Sevgili Babalar,

Dünya üzerindeki hızlı teknolojik gelişim ve dijitalleşme ile birlikte sağlık, toplumsal, ekonomik, sosyal, hukuk sistemleri gibi birçok farklı alanların değişmesi ve gelişmesi sonucu insan ilişki ve etkileşimleri dolayısıyla da aile ve anne, baba ve çocuklardan oluşan klasik ailenin tanım ve işlevlerini etkilenmiştir.

Aile ve işlevlerine yönelik değişim, aile ilişki ve etkileşimlerine etki etmiş, aile tiplerinin ve ebeveynlerin rol ve fonksiyonlarının farklılaşmasına ve tartışılmasına neden olmuştur. Evlilik, boşanma, beraber yaşama, tek ebeveynlik, yanısıra, tıp bilimin gelişimi, tüp bebek, kiralık annelik, yapay döllenme, evli kişinin cinsiyet değiştirmesi gibi yaşam biçimleri gibi konular ile dijitalleşmenin etkisinin sosyal medyada çocuk resimlerinin kullanımı gibi pek çok yeni yaşam biçimleri ve sorun alanları hukuk ve ilgili meslek gruplarının konusu olmaktadır.

Babalar Günününz Kutlu Olsun

Çocuğun insanlaşma öyküsünde babanın belirleyiciliği önemli etkisi ve içeriği bulunmaktadır. Tarihsel süreçte geleneksel etkin kavramlardan olan babanın sadece “ekmek parası kazanan” ekonomik işlev sağlayıcı algılanan rolü değişime uğramış, babanın çocuğun psikososyal gelişimsel yaşamında ve özne oluşunda katkısının önemli olduğu belirlenmiştir. Baba, çocuğun hayatında sadece “ekmek parası kazanan” kişi değildir. Baba varlığı, sevgisi ve yakınlığının, anne sevgisi ve yakınlığı gibi önemli olduğu ve çocukların gelecek dönemlerinde iyi ve sağlıklı insan olmalarına etki ettiği, baba yokluğunun veya sevgisizliğinin de çocukların birçok psikolojik ve davranışsal problemler ortaya çıkarmalarına neden olduğu artık bilinmektedir.

Çocuğun ebeveynin, devletin bir malı olmadığı, ayrı ve bağımsız bir birey olduğunu kabul eden, çocuğun yeteneklerine ve bireyselliğine saygı duyan,

Çocuğun yaşı ile gelişimsel düzeyi ile orantılı istikrarlı, uygun güvenilir bakım, koruma ve gözetme sorumluluğu gösteren,

Çocukların özgüven ve bağımsızlığa ulaşması için koşulsuz sevginin egemen olduğu duygusal atmosferi oluşturan,

Çocukları ile sevecen ve olumlu etkileşim içinde bulunan,

Nasıl sağlıklı bir ebeveyn olacağına yönelik bilinci taşıyan, çocuk yetiştirmede kendi davranış sorumluluklarını görebilen ve/veya öngörebilen, yanlışlarını algılayıp değerlendiren ve bunu düzeltme yolunu seçebilen,

Büyüyen yaşantılarından değer ve anlam katan yaşantı üretebilen, iş birliğine açık,

Çocuğu dışarıdan gelecek olumsuzluklardan koruyan ve kollayan,

Çocuk, bebeklikten çıkıp etrafındaki dünyayı araştırmaya başladığında onun dış dünyayı araştırmasına destek veren ve oyun oynayarak, kaliteli zaman geçirip aktif rol alan, çocuğa sağladığı bu destek ile çocuğun sınırlarını belirlemesine, dış dünya ve diğer insanlarla anlaşmasına ve karşılaştığı güçlüklerde problemi çözmeyi öğrenmesine yardım eden,

Çocukların kendi duygularını tanımalarına, başkalarının duygularını anlayabilmelerine ve başkalarının duygularındaki değişikliklere nelerin sebep olabileceğini yardım eden,

Kendi tarihsel geçmişinden getirdiği özgüven ile her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan ve “nasıl mutlu olabiliriz” diye gayret sergileyen,

Yeryüzünü dolduran ve şekillendiren insan canlısının, insan olma öyküsünü yapılandıran, biyolojik, psikolojik ve toplumsal varlık alanlarımızı inşa eden ve özne olmamızı sağlayan

Babalar,

İyi ki varsınız…

Tüm kahraman sağlık çalışanlarımızı ve ülkemiz adına kaybettiğimiz sağlık çalışanı babaları da minnetle anıyoruz.

 

Oben Südütemiz

Sosyal Hizmet Uzmanı