Prof. Dr. Ahmet YILMAZ, 1963 yılında Edirne’de doğdu.

1980 yılında Edirne Lisesi’ni, 1986 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’ni bitirdi.

Aşkale – Büyükgeçit Köyü’ndeki mecburi hizmetinin ardından ilk TUS sınavında kazandığı adli tıp ihtisasını 1990 yılında bitirmiş, GATA Haydarpaşa Hastanesi’nde yaptığı askerlik hizmetinden sonra 16.04.1992 ‘de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nı yapılanma şemasından fiilen hayata geçirmiş, Yard. Doç. Dr. Unvanıyla göreve başlamıştır.

1995 yılında doçent, 2001 yılında profesör olan Yılmaz, halen aynı kurumda öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

​Yurtiçi ve yurtdışında birçok kongre, sempozyum ve toplantıya katılmış, mesleki dergilerde ve kitaplarda birçok yazısı yayımlanmıştır. Adli otopsi patolojisi, adli fotoğrafçılık, ateşli silahlar ve yara balistiği başlıca ilgi alanlarıdır.

Prof. Dr. Ahmet Yılmaz

Prof. Dr. Ahmet Yılmaz