Covid -19 pandemisi döneminde Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması konusu veri işlenmesi ve yönetimi açısından oldukça önemli ve hata riskinin arttığı bir alan olmuştur.

  1. COVID-19 kapsamında kişisel sağlık verilerinin işlenmesi, ilgiliden açık rıza alınmadan mümkün müdür?

Sağlık verileri; veri sahibinin açık rızası aranmaksızın yalnızca kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir.

Bu noktada sağlık verileri açısından iş yeri hekimleri sır saklama yükümlüsüdür

Bu kapsamda sağlık verisi işyeri hekimleri aracılığı ile sadece işyeri hekimlerinin erişimi olacak şekilde işlenmelidir.

Sağlık verisinin iş yeri hekimi ile sınırlı şekilde işlenmesi mümkün olmadığında, veri sahibinin açık rızası alınmalıdır.

  1. İşveren tarafından çalışanlardan birinin COVID-19 test sonucu diğer çalışanlara açıklanabilir mi?

COVID-19 pandemisinin bulaşıcılığı göz önüne alındığında iş yerleri bakımından iş sağlığı ve güvenliği önlemleri açısından işveren çalışanları bilgilendirmelidir. Gereğinden fazla kişisel veri paylaşımından ve işlenmesinden kaçınılmalıdır. Çalışanın isim, departman vb bilgilerinin zorunlu olduğu haller olabileceğinden çalışanlar bu konuda paylaşım öncesi bilgilendirilmelidir.

  1. İş yeri, girişlerde çalışanlara ve ziyaretçilere yönelik COVID-19 tanısı alıp almadıkları ya da rehberlerde belirtilen yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı gibi COVID-19 belirtileri hakkında bilgi talep edebilir mi?

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından İş Yerlerinde Yeni Tip Koronavirüsten Korunma Tedbirleri ve Alınması Gereken Önlemler ve farklı meslek grupları bakımından kontrol listeleri yayınlanmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı gereği de işveren, çalışanlarının sağlığını korumak ve iş yerinin güvenli bir ortam olmasını sağlamakla yükümlüdür. KVKK çerçevesinde gerekli verileri istemesi uygundur. COVID-19 rehberlerinde yer alan 65 yaş üstü ya da kronik hastalıkları olan çalışanların bu bilgilerinin istenmesi de keza risk yönetimi ve alınacak önlemler açısından önemlidir.

  1. İşverenler, çalışanlarının kişisel verilerini kimlerle paylaşabilir?

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 61. maddesi, KVKK’nın 8. maddesi ve ilgili diğer kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde, bildirime esas bulaşıcı hastalıkları taşıyanlara ilişkin kişisel veriler, işveren tarafından ilgili makamlar ile paylaşılabilecektir. Ayrıca hastanın açık rızası alınmış ise belirlenen hasta yakınları ya da talep eden diğer kuruluşlar ile de paylaşılabilecektir.

  1. COVID-19 testi yaptıran bir çalışanın test sonuçları sağlık kuruluşu tarafından işverenine bildirilebilir mi?

Hasta, COVID-19 test sonucunun kimlerle paylaşılabileceğini belirlemiş ve buna yönelik sağlık kuruluşu tarafından açık rızası alınmış ise paylaşılabilecektir. Ancak liman, havalimanı, kara taşımacılığı gibi şehirlerarası ya da uluslararası yolcu, yük, kargo taşımacılığı alanlarında çalışanlar bakımından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün COVID-19 bakımından alınan/alınacak tedbirler ve uygulanması gereken önlemler düzenlemelerinin takip edilmesi gerekmektedir.

Prof. Dr. Coşkun YorulmazAv. Yazgülü Taştemir

 

 * Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun COVID-19 ile ilgili açıklamalarına buradan ulaşabilirsiniz.

* Farklı sorularınız ve ilgili “Bilgilendirilmiş Rıza Formları” için bize ulaşabilirsiniz.