Türkiye’de halen yasal mevzuatın “çapraz sorgu” uygulamasına olanak tanıyıp tanımadığı, bu yöntemin yararları tartışma konusudur. Prof. Dr. Coşkun Yorulmaz’ın ilk deneyimi, Gazi Magosa şehrindeki kriminal bir olgunun(kesici-delici alet, ateşli silah ve künt travma sonucu ölüm) yargılaması sürecinde katıldığı çapraz sorgudur. 2005 yılında ise Türk Ceza Kanunu ve buna paralel Ceza Muhakemesi Kanunu değişip Türkiye’de de “çapraz sorgu” yapılabileceği tartışılmaya başlandığında; bu olgu Konya’da gerçekleştirilen Ulusal Adli Bilimler Kongresi’nde “mahkeme simülasyonu” şeklinde sunulmuştur. Sunumda, adli bilimler kapsamında görev alan hekim, diş hekimi, fen bilimleri uzmanları, kolluk kuvvetlerinde görevli kriminal laboratuvar uzmanları, olay yeri inceleme uzmanlarının; savcı ve avukatlar tarafından nasıl sorgulandığı, Türkiye’de ilk kez bir simülasyonla gösterilmiştir.
Bu Adli Bilimler sunumu ile birlikte Adli Bilimler ve Sağlık Hukuku alanında “Mahkeme Simülasyonlarının” iyi bir “eğitim modeli” olacağı görülmüştür. Bu sayfada izlediğiniz sunum da ekibin Türkiye’deki ilk amatör video eğitimidir. Bu eğitim de hukuk ve tıp öğrencilerine, profesyonellere 2005 yılında bilirkişilik ile ilgili değişen mevzuat tanıtılmıştır. Bu sayfada görebileceğiniz gibi daha sonra profesyonel olarak birçok eğitim ve bizzat mahkemede bilirkişi görüşü uygulaması gerçekleşmiştir.