Bornova Anadolu Lisesinden 1979’da mezun olan Dr. Tayfun Hakan, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1985’de mezun oldu. 1985-1987 arasında Kahramanmaraş Düzbağ Sağlık Ocağında mecburi hizmetini yaptı. 1988’de Bakırköy Devlet Hastanesi Acil Polikliniğinde çalıştı.

1988-1994 arasında SB Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğinde ihtisas yaptı. 1990 yılında Edinburgh Üniversitesinde Prof. Dr. Douglas Miller yanında misafir asistan olarak çalıştı. Şubat–Mart 1995’de İstanbul Üniversitesi Nöroşirürji Anabilim Dalında stereotaktik cerrahi konusunda eğitim gördü ve Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde stereotaktik cerrahi uygulamalarını başlattı. 1997-2000 arasında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Mikronöroşirürji Doktorası teorik ve uygulamalı ders programını tamamladı.

2001-2003 arasında Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğini Şef Yardımcısı, 2003-2012 arasında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğini şef yardımcısı olarak çalıştı. 2012’de devlet hizmetinden emekli oldu.

2010 yılında girdiği Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Felsefe programından 2014’de mezun oldu.

2010’da doçentliğe, 2015’de profesörlüğe yükseltildi. 1 Ekim 2015-25 Ocak 2019 tarihleri arasında Okan Üniversitesi SHMYO’da öğretim üyesi olarak çalıştı.

Prof. Dr. Tayfun Hakan

Prof. Dr. Tayfun Hakan

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı