Sağlıkta Şiddette Gri Kod Reformu

Sağlık profesyonellerine yönelik şiddetin sıklığı ve boyutu, sosyal medyaya yansıdığı üzere ciddi bir artış halindedir. Sağlık Bakanlığı birtakım yasal düzenlemeler […]

MALPRAKTİS VE MESLEKİ SORUMLULUK KURULU SORUŞTURMA İZNİ

05.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7406 sayılı kanunda yer alan Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’ndaki değişiklikleri duyurmuş ve ilgili yasal değişikliklere […]

PREMATÜRE RETİNOPATİSİ (ROP) MUAYENESİ ONAM/RIZA FORMU

Konsültasyon Sorumluluğu

**Bu yazı, Fikir Liderleri Dergisi’nin 4/2021 sayısında yayınlanmıştır. Hekimler uzmanlık öğrencisi oldukları yıllardan itibaren birçok durumda konsültasyon istemlerine yanıt vermek [...]

Sağlık Kuruluşlarında Silah Kullanma “Özgürlüğü”!

Yaşama Hakkı Özet: Son bir hafta içinde farklı iki şehirde iki sağlık çalışanına yönelik ateşli silahla saldırı düzenlendiğini gördük. Bu […]

Çocukluk Çağı Aşıları Yaptırmak İstemeyen Hastaların Yönetimi için Medikolegal Öneri

Covid-19 pandemisiyle sıklaşan zorunlu aşı tartışmalarına ilişkin daha önce web sitemizde yargı kararları çerçevesinde aşı karşıtlığının hukuksal boyutuna  değinmiştik. Bu yazımızda […]

Sağlık Alanında Mobbing

Haberlerde sıkça yer bulan sağlık alanında mobbing, yakın tarihte bir üniversite hastanesinin cerrahi branşlarından birinde  asistan olarak çalışan ve sadece […]

Bir Kilogram Sağlık

Bir zincir marketin, bir sağlık merkezi ile yaptığı işbirliği neticesinde, sanal market uygulamasında E-Doktor hizmeti sunulmasına yönelik haber ve reklamlar,  […]

Sağlık İletişiminde Hasta Eğitiminin Önemi

Hekimler, hastaların sırdaşıdır ve çoğu zaman hastalar ailelerinden sakladıkları problemleri onlarla paylaşmaktadırlar. Bu açıdan gereksinim duyulduğunda arayabileceği doktora rahatlıkla ulaşabilmek, […]

Hasta Hakları Günü

Hasta hakkı; insan haklarının sağlık hizmetlerine yansımasıdır. Hasta hakları ilk kez 1981 yılında Lizbon’da yapılan 34. Dünya Tabipler Birliği Genel […]