Endokrinolojide Diyalog Derneği tarafından 7 – 10 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen 18. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu yapıldı. Prof. Dr. Coşkun Yorulmaz tarafından “Tiroidektomi Komplikasyonlarının Medikolegal Boyutu” başlıklı sunum gerçekleştirildi.


Bu eğitim kapsamında;
Malpraktis ve komplikasyon kavramları
• Tiroid cerrahisinde tıbbi kayıtların ve aydınlatılmış onamın önemi
• Ülkemizde dava konusu olan tiroidektomi olgularının değerlendirilmesine yönelik medikolegal yaklaşım ve bu olgularda yer alan bilirkişi görüşlerinin irdelenmesi
• Bir savunma stratejisi olarak uzman mütalaasının önemi
• Yasal süreçlerle karşı karşıya kalınması durumunda medikolegal savunma stratejisi

konuları ele alındı.