Op.Dr. K. Hilmi OR, Phd*, MSc**, PA***, FICO****, FEBO*****, AFIAP******

Göz Hastalıkları Uzmanı

Ek yeterlilik: Trafik Hekimi (Almanya)

  •  Adli Tıp Doktorası
  • Görme, Yapay Görme ve Az Görenlerin Rehabilitasyonu Yüksek Lisansı
  • Sanatta Yeterlik (Fotoğraf /Sanatta PhD eşdeğeri)
  • Fellow of International Council of Ophthalmology (Uluslararası Göz Hekimliği Konseyi Diploması)
  • Fellow of European Board of Ophthalmology (Avrupa Göz Hekimliği Konseyi Diploması)
  • Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) Sanatçısı

Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK) Bireysel Üyesi

Aydınlatma Alman Milli Komitesi (DNK-CIE) Bireysel Üyesi

Uluslararası Renk Federasyonu (AIC) Bireysel Üyesi

Medya ve İletişim Ön Lisansı

Web Tasarım ve Kodlama Ön Lisansı

İstanbul Özel Alman Lisesi mezunuyum. Almanca ve İngilizce dillerini çok iyi seviyede biliyorum. 1978 yılı Üniversite Giriş Sınavı’nda Türkiye 23.sü oldum.

Karşılıksız DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst: Alman Akademik Mübadele Servisi) bursu ile Tıp Eğitimimi Federal Almanya’da aldım.

1989 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Göz Hastalıkları Uzmanı oldum.

Askerlik ve mecburi hizmetimden sonra 1992’de İstanbul’da kendi muayenehanemde çalışmaya başladım. Bu arada çeşitli özel hastanelerde Göz Hastalıkları Uzmanı olarak çalıştım.

2012 yılında Federal Almanya’da tıp okumuş yabancı öğrencilerin de Approbation (Almanya’da hekim olarak mesleğini yapma hakkı) ile ilgili kanun değişikliği sonrasında başvurup, Approbation’u aldım.

2018: Göz Hastalıkları Uzmanlığım Hamburg Tabip Odası tarafından Almanya’da kabul edildi.

2019-günümüze: Almanya’da Göz Hastalıkları Uzmanı olarak çalışmaya devam etmekteyim.

Mesleki Yayınlarım: Göz Hastalıkları konusunda 14 mesleki bilimsel kitap bölümü yazdım.

Yurtiçi ve uluslararası; katarakt cerrahisi, glokom, şaşılık, ambliyopi, fundus flöressein anjiografisi, kontakt lensler, görme algılaması, optik, refraksiyon ve az görme rehabilitasyonu, renk görme v.b. konularında toplam 250 civarında konferans/panel konuşması/tebliğ/poster/yayınım mevcuttur.

Geçtiğim uluslararası mesleki bilimsel sınavlar:

European Board of Ophthalmology’nin Board sınavından geçtim (2011). FEBO (“Fellow of European Board of Ophthalmology”) postakronim titrini aldım.

International Council of Ophthalmology’nin  (ICO) Board sınavından 2017’de geçtim. FICO (“Fellow of International Council of Ophthalmology”) postakronim titrini aldım

Üyeliğim Devam Eden Mesleki ve Bilimsel Kuruluşlar:

TOD  (Türk Oftalmoloji Derneği): 1986 yılından beri devam eden üyeliğim sırasında bir dönem İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve iki dönem Kontakt Lens Birimi Sekreterlik görevlerini yürüttüm. Katarakt ve Refraktif Cerrahi, Kontakt Lens ve Optik, Refraksiyon ve Rehabilitasyon birimleri aktif üyesiyim.

TCOD ( Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği)

TCOD Yönetim Kurulu Üyeliği görevini 2006-08, 2008-10 ve 2016-19 (devam ediyor) dönemlerinde yürüttüm. TCOD Yönetim Kurulu Üyeliği görevini 2010-13, 2013-16 ve 2016-2019 yıllarında, ayrıca Genel Sekreterlik görevini ise 2010-13 ve 2013-16 dönemlerinde yaptım. TCOD Bilim Danışma Kurulu Üyeliği görevini 2008-10 yıllarında yürüttüm.

İstanbul Tabip Odası (İTO):

Çeşitli dönemlerde İTO Özel Hekimlik Komisyonu Yürütme Kurulu Üyeliği yaptım. İTO Etik Kurulu’nda bir dönem görev aldım.

Türk Tabipler Birliği (TTB): TTB Özel Hekimlik Kolu Yürütme Kurulu Üyeliği: 2014-2017.

Hamburg Tabip Odası: Üyeliğim 2018 yılında başlamıştır ve devam etmektedir.

İBAYDER (İlk Bakış Az Görenlere Yardım Derneği): 2015-17: Yönetim Kurulu Üyeliği yaptım.

TÜBAS (Türkiye Beyin Araştırmaları ve Sinir Bilimleri Derneği):

DOG (Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft / Alman Oftalmoloji Derneği): 1990’dan günümüze kadar üyeliğim devam etmektedir.

ÖOG (Österreichische Ophthalmologische Gesellschaft / Avusturya Oftalmoloji Derneği):

Retinologische Gesellschaft (Alman Retina Derneği):

DGII (Deutschsprachige Gesellschaft für Intraokularlinsen-Implantation, interventionelle und refraktive Chirurgie / Almanca konuşulan Göziçi Lensi İmplantasyonu, Girişimsel ve Refraktif Cerrahi Derneği):

ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgeons):

AAO (American Academy of Ophthalmology)

ECLSO (European Contact Lens Society of Ophthalmology)

DAKG ( Deutsche Augenärztliche Kontaktlinsen-Gesellschaft) (Alman Göz Hekimleri Kontakt Lens Derneği):

FENS (Federation of European Neuroscience Socities):

DwfG (Deutsche farbwissenschaftliche Gesellschaft)  (Alman Renk Bilimi Derneği)

Deutsches Farbenverband (Alman Renk Derneği):

AIC (International Colour Association): Dünyadan 28 ulusal renk derneğinin üye olduğu federatif bir dernektir. AIC’nin tüm dünyadan kabul edilmiş olan 9 bireysel üyesinden biriyim. AIC’ye 2015 yılından itibaren bireysel üyeliğim bulunmaktadır.

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu’nu İstanbul’da Yeditepe Üniversitesi’nde 11.-20.07.2016 tarihleri arasındaki eğitim ve kurs sonundaki geçtiğim sınav sonrasında almış olduğum sertifika ile bitirdim.

Adli Tıp Doktora Eğitimim

2017 yılında “Renk Görmesi Normal Olan Tanıkların, Farklı Renksel Özelliklerdeki Yapay Işık Kaynakları ile Aydınlatılmış Nesne Renklerini Algılamaları” doktora tezimi verdim.

Avrupa Birliği “Tıbbi Hatalardan Kaynaklanan Davalarda Bilirkişilik Uygulamaları Eğitimi” Sertifikası

Avrupa Birliği Geliştirilmiş Bilirkişilik Sistemi Eşleştirme Projesi kapsamında “Tıbbi Hatalardan Kaynaklanan Davalarda Bilirkişilik Uygulamaları Eğitimi” Sertifikasını, Adalet Bakanlığı ve Hacettepe Adli Tıp Fakültesi Adli Tıp ABD işbirliği ile Ankara’da Hacettepe Tıp Fakültesi’nde verilen eğitim ile 2015 yılında aldım.

Adli Bilirkişilik Sertifika Eğitimi

Türk Tabipler Birliği’nin İstanbul Tabip Odası Konferans Salonu’nda düzenlemiş olduğu “Bilirkişilik Temel Eğitimi Sertifika Kursu”na 16.-19.11.2017 tarihleri arasında katılarak sertifikamı aldım.

Adli Bilirkişilik Görevlerim (Göz Hekimliği konusunda):

Üç yıl Göz Hastalıkları konusunda bilirkişilik yaptıktan sonra 2019 yılında yurt dışında çalışmaya başlamam nedeniyle bu görevlerden ayrıldım.

Fotoğraf Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik Tezlerim

“Görme ve Fotoğraf Sanatındaki Fotoğraf Çiziminin Farkları” başlıklı tezim ile Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Fotoğraf Anasanat Dalı’ndan 2007 yılında Yüksek Lisans derecemi aldım.

“Görsel Algılamanın Fotoğraf İzlenmesi İle Etkileşimi” başlıklı, eye tracker ile kullanarak yapmış olduğum tezim ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Fotoğraf Anasanat Dalı’ndan 2017 yılında Sanatta Yeterlik (PhD eşdeğeri) derecemi aldım.

Aydınlatma Temel Eğitimi Sertifikası

Aydınlatma Türk Milli Komitesi ve Kültür Üniversitesi’nin 2014 yılında İstanbul’da düzelmiş olduğu kursa katılarak “Aydınlatma Temel Eğitimi” Sertifikası aldım.

Medya ve İletişim Ön Lisansı:

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Medya ve İletişim Ön Lisans Programından 2015-16 güz yarıyılında 4 üzerinden 3,85 ortalama ile dönem 1.’si olarak mezun oldum.

Web Tasarım ve Kodlama Ön Lisansı:

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Web Tasarım ve Kodlama Ön Lisans Programından 2019 ilkbahar yarıyılında Onur Öğrencisi olarak mezun oldum.

Op.Dr. K. Hilmi OR

Op. Dr. K. Hilmi Or

Göz Hastalıkları Uzmanı