1967 yılında doğdum, İzmir Urla doğumluyum. İlk-Orta-Lise eğitimimi İstanbul’da tamamladım, Evli ve bir kız çocuk annesiyim, 1984’te İstanbul Boğaziçi Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi’nden mezun oldum. 1991 yılında Uludag Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. 2 yıl Sivas merkez Kızılırmak sağlık ocağında mecburi hizmetimi tamamladım. 1996 da İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp AD da uzmanlık eğitimimi tamamladım. 1996-2006 tarihleri arasında İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nda Adli Tıp Uzmanı olarak çalıştım. 2006’da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD da başladığım ikinci uzmanlık eğitimimi 2011 de tamamladım.  2011-2017 tarihleri arasında Bursa Çekirge Devlet Hastanesi’nde Nöroloji uzmanı olarak çalıştım.  2017 Nisandan den beri Bursa  Ceylan İnternational Hospital’de Nöroloji uzmanı olarak çalışıyorum. 2018 den beri Nöroloji Uzmanlığına ek olarak Başhekimlik görevini de yürütüyorum. 2019’dan beri Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Adalet Bölümü öğrencisiyim. Aynı zamanda kendi muayenehanemde nöroloji hasta kabulü ile nöroloji alanında yaşanan medikolegal sorunlara danışmanlık yapmaktayım. (Emek Metro İstasyonu karşısı Berk Plaza 2. Kat Osmangazi Bursa)

Yayınlar ve Sunumlar

 1. Tolgay E, Hak Arama Paranoyasının Adli Tıp’taki Yeri, 1996, Uzmanlık Tezi
 2. Tolgay E, Albek E, Balcı Y, Adli Otopsilere Halkın Yaklaşımı (Anket Çalışması), Sendrom,1998
 3. Akyıldız E, Özaslan A, Tolgay E, Adli Otopsilerde Malignite Sıklığı, Türkiye Klinikleri Adli Tıp Dergisi, Cilt 3, Sayı 3, 2006
 4. Akyıldız E, Tolgay E, Ersoy Ö, Pneumocystis Carini Pnomonisi Bir Olgu Sunumu, Türkiye Klinikleri Adli Tıp Dergisi, Cilt 1, Sayı1, 2004
 5. Akyıldız E, Tolgay E, Öz B, Yılmaz R, Koç S, Cardiac Myxoma- An Unusual Cause Of Sudden Death İn Childhood, The Turkish Journal Of Pediatrich, Volume 48, Number 2, 2006, 172-4
 6. Atılmış Ü, Karayel F, Tolgay E, Renal Disease Of Adult Type And Pulmonary Hypoplasia İn The Newborn A Case Report, Forensic Science İnternational Volum 136/Suppl. 1(2003). P. 245
 7. Tolgay E, Bahar A, Çevik Ş, Karlı N, Erer S, Turan F, Multisentrik Bir Glioblastoma Multiforme Olgusu, Türk Nöroloji Dergisi, Cilt 14, Sayı 4, 2008
 8. Tolgay E, Taşkapılıoğlu Ö, Aşıcıoğlu F, Turan Ö F, Multipl Skleroz Hastalarında El Yazısı Değişiklikleri Ön Çalışma, 44. Ulusal Nöroloji Kongresi’nde Poster Sunumu, 2008
 9. Tolgay E, Kaya B, Erer S,Taşkapılıoğlu Ö, Bakar M, Primer Progressif Afazi Olgu Sunumu, 44. Ulusal Nöroloji Kongresi’nde Poster Sunumu, 2008
 10. Tolgay E, Taşkapılıoğlu Ö, Albas M, Bican A, Güneş A, Hakyemez B, Karlı N, Bora İ, Dört Olgu İle Moya Moya Hastalığı 44. Ulusal Nöroloji Kongresi’nde Poster Sunumu, 2008
 11. Tolgay E, Taşkapılıoğlu Ö, Erer S,Hakyemez B, Bora İ, Ailesel Akdeniz Ateşi Ve Multipl Skleroz Birlikteliği, 44. Ulusal Nöroloji Kongresi’nde Poster Sunumu, 2008
 12. Tolgay E, Cantürk V, Bakar M, Taşkapılıoğlu Ö, Özbek S, Bora İ, Turan Ö Faruk, Karlı N, Zarifoğlu M, Uzun M, Hakyemez B, 2006-2010 Yılları Arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Moya Moya Hastalığı Tanısı Almış Olguların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi, Cilt 17, Sayı 3, 2011
 13. Tolgay E, Relapsing Remitting Multipl Scleroz Hastalarında Atak Ve Remisyon Dönemlerinde Serum D Vitamini Düzeylerinin Ve Nöropsikolojik Testlerle İlişkisinin Değerlendirilmesi, 2011, Uzmanlık Tezi
 14. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Aile Hekimliği Toplantısı, ‘Adli Tıp Bakışı İle Epilepside İş Sağlığı Ve İş Güvenliği’ Konulu Sunum, 2013
 15. 30. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, ‘Yasal Pencereden Elektronörofizyoloji’ Konulu Sunum, 2014
 16. Bursa Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Nörolojik Hastalıklarda Adli Sorunlar Sempozyumu, ‘Nörolojik Hastalıklarda Görülen Adli Sorunlarda Çözüm Önerileri’ Konulu Sunum, 2018
 17. Bursa Tabib Odası, ‘Malpraktis Ve Defansif Tıp’ Konulu Sunum, 2019
 18. Heper C, Bursa Tabip Odası Sürekli Tıp Eğitimi 2018-2019 Dönem Kitabı, Meslek Sevgisi, Malpraktis Bölümü, 2019
 19. 55 Ulusal Nöroloji Kongresi, ‘Malpraktis’ Konulu Sunum, 2019

Dr. Elif Nalan TOLGAY

Nöroloji Uzmanı, Adli Tıp Uzmanı