T.C. Sağlık Bakalnlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Sağlık Hizmetlerinde Denetim Kitabı e-Kitap Olarak Erişime Açıldı.

Sağlık tesislerinin faaliyetlerini; planlanan hedeflere, mevzuata, Bakanlık politika ve düzenlemelerine uygunluk yönüyle düzenli olarak izleyip değerlendirmek suretiyle denetleme ve yaptırım uygulama noktasında hem hizmeti sunanlara hem de hizmeti denetleyenlere rehberlik sağlamak amacıyla hazırlanan kitaba buradan ulaşabilirsiniz.