Prof. Dr. Abdullah Coşkun Yorulmaz’ın da olgu örnekleri ile katkı sağlayacağı bu önemli yayın, Adli Rapor düzenlemek durumunda olan tüm hekimler için kaçırılmaması gereken bir fırsat.

Bu sunumda İyi hekimlik uygulamaları ve şiddetle mücadelede hekimlerin üst düzey rolü ortaya konulacak.

Hukukçular müvekkillerin savunmalarına katkı sağlayacak adli rapor örneklerini, bilirkişi hizmetini etkili olarak kullanmayı tartışacaklar.

Ceza Hukuku Panellerinin bu canlı yayınında kasten yaralama suçu bağlamında;

Vücuda acı vermek, başkasının sağlığını bozmak, algılama yeteneğinin bozulmasına neden olma terimlerinin anlamları, suçun soruşturulmasını şikayete bağlı kılan basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralamanın tıbbi ölçütü, suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli halleri, netice sebebiyle ağırlaşmış yaralama halleri, yaralama sonucunda ölümün meydana gelmesi, (TCK m.87/4) zor kullanma yetkisinde sınırın aşılması, sportif faaliyetlerde meydana gelen yaralamalar gibi konular adli tıp uygulamaları ve yargıtay içtihatları da değerlendirilerek anlatılacaktır.


PANEL BİLGİLERİ

Youtube Canlı Yayını

12 Haziran Cuma Saat 17.15

Yönetici : Prof. Dr. Adem Sözüer

Prof. Dr. Mahmut Koca
Prof. Dr. Abdullah Coşkun Yorulmaz
Doç. Dr. Koray Doğan
Dr. Öğr. Üyesi Selman Dursun