar Semineri, İstanbul– Konuşmacı

 1. Aldığı ve Devam Etmekte Olduğu Eğitimler:

 

NICHD Protokol (International Evidence-Based Investigative Interviewing of Children)- Prof. Dr. Michael E. Lamb

Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Proje Eğitimi- TÜBİTAK- Doç. Dr. Mithat Durak

Doç. Dr. Emre Şenol Durak

Special Workshop on Statement Validity Analysis- Prof Dr. Guenter Koehnken

Peri Masalları Testi Eğitimi-  Psk. Dr. İrem Erdem Atak

Çocuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirilmesi Eğitimi- Uzman Psk. Funda Akkapulu

CAT ve Rorschach Testi ile Çocuğun Ruhsal Değerlendirilmesi -Psk. Dr. Neslihan Zabcı

Deneyimsel Oyun Terapisi- Dr. Carol Norton

Dr. Byron Norton

 1. Dernek Üyelikleri:

Mayıs 2016- devam etmekte- EAPL (Avrupa Psikoloji ve Hukuk birliği)- Üye

Haziran 2017- devam etmekte- ISPCAN( uluslararası Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Topluluğu)- Üye

Eylül 2016-devam etmekte- Türk Psikologlar Derneği– Üye

Nisan 2013- devam etmekte– Türkiye Sokak Çocukları Vakfı- Yönetim Kurulu Üyesi

Mayıs 2006-Haziran 2009   –Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği, Kurucu Üye

 

 1. Burslar:

IVLP-Uluslararası Lider Ziyaretçiler Programı- Birleşik Devletler Adalet Sistemi: Kadın ve Çocukların Korunması- A.B.D Dışişleri Bakanlığı- A.B.D. Büyükelçiliği- Ağustos 2018

Sosyal Araştırmalar Vakfı- Kasım 2016-Nisan 2017

TÜBİTAK Yurt İçi Yüksek Lisans Bursu – Eylül 2005-Eylül 2007

TÜBİTAK Yurt İçi Doktora Bursu- Eylül 2009- Şubat 2014

 1. Yabancı Dil:

İngilizce (Akıcı)

 1. Son 2 yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:
Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
 

2018-2019

Araştırma Yöntemleri I  (Gedik Üniversitesi)3268
Güzİstatistiğe Giriş (Kadir Has Üniversitesi)3 60
BaharAraştırma Yöntemleri I  (Gedik Üniversitesi)3 65
Adli Psikoloji (Özyegin Üniversitesi)3 55
YazAdli Psikolojide Seçme Konular3 42
Psikolojiye Giriş  (Gedik Üniversitesi)2 42
GüzAdli Psikoloji (Özyegin Üniversitesi)3 45
2017-2018 Gelişim Psikolojisi I (Acıbadem Üniversitesi)3 90
BaharGelişim Psikolojisi I (Gedik Üniversitesi)3 42
Gelişim Psikolojisi II (Acıbadem Üniversitesi)3 115
2016–2018Yaz Adli Psikoloji

(Özyeğin Üniversitesi)

628
Genel Psikoloji

(Özyeğin Üniversitesi)

652
2015-2016Güz Adli Psikoloji

(Süleyman Şah Üniversitesi)

345
Risk Altındaki Çocuklar

(Süleyman Şah Üniversitesi)

335
Psikolojide Etik  (Süleyman Şah Üniversitesi)340
Psikolojide Veri Analizi

(Doğuş Üniversitesi)

440
Adli Psikoloji

(Özyeğin Üniversitesi)

325
BaharYaşam Boyu Gelişim (2 şube) (Süleyman Şah Üniversitesi)395
Psikolojide Güncel Araştırmalar

(Süleyman Şah Üniversitesi)

315
2014-2015Güz Adli Psikoloji

(Süleyman Şah Üniversitesi)

340
Risk Altındaki Çocuklar

(Süleyman Şah Üniversitesi)

335
Psikolojiye Giriş I

(2 şube)

(Süleyman Şah Üniversitesi)

395
Adli Psikoloji

(Özyeğin Üniversitesi)

320
Bahar Yaşam Boyu Gelişim

(2 Şube)

(Süleyman Şah Üniversitesi)

390
Psikolojiye Giriş I

(2 şube)

(Süleyman Şah Üniversitesi)

3110
Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Kullanımı

(2 şube)

(Yeditepe Üniversitesi)

360

Yard. Doç. Dr. Dilek Çelik