Yazılar

https://www.yorulmazmedikolegal.com/premature-retinopatisi-bilirkisi-rapor-ornegi/
+

Prematüre Retinopatisine (ROP) Medikolegal Yaklaşım

08/10/2020|Adli Bilimler, Yargı Kararları | 4 dakika

Prematüre Retinopatisi (ROP) prematüre (erken doğan) ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerde görülen bir retina hastalığıdır. Amerika’da her 1 milyon canlı doğumun yaklaşık 300’ünün en azından bir gözü ROP nedeni ile […]

Devamı

Maluliyet Adli Tıp Anabilim Dalından Rapor Alınması

29/06/2020|Maluliyet, Yargı Kararları | 4 dakika

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 2018/4285 Esas – 2020/215 Karar sayılı ve 15.01.2020 tarihli karar İlk Derece Mahkeme Kararı İlk derece mahkemesi, tüm dosya kapsamının birlikte değerlendirilmesi sonucunda, Adli Tıp Kurumu […]

Devamı

Maluliyet Çalışma Gücü Kaybı Raporlar Arası Çelişki

29/06/2020|Maluliyet | 3 dakika

Yargıtay 17.Hukuk Dairesi Esas: 2016/ 19157 Karar: 2019 / 7995 sayılı ve 16.09.2019 tarihli karar Dava, trafik kazasında yaralanma nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir. 1-Yargılamaya hakim olan ilkelerden olan “taleple bağlılık ilkesi” […]

Devamı

Trafik Kazası Nedeniyle Maluliyet Tazminatı Talebi

29/06/2020|Maluliyet | 6 dakika

Kararın Konusu: Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği Hükümleri Esas Alınarak Davacıda Var Olduğu Belirtilen Rahatsızlıkların Kaza İle İlliyet Bağı Bulunup Bulunmadığı, Davacıda Meydana Gelen Kalıcı İş Göremezlik Durum Ve Oranının Duraksama […]

Devamı

Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat Davası

29/06/2020|Maluliyet | 10 dakika

Bölge Adliye Mahkemesi İstanbul  8. Hukuk Dairesi 2019/3891 Esas- 2019/4177 Karar Sayılı Ve 26.12.2019 Tarihli Karar Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat Davası Tahkim Komisyonunca Usulüne Uygun Bir Biçimde Düzenlenmiş Maluliyete İlişkin […]

Devamı
Enjeksiyon Nöropatisi Olgusunda Aydınlatılmış Onam
+

Enjeksiyon Nöropatisi Olgusunda Aydınlatılmış Onam

27/06/2020|Enjeksiyon Nöropatisi, Yargı Kararları | 16 dakika

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas: 2016/ 6776 Karar: 2020 / Karar Tarihi: 16.01.2020 RGT: 25.02.2020 RG NO: 31050 BAŞVURUNUN KONUSU Başvuru, tıbbi ihmal sonucu zarara uğranılması nedeniyle kişinin maddi ve manevi […]

Devamı
+

Yanlış Enjeksiyon

26/06/2020|Enjeksiyon Nöropatisi, Yargı Kararları | 9 dakika

Adana Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi Esas: 2017 / 1321 Karar: 2017 / 1327 Karar Tarihi: 22.12.2017 ÖZET: Davacı, yüksek ateş şikayetiyle başvurduğu özel hastanede yapılan yanlış enjeksiyon nedeniyle duyu ve organlarından […]

Devamı
Open chat