Uzm. Dr. Aida Bavçiç
Kardiyoloji Uzmanı
Doğum yeri ve tarihi:     15.03.1965
Uyruğu:              T.C.
Diller:   İngilizce, Fransızca  iyi derece konuşma ve yazma
İş Tecrübesi
2016-2019             Kolan International Hospital Şişli- Istanbul
2015- emekli
2007-2015             Medical Park Bahçelievler Istanbul
Mayıs 2005-2007           Florence Nightingale Hastanesi
Koroner yoğun bakım sorumlusu
Aritmi, Pace Maker ve Elektrofizyoloji
2000 – 2005      Florence Nightingale Hastanesi
Aritmi,pace maker ve elektrofizyoloji
Kardiyoloji poliklinik
1999-2000          29 Mayıs Hastanesi
Eğitim ve Kurslar :
Eğitim:  1983 Lise, III Gymnasium ( Lyceum)
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
1983-1989 Saraybosna Üniversitesi Tıp Fakültesi,
1994-1999 İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Haseki Kardiyoloji -İhtisas
Katıldığı eğitim- seminerler -kongreler:
Biventrikül pace maker implantasyonu- İsviçre
XIII Ulusal Kardioloji Kongresi Efes –İZMİR 1998
BSUN 2000 July 5-8.2000 İstanbul The Black Sea Universities Network
Aritmi Okulu –Eskişehir 2000
Atrial fibrillasyon ve atrial fibrilasyonda tedavi yöntemleri 27 Ekim 2001- İstanbul
Aritmi toplantısı Ankara 2002
EUROPACE –A World Congress İn Cardiac Electrophysiology NİCE June 19-22.2002
Hobiler:              Tenis
Türkiye Tenis Federasyonu-Korukent Tenis Klup Üyeliği
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :
1.Doç.Dr.RasimEnar, Uzm.Dr.Mura Ersanlı, Uzm.Dr.Serdar Küçükoğlu, Dr.Aida Bavçiç,
Tromboze Triküspit Kapaklı Gebe bir hastada rt-PA ile Tromboliz sağlanması  Türk.Kardioloji Der.Arşivi 22:338-342,1994

Akut Myokard İnfarktüsünün Başlangıcında Sikardiyal Ritm ve Tetikleyici Faktorler. M.Ersanlı, R.Enar, S.Pehlivanoğlu, A.Bavçiç, N.Yazıcıoğlu.T.Klin.J.Card.1998,8:1-4

3.H.Mutlu, M.S.Küçükoğlu, Z.Yiğit,H.Küçükoğlu, A.Bavçiç, S.Üner,
İnmede Risk Faktoru Olarak Patent Foramen Ovale. İstanbul Üniversitesi Kardioloji Enstitüsü Haseki –1999
4.Koroner Cerrahisinde Yaygın Arteriyel Revaskülarizasyon Yöntemleri. M.S.Bilal,B.Kayhan,T.Turan,A.Çolakoğlu,A.Bavçiç ,E.Açan,K.şişli,R.Enar TDV 29 Mayıs Hastanesi
A1. Mutlu H, Küçükoğlu MS, Yiğit Z, Küçükoğlu H, Ökçün B, Bavçiç A, Üner S. Patent foramen ovale as a risk factor in strokes. Cardiovascular Imaging 1999;11:77-81

  1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B4. Mutlu H, Küçükoğlu S, Yiğit Z, Küçükoğlu H, Ökçün B, Bavçiç A, Üner S. Patent foramen ovale : A risk factor for stroke?. 10th International Congress on Echocardiography “Clinical Cardiology”, February 3-6, 1999, Roma, Italy. Page :169

  1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D7. Mutlu H, Küçükoğlu M.S, Yiğit Z, Küçükoğlu H, Ökçün B, Bavçiç A, Üner S. İnmede Risk Faktörü Olarak Foramen  Ovale Açıklığı. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi. 1998;26:544-550

  1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E8. Mutlu H, Küçükoğlu S, Yiğit Z, Küçükoğlu H, Ökçün B, Bavçiç A, Üner S. Patent Foramen Ovale Stroke İçin Bir Risk Faktörü Müdür?.XXXIV. Ulusal Türk Tıp Kongresi, 18-20 Kasım 1998, İstanbul, Özet Kitabı, Sayfa : 15
E14. Mutlu H, Küçükoğlu S, Yiğit Z, Küçükoğlu H, Ökçün B, Bavçiç A, Üner S. İnmede Risk Faktörü Olarak Patent Foramen Ovale. XV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 9-12 Ekim 1999, İzmir, Özet Kitabı, Özet: 465

Uzm. Dr. Aida Bavçiç