Günümüzde sosyal medya kendi tanıtımını yapmak, hitap ettiği kitleye seslenmek için çokça başvurulan mecralardan biridir. Bu konu yaşamı kapsayan her alanda olduğu gibi tıbbi hizmetler ile ilgili olarak da sıkça karşımıza çıkmaktadır. Bu işlerin çok yönlü hukuksal boyutların bulunmaktadır. Öncelikle bilinmelidir ki 6023 sayılı TTB yasasına göre sağlık hizmetlerinin ticari bir alana dönüştürülmesi yasaktır. Bunun temelinde yasa koyucunun reklamın yaratacağı olumsuz etkilerin insan sağlığının ve bu kapsamda insan haklarının korunması, insanların kar, rekabet ve benzeri amaçlardan kaynaklanan eylemlerden zarar görmelerinin engellenmesi amacı yatmaktadır. Elektronik ortamın yaşamın bir parçası olduğu günümüzde, Türk Tabipleri Birliği 67. Büyük Kongresinde kabul edilen “Hekimler İle Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarının Elektronik Ortamlardaki Paylaşımlarına İlişkin Kılavuz”, kuralların uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilebilmesi ve standartların oluşturulabilmesi için hekimler ve sağlık kuruluşlarına rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıştır. Sosyal medya mecramızı düzenlerken bu kılavuzu gözden geçirmekte büyük yarar vardır. İşin bu boyutu bir yana, kendi tanıtımımız için medya paylaşımlarımız ile farkında olmadan kendimize zarar verme tehlikesi de söz konusu olabilmektedir.

Özellikle cerrahi ya da estetik girişimlerde, yapılan işlemlerin etkinliğini öne çıkarmak için pek çok görsel kullanılmaktadır. Bu tür paylaşımlarda hastanın kimliğinin ortaya konulması, etik ya da sosyal açıdan oluşabilecek gibi bir dizi sorunlar yanında ciddi tıbbi sorunlar da ortaya çıkabilmektedir. Hekim arkadaşların yapılan işlemin önemini göstermek amacıyla yer verdikleri işlem öncesi bazı tetkikler incelendiğinde amaçlanan işlemin endikasyonunun olmadığı ya da tanının yanlış olduğu gibi durumlar görülebilmektedir. Öte yandan, yapılan işlemlerde tıbbi endikasyonlar ve uygulanan yöntemler bilimsel kabul gören doğrular da olsa, bazen yer veya zaman darlığı, görsellerin hatalı yerleştirilmesi gibi yanlış anlaşılmalar da söz konusu olabilmektedir. Ne var ki, amaç ne kadar iyi olsa da görsel hataların fark edilip düzeltilmesi ve ya da endikasyon hatalarının giderilmesi mümkün olmamaktadır.

Bu sebeplerden ötürü çok sık kullandığımız sosyal medyayı kullanırken çok ama çok özenli davranmamız gerektiğini her zaman aklımızda tutmakta yarar vardır. Kaş yapalım derken göz çıkarmayalım.

Prof. Dr. Tayfun HAKAN
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı