Sağlık Hukuku alanında özelleşmiş, saha tecrübesi olan bilirkişiler olarak tıbbi uygulama hataları konusunda sürdürülen arabuluculuk faaliyetlerini dikkatle izliyor süreçlere akademik destek sağlamaya çalışıyoruz. Anlaşma sayılarının yok denecek kadar az olması kaygı verici. Sahada görülen çok ciddi eksikliklerden biri “uzmanlık” gereksiniminin giderilmemiş olması. Bu anlamda Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın aşağıda sunduğumuz duyurusunun faydalı gelişmelere vesile olmasını umuyoruz.

Arabuluculuk Uzmanlık Alanlarına İlişkin Duyuru

Bilindiği üzere 2018 yılında öncelikle iş uyuşmazlıklarında, 2019 yılında ticari uyuşmazlıklarda ve son olarak 2020 yılında tüketici uyuşmazlıklarında dava şartı arabuluculuk sistemi getirilmiştir. Ülkemizde dava şartı arabuluculuk sisteminin yaygınlaşması ile birlikte arabuluculuğun geliştirilmesi amacıyla uyuşmazlıkların türüne göre uzmanlık alanlarının belirlenmesi ihtiyacı doğmuştur.

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 6’ıncı maddesi ile Daire Başkanlığımıza, arabuluculuk uzmanlık alanları ve uzmanlığa ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi verilmiştir.

Bu kapsamda Daire Başkanlığımızca, iş hukuku, ticaret hukuku ve tüketici hukuku, genel uzmanlık alanları olarak belirlenmiş, ayrıca banka ve finans hukuku, sigorta hukuku, inşaat hukuku, fikri ve sınai haklar hukuku, enerji hukuku ve spor hukukuna yönelik özel uzmanlık alanları oluşturulmuştur.

Arabulucular iş hukuku, ticaret hukuku ve tüketici hukuku genel uzmanlık alanlarının herhangi biri veya tamamında eğitim alıp uzman arabulucu olabilecekleri gibi belirtilen üç genel uzmanlık alanı dışında özel uzmanlık alanlarından en fazla ikisinde de eğitim alarak uzman arabulucu olabileceklerdir.

İş, ticaret veya tüketici hukukuna ilişkin bir uyuşmazlığın konusunun özel uzmanlık alanlarından herhangi birine girmemesi durumunda niteliğine göre iş hukuku, ticaret hukuku veya tüketici hukuku genel uzmanlık alanından arabulucular görevlendirilecektir.

İş hukuku genel uzmanlık eğitimi teori ve uygulamaya ilişkin bilgileri içeren eğitim programı şeklinde verilecektir.

Ticaret hukuku ve tüketici hukuku genel uzmanlık eğitimi ile özel uzmanlık eğitimleri ise, teori ve uygulamaya ilişkin bilgileri içeren uzun süreli eğitim programı ve sadece uygulamaya yönelik bilgileri içeren kısa süreli eğitim programı olarak iki şekilde verilecektir.

Ticaret hukuku ve tüketici hukuku genel uzmanlık alanları ile özel uzmanlık alanları için aşağıda belirtilen şartlara sahip arabulucular, kısa süreli eğitim programlarına dahil olacaklardır. Belirtilen şartlara sahip olmayan arabulucular ise uzun süreli eğitim programına tabi tutulacaklardır.

Kısa süreli eğitim programına dahil olmak isteyen arabulucuların belirtilen şartları taşıyıp taşımadıkları Daire Başkanlığımızca değerlendirilecektir. Kısa süreli eğitim programına dahil olmak isteyen arabulucuların belirtilen şartları taşıdıklarını gösterir belgeleri bu yöndeki talep dilekçeleri ile birlikte, 05.10.2020 tarihinden itibaren basvuru.arasis.net adresi üzerinden Daire Başkanlığımıza elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.

GENEL UZMANLIK ALANLARI

  1. İŞ HUKUKU GENEL UZMANLIK ALANI
  2. TİCARET HUKUKU GENEL UZMANLIK ALANI
  3. TÜKETİCİ HUKUKU GENEL UZMANLIK ALANI

ÖZEL UZMANLIK ALANLARI

  1. BANKA VE FİNANS HUKUKU ÖZEL UZMANLIK ALANI
  2. SİGORTA HUKUKU ÖZEL UZMANLIK ALANI
  3. İNŞAAT HUKUKU ÖZEL UZMANLIK ALANI
  4. SAĞLIK HUKUKU ÖZEL UZMANLIK ALANI
  5. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUKU ÖZEL UZMANLIK ALANI
  6. ENERJİ HUKUKU ÖZEL UZMANLIK ALANI
  7. SPOR HUKUKU ÖZEL UZMANLIK ALANI

KISA SÜRELİ EĞİTİM PROGRAMINA DAHİL OLMAK İSTEYEN

ARABULUCULAR İÇİN ARANAN KRİTERLER

TİCARET HUKUKU GENEL UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN

1- Ticaret hukuku alanında yüksek lisans tezi ve üzeri akademik çalışması bulunanlar

2- Ticaret mahkemelerinde ve Yargıtay ile Bölge Adliye Mahkemelerini ticari uyuşmazlıklara bakan ilgili dairelerinde toplam 5 yıl çalışmış olan yargı mensupları

TÜKETİCİ HUKUKU GENEL UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN

1- Tüketici hukuku alanında yüksek lisans tezi ve üzeri akademik çalışması bulunanlar

2- Tüketici mahkemelerindeve Yargıtay ile Bölge Adliye Mahkemelerini tüketici uyuşmazlıklara bakan ilgili dairelerinde toplam 5 yıl çalışmış olan yargı mensupları

BANKA VE FİNANS HUKUKU ÖZEL UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN

1- Banka ve finans hukuku alanında yüksek lisans tezi ve üzeri akademik çalışması bulunanlar

2-Bankalar ve finansal kuruluşlarda, bunların birliklerinde ve bunlara ilişkin düzenleyici otoritelerde 5 yıl boyunca sözleşmeli veya kadrolu hukuk müşavirliği, avukatlık ya da uzmanlık yapmış olanlar

3- Ticaret mahkemelerinde ve Yargıtay ile Bölge Adliye Mahkemelerinin ticari uyuşmazlıklara bakan ilgili dairelerinde toplam 5 yıl çalışmış olan yargı mensupları

4- Banka ve finans alanında fiilen 5 yıl çalışmış olan bilirkişiler

SİGORTA HUKUKU ÖZEL UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN

1- Sigorta hukuku alanında yüksek lisans tezi ve üzeri akademik çalışması bulunanlar

2- Sigortacılık sektöründe 5 yıl boyunca sözleşmeli veya kadrolu hukuk müşavirliği, avukatlık ya da uzmanlık yapmış olanlar

3- Sigorta Tahkimde hakemlik yapmış olanlar

4- Sigortacılık alanında fiilen 5 yıl çalışmış olan bilirkişiler

5- Ticaret mahkemelerinde ve Yargıtay ile Bölge Adliye Mahkemelerinin ticari uyuşmazlıklara bakan ilgili dairelerinde toplam 5 yıl çalışmış olan yargı mensupları

İNŞAAT HUKUKU ÖZEL UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN

1- İnşaat hukuku alanında yüksek lisans tezi ve üzeri akademik çalışması bulunanlar

2- İnşaat sektöründe 5 yıl boyunca sözleşmeli veya kadrolu hukuk müşavirliği, avukatlık ya da uzmanlık yapmış olanlar

3- İnşaat Hukuku alanında fiilen 5 yıl çalışmış olan bilirkişiler

4- Ticaret mahkemelerinde ve Yargıtay ile Bölge Adliye Mahkemelerinin ticari

uyuşmazlıklara bakan ilgili dairelerinde toplam 5 yıl çalışmış olan yargı mensupları

SAĞLIK HUKUKU ÖZEL UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN

1- Sağlık hukuku alanında yüksek lisans tezi ve üzeri akademik çalışması bulunanlar

2- Sağlık sektöründe 5 yıl boyunca sözleşmeli veya kadrolu hukuk müşavirliği, avukatlık ya da uzmanlık yapmış olanlar

3- Sağlık Hukuku alanında fiilen 5 yıl çalışmış olan bilirkişiler

4- Ticaret mahkemelerinde ve Yargıtay ile Bölge Adliye Mahkemelerinin ticari uyuşmazlıklara bakan ilgili dairelerinde toplam 5 yıl çalışmış olan yargı mensupları

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUKU ÖZEL UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN

1- Fikri ve sınai haklar hukuku alanında yüksek lisans tezi ve üzeri akademik çalışması bulunanlar

2- Fikri Sınai Haklar alanında 5 yıl boyunca sözleşmeli veya kadrolu hukuk

müşavirliği, avukatlık ya da uzmanlık yapmış olanlar

3- Fikri Sınai Haklar alanında fiilen 5 yıl çalışmış olan bilirkişiler

4- Patent ve Marka vekilleri

5- Fikri ve Sınai Haklar Hukuk ve Ceza mahkemelerinde ve Yargıtay ile Bölge Adliye Mahkemelerinin ticari uyuşmazlıklara bakan ilgili dairelerinde toplam 5 yıl çalışmış olan yargı mensupları

ENERJİ HUKUKU ÖZEL UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN

1- Enerji hukuku alanında yüksek lisans tezi ve üzeri akademik çalışması bulunanlar

2- Enerji alanında faaliyet gösteren şirketler ile bunlara ilişkin düzenleyici otoritelerde

5 yıl boyunca sözleşmeli veya kadrolu hukuk müşavirliği, avukatlık ya da uzmanlık yapmış olanlar

3- Enerji Hukuku alanında fiilen 5 yıl çalışmış olan bilirkişiler

4- Ticaret mahkemelerinde ve Yargıtay ile Bölge Adliye Mahkemelerinin ticari uyuşmazlıklara bakan ilgili dairelerinde toplam 5 yıl çalışmış olan yargı mensupları

SPOR HUKUKU ÖZEL UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN

1- Spor hukuku alanında yüksek lisans tezi ve üzeri akademik çalışması bulunanlar

2- Spor tahkim kurulunda veya Spor federasyonlarının herhangi bir kurulunda en az 4 yıl görev almış olanlar

3- Ticaret mahkemelerinde ve Yargıtay ile Bölge Adliye Mahkemelerinin ticari uyuşmazlıklara bakan ilgili dairelerinde toplam 5 yıl çalışmış olan yargı mensupları