Hasta Şikayet Yönetimi ve Medikolegal Konsültasyon

İyi Hekimlik Savunulabilir

En iyi, en kolay hukuksal savunma, en iyi tıbbi uygulama ile yapılabilir. Sanırım bu iddiaya hiçbir hukukçu karşı çıkmaz. Ancak günümüzde bu iddianın bir rakibi bulunmaktadır. Defansif tıp ya da […]

Güvenli Özür Dileme

Kendiniz ve kurumunuz açısından bir dava açılması motivasyonu oluşturmadan ya da resmi bir şikayete neden olunmadan tıbbi hatalar ya da bu kapsamda olmayan istenmeyen sonuçlar için özür dilenmesi yöntemi “Güvenli […]

Sağlıkta Hatasızlık Beklentisi

Yaşanmaması Gereken Olaylar Sevgili Kriton Dinçmen hocamız hemen her dersinde, tıpta ve aşkta “ne asla ne daima” değerlendirmesini yapardı. Bu yazıya da “asla olmaması gereken olayları” açıklamak için başladık. Aslında […]

Dünyada Covid-19’un Meslek Hastalığı Olarak Tanınma Süreci

Daha önce web sayfamızda "Sağlık Çalışanlarında Covid-19; Bir Meslek Hastalığı Mıdır? Yoksa Bu Bir İş Kazası Olarak Mı Kabul Edilmelidir?” başlığı altında bu konuya değinilmişti. Ne yazık ki çalışanlar lehine [...]

Pandemi Döneminde Sağlık Çalışanlarının Ruhsal Bütünlüklerini Koruması

Bu yazımızda Pandemi Döneminde Sağlık Çalışanlarının Ruhsal Bütünlüklerini Koruması için alınabilecek önlemleri konu alacağız. Daha önceki yazımızda sağlık çalışanlarının pandemi döneminde karşı karşıya olduğu psikolojik riskler değerlendirilmişti. Covid-19’un hayatımıza getirdiği […]

Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Ve Yasal Düzenlemeler

2002 yılı itibariyle Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından da önemli bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmiştir (WHO, 2002). Her disiplinde olduğu gibi sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin ele alındığı çalışmalarda […]

Çapraz Sorgu

Türkiye’de halen yasal mevzuatın “çapraz sorgu” uygulamasına olanak tanıyıp tanımadığı, bu yöntemin yararları tartışma konusudur. Prof. Dr. Coşkun Yorulmaz’ın ilk deneyimi, Gazi Magosa şehrindeki kriminal bir olgunun(kesici-delici alet, ateşli silah […]

Beyaz Kod İşleyişi

Sağlıkta şiddet Dünya Sağlık Örgütü’nün de belirttiği üzere bir “halk sağlığı sorunu”dur. Ülkemizde de sağlık profesyonellerine yönelik şiddeti önleme politikalarından biri olarak “Beyaz Kod Uygulaması” geliştirilmiştir. Bir önleme politikası olmasına […]

Konferans | Hasta Şikayeti Yönetimi ve Medikolegal Konsültasyon

Yorulmaz Medikolegal ve ATUDER iş birliğinde, Türkiye’nin farklı şehirlerinde, “Hasta Şikayeti Yönetimi ve Medikolegal Konsültasyon” toplantılar serisinin ilki, 14-15 Mart’ta Adana’da gerçekleştirilecektir. Yorulmaz Medikolegal ve ATUDER iş birliğinde, Türkiye’nin farklı […]

Medikolegal Savunma Stratejisi ve Risk Yönetimi

Komplikasyon ve Malpraktis Kavramları Hekimlik  riskli  bir  meslek olup  her  tıbbi  girişimin  kendisine  özgü  risk  ve sonuçları bulunduğu bir gerçektir. Dolayısıyla, oluşabilecek her kötü sonuçtan hekimin sorumlu  tutulması  beklenemez.  Hekimler  […]

Open chat