İstanbul Üniversitesi Hukuk fakültesi ve yine aynı üniversitenin  Fen Fakültesi Mol. Biyo. ve Genetik bölümünden mezun olmuştur.

Yüksek lisansını Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsünde tamamlamıştır. Doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Babalık Davalarında Malpraktis ile bir ispat aracı olarak DNA raporlarının Ceza Hukukuna etkisi konularında Ulusal ve Uluslararası hakemli dergilerde makaleleri yayınlanmıştır.

2016 ve 2017 yıllarında, İstanbul Adalet Komisyonu Bilirkişilik Listesinde yer almış ve adli mahkemelere bilirkişilik ve Adli Tıp Kurumunda bir süre de raportörlük hizmeti sunmuştur.

Adli Bilimler alanında “Hukukçular ve Genetikçiler İçin Temel Adli Genetik” isimli Türkçe olarak yayınlanmış iki yazarlı bir kitabı bulunmaktadır.

Av. Umut Kara

Avukat