Pfizer İlaç Firması daveti ile 12 Şubat 2020’de Ankara Şehir Hastanesi’nde Prof. Dr. Coşkun Yorulmaz tarafından “Kardiyolojide Medikolegal Sorunlar: Olgu Örnekleri ile Medikolegal Konsültasyon” sunumu gerçekleştirildi.

Bu eğitim kapsamında;
Malpraktis ve komplikasyon kavramları
• Kardiyoloji olgularında  tıbbi kayıtların ve aydınlatılmış onamın önemi
• Ülkemizde dava konusu olan kardiyoloji olgularının değerlendirilmesine yönelik medikolegal yaklaşım ve bu olgularda yer alan bilirkişi görüşlerinin irdelenmesi
• Bir savunma stratejisi olarak uzman mütalaasının önemi
• Yasal süreçlerle karşı karşıya kalınması durumunda medikolegal savunma stratejisi

konuları ele alındı.