Ateşli Silahlara bağlı yaralanmalar ve ölüm olguları klasik adli rapor tanımı içerisinde yaşamsal tehlike, basit tıbbi müdahale ile giderilebilme vb gibi sorunların dışında, özellikle ölüme yol açtığında ciddi araştırmalar ile belgelenmelidir.

Bu belgeleme aşamasında intihar, cinayet, kaza gibi orijin tayini, yaralanmanın ölüme katkısı, ölüm anı, yaralanma ile ölüm arasındaki süre, bu sürede hareket kabiliyeti gibi bir çok konunun aydınlatılması gerekir.

Tüm bunlar için sıklıkla yeniden olay yeri incelemesi, olayın yeniden bilgisayar asiste yöntemlerle canlandırılması, parmak izi, el swapları, yara balistik özellikleri, silahın balistik özellikleri, antimon, baryum, kurşun gibi elementlerin analizi gibi birçok konunun multidisipliner ekiple incelenmesi gerekir.

Yorulmaz Medikolegal geniş ekibi ile bu konuda oldukça fazla rapor deneyimine sahiptir.

Yorulmaz Medikolegal Logo

BİLİMSEL MÜTALAA

TARİH ve SAYI : 06.0…..

MÜTALAAYI İSTEYEN : Av. …… …….

MÜTALAAYI HAZIRLAYAN : Prof. Dr. A. ……. ……

MÜTALAANIN KONUSU : …… “dosya içerisinde mevcut olay yeri inceleme raporu, otopsi raporu, Polis Kriminal Laboratuvarı tarafından düzenlenmiş tabanca üzerindeki parmak izleri, el svapları ve atış mesafesi tayini ile ilgili raporların medikolegal olarak değerlendirilmesi ile birlikte olay mahalline gidilip incelemede bulunularak olay yerinin yeniden canlandırılmasının (rekonstrüksiyonu) yapılması suretiyle orijin (cinayet-intihar-kaza) tayinine yardımcı olacak hususların belirlenmesi talep edilmiştir.

Bilindiği üzere Ceza Muhakemesi Kanunu m.67/f.6, 68/f.3, 178, 179 uyarınca ceza muhakemesinde taraflara da bilirkişi seçme yetkisi öngörülmüş ve böylece ceza muhakemesi süjelerinin bilimsel görüşlerden kapsamlı ve çok yönlü bir biçimde yararlanabilmeleri olanağı tanınmıştır.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nda, uzman kişi (CMK m.178), bilirkişi (CMK m.179) olarak adlandırılan bu kişilerin hazırlayacakları raporlara uzman mütalaası (CMK m.67), bilimsel mütalaa (CMK m.68/f.3) adı verilmiştir.

“Bilirkişi raporu, uzman mütalaası” başlığını taşıyan CMK m.67/f.6 uyarınca taraflar, soruşturma veya kovuşturma konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ya da bilirkişi raporu hakkında, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler.

Ayrıca CMK’da yer alan bu düzenlemeye paralel olarak 01.10.2010 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 293. Maddesinde uzman görüşü müessesesine yer verilmiştir. Tarafımızdan da yukarıda belirtilen mevzuat kapsamında mütalaa hazırlanmıştır.

İNCELENEN BELGELER

……

Aşağıdaki değerlendirme ve sonuç bölümü konu ile ilgili deneyimli bilirkişiler, …..bölümü öğretim üyesi …. davet edilerek birlikte hazırlanıp imza altına alınmıştır.

DEĞERLENDİRME

El Svaplarında Atış Artığı

Ellerde ve giysilerin kollarında atış artığı incelemeleri, ateş eden kişinin tespit edilmesi amacıyla yapılmaktadır. Bu incelemelerde; ateş edilmesi sırasında mermi çekirdeği ile birlikte tabancadan çıkan elementler analiz edilmektedir.

Atış artıkları, ateş eden ele bulaşabildiği gibi, atış sırasında yakında bulunan, atıştan sonra tabancaya temas eden veya ateş eden ele ya da atış artıklarının ulaştığı yüzeye temas eden kişi veya cisimlere de bulaşmaktadır. Bu artıklar, olay üzerinden geçen zamana paralel olarak azalmakta, el yıkama, tıbbi müdahale (damar yolu açılması) gibi işlemlerden sonra tespit edilemeyebilmektedir.

Atış artığı analizinin belirtilen limitasyonları nedeniyle, seçili olgular dışında, olayların çözümüne katkısı sınırlıdır. İntihar olgularının %50’ye yakınında el svaplarında atış artıklarının tespit edilemediği bilgisi literatürde bulunmaktadır.

Atış Mesafesi

Atış mesafesi, atış anında namludan çıkan atış artıklarının elbiselerde ve vücutta incelenmesi suretiyle tahmin edilmektedir. Saçlı deriye isabet eden atışlarda, saçlar atış artıklarının cilde ulaşmasını engellediği için, bu olgularda, ateş edenin elinde, tabanca üzerinde ve namlu içinde kanın geri serpilmesi (back spatter) nedeniyle kan lekeleri görülebilmektedir. Bu sebeple kan lekesi model analizi de atış mesafesi tayininde kullanılabilir bir metottur.

Olay Yerinin Yeniden İncelenmesi

Ülkemizde maalesef olay yeri incelemelerinde birçok eksiklikler görülmektedir. Tarafımızca yapılan birçok yeniden inceleme sırasında, kolluk tarafından yapılan incelemede gözden kaçırılmış duvara ve zemine saplanmış mermi çekirdekleri tespit edilmiştir.

Olay yeri geçen zaman içinde korunmuş ise, kolluk tarafından değerlendirilmeyen ve uygun fotoğrafları çekilmeyen kan lekelerinin de tekrardan görülerek değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Bu yeni delillerle yapılan olay yeri rekonstrüksiyonu, yargı merciinin olayın gelişimi hakkındaki görüşünü değiştirebilmektedir.

Ölenin Bulunduğu Pozisyon

Ölenin bulunduğu pozisyon, kimi zaman öldükten sonra taşındığı veya yerinin değiştirildiği izlenimi oluşturabilir. Ancak, ölümcül yaralanma gerçekleştikten sonra kişinin olduğu yere düşüp hareket edemeyeceği şeklindeki genel kanı yanlıştır. Yaralanma gerçekleştikten sonra, ölmekte olan kişi hareket ederek kendi pozisyonunu değiştirebilir.

Ölenin bulunduğu konum ve pozisyon kendisinde mevcut yaralanma şekli ve konumu ile birlikte olay yerindeki kan lekelerinin incelenmesi ile değerlendirilir.

Tarafımıza, başından ateşli silah ile yaralanarak hastaneye kaldırılan burada ex olan olgunun intihar mı yoksa cinayet mi olduğu sorulmuş olup, yukarıda belirtilen tüm detaylar güncel literatür verileri eşliğinde tartışıldı.

SONUÇ

…. Doğumlu …. hakkında düzenlenmiş yukarıda kayıtlı belgeler birlikte değerlendirildiğinde;

1) Kişinin ölümünün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı kafatası kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti sonucu meydana gelmiş olduğu,

2) Otopsisi sırasında saçlı deride atış artığı izlenmemiş olmasına rağmen, saçlı deriye yapılan atışlarda atış artıklarının cilde ulaşmasının beklenmediği, tarafımızca gerçek saç ve manken kullanılarak yapılan deneysel çalışmanın fotoğraflarının mütalaanın değerlendirme bölümünde sunulduğu,

3) Olay yeri fotoğraflarında tabanca üzerinde ve namlu içerisinde kan ve doku parçalarının görüldüğüne göre atışın yakın atış mesafesinden yapılmış olduğu,

4) Olay ile atış artığı analizi için örnek alınması arasında geçen süre ile damar yolu açılması öncesinde o bölgeye dezenfeksiyon uygulanması göz önüne alındığında, kişinin elinde atış artığı tespit edilmemesinin beklenir bir durum olduğu ve bu durumun kişinin ateş etmediğini göstermediği kanaatine varılmıştır.

Saygılarımızla.

Em. Md …… …… Prof. Dr. …. …..

Adli Tıp ve Adli Bilimler Uzmanı Öğretim Üyesi