Dr. Eda Yorulmaz, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Biyokimya ve Klinik Biyokimya uzmanlık eğitimini tamamladı.

1999-2000 yıllarında Alman Hastanesi’nde, 2000-2008 yıllarında Acıbadem Sağlık Grubu’nda, 2009-2018 yılları arasında Medicalpark Bahçelievler Hastanesi’nde bir süre başhekim ve Mesul Müdür olarak görev yapması yanı sıra Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı olarak laboratuvar sorumluluğunu üstlendi.

2018 yılında Memorial Bahçelievler Hastanesi’nde Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı olarak laboratuvar kurulum çalışmalarını tamamladı. 2017 yılı itibariyle Adalet Bakanlığı İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığı siciline kayıtlı resmi bilirkişidir.

Biyokimya uzmanlık eğitimi kapsamında alkol ve farklı maddelerin kan düzeylerinin değerlendirilmesi gibi konular yanı sıra sağlık alanında yönetimsel ve kalite süreçleri ile “Hasta Güvenliği” ve “İyi Hekimlik” uygulamaları alanlarında eğitim ve bilirkişilik çalışmalarını yürütmektedir.

İşletme lisans ve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sinema Yüksek Lisans programı eğitimleri de olan Dr. Eda Yorulmaz; aynı zamanda Türkiye’de Hekimlerin ve Adli Bilimler kapsamında bilirkişilik hizmeti sunan uzmanların bir akademik eğitim platformunda ilk defa desteklenmesi misyonunu üstlenen Yorulmaz MedikoLegal’in on iki yıldır mesul müdürü olarak görev yapmaktadır.

Doktor Eda Yorulmaz

Dr. Eda Yorulmaz

Mesul Müdür