Prof. Dr. Yasemin BALCI: Adli Tıp Uzmanı, İş Sağlığı ve iş Güvenliği Bilim Uzmanı, 1963 yılında Muğla’da doğmuştur. Evli ve bir çocuk annesidir.

Eğitim

 • Lisans: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1987.
 • Yüksek lisans: Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Anabilim Dalı, 1994.
 • Uzmanlık: Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
 • Doçentlik: 20.11.2000
 • Doktora: İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, Adli Tıp Bilimleri Anabilim Dalı, 2003.
 • Profesörlük: 29.03.2006

 Çalışma deneyimi

 • 1987–1989: Rize ve Ankara’daki sağlık ocakları- Pratisyen hekim,
 • 1990–1993: Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı- Pratisyen hekim
 • 1993–1995: Adli Tıp Kurumu Başkanlığı- Asistan doktor
 • 1995–1999: Sivas Adli Tıp Şube Müdürlüğü ( 3 ay), Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu (2 ay) ve 2. İhtisas Kurulu (4 yıl)- uzman doktor
 • 1999–2000: Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı- Öğr. Gör.
 • 2000-2011: Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı
 • 2011- halen: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı

 AKADEMİK FAALİYETLER

Verdiği /vermekte olduğu dersler

Lisans Dersleri

 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencilerine “Adli Tıp” dersleri,
 • Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde “Kriminoloji” dersleri
 • Muğla Sıtkı Koçman Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencilerine “Adli Tıp” dersleri

Yüksek Lisans Dersleri

 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tibbi Psikoloji Programı kapsamında “Şiddet ve Yasal Boyutu” başlıklı
 • Emniyet Genel Müdürlüğü- Eskişehir Trafik Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Kaza Araştırması ve Bilirkişilik kursu kapsamında “Trafik kazalarında iz ve deliller açısından otopsinin önemi” başlıklı dersler

Tıpta Uzmanlık Dersleri

 • Eğitiminde rol aldığı 11 uzmanlık öğrencisi “Adli Tıp Uzmanı” olmuştur. Bunların bazıları “doçent” ya da “profesör” olmuştur. Halen 9 uzmanlık öğrencinin eğitimine katkı vermektedir.

Tezleri

 • Yüksek Lisans Tezi:  “Meslek Hastalıklarının Adli Tıp Yönünden Değerlendirilmesi” , İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
 • Uzmanlık Tezi: “Tibia Uzunluğundan Vücut Boy Uzunluğunun Hesaplanması”, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
 • Doktora Tezi: “Travma Skorunun Etkili Eylemlerin Değerlendirilmesinde Kullanımı”

BİLİMSEL ETKİNLİKLER

 • Makaleler: 43’ü Uluslararası indekslere kayıtlı 150’den fazla yayınlanmış makale
 • Bildiriler: 30’u Uluslararası kongrelerde olmak üzere 80’den fazla bildiri
 • Kurs ve Seminerler: Bilimsel ve sosyal içerikli pek çok kurs ve seminerde katılımcı/eğitici
 • Kongre ve sempozyum katılımları: 50’den fazla kongre ve sempozyumda katılımcı, 50’den fazla bilimsel etkinlikte konuşmacı ya da düzenleyici
 • 9 Kitap Bölümü/Kitap yazarlığı
  • Adli Tıp Hizmet Modeli ve İnsan Gücü Planlaması, Balcı Yasemin, Adli Tıp Uzmanları Derneği- Meslekte Yeterlilik Kurulu, 2007
  • Adli Tıp Uzmanları İçin Travma Skoru-Bir Derleme Çalışması, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayını 2001.
  • ADLİ TIP –Konu hakkında ilgi duyan herkese, Arion Yayınevi, 2004.
  • “Türk Ceza Kanunu. Hekimler ve Sağlık Ortamına İlişkin Maddeleri- Yorum, Öneri ve Eleştiriler, Editörler Ümit Biçer ve Ziynet Özçelik, 10 ortak yazarlı, 2005.
  • “Herkes İçin Adli Tıp Cep Kitabı”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayını, 2008.
  • Adli Tıp ve Adli Bilimler, Bölüm adı:(11. Adli Otopsi), Ünüvar Göçeoğlu Ümit, Balcı Yasemin, Akademisyen Kitabevi, Editör: Halis Dokgöz, 2019.
  • Tıp Öğrencileri İçin Dahili Bilimler Öykü Alma ve Fizik Muayene, Bölüm adı:(Adli Tıp Uygulamalarında Öykü Alma ve Fizik Muayene), Balcı Yasemin, Ünüvar Göçeoğlu Ümit, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yayınları, Editör: Mert Küçük, 2017.
  • Aile Hekimliğinde Yasalar ve Yasal Konular, Bölüm adı:(Erişkin Adli Olgulara Yaklaşım), Balcı Yasemin, Yeniçeri Emine Neşe, Akademi Yayınevi, Editör: Demirağ Serpil, Ünlüoğlu İlhami, Katkıcı Ufuk, 2016.
  • Tıp Fakültesi Öğrencileri İçin Mesleki Beceriler Uygulama Rehberi, Bölüm adı:(Adli Tıp), Balcı Yasemin, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yayınları, Editör: Küçük Mert, 2016.
 • Editörlük: Adli Tıp Kurumu Başkanlığı-Adli Tıp Uzmanları Derneği- Adli Tıp Derneği adına hazırlanan “Yeni Türk Ceza Kanunu Çerçevesinde Düzenlenecek Adli Raporlar için Kılavuz“ ortak editörü, son güncelleme 2019.   isimli kitapçığın 3 editöründen birisidir.
 • Hakemlik: 10 adet hakemli derginin bilimsel danışma kurulu üyeliği
 • Tez Yönetimi: Tamamlanan 7, devam eden 2 adet tıpta uzmanlık öğrencisi tez danışmanlığı

 Görev Aldığı Projeler (*: Tarihler proje tamamlanma tarihidir.) 

 • 2005: Eskişehir Bölgesinde Diatom İncelemelerinin Suda Boğulma Tanısı Açısından Değerinin Deneysel Sıçan Suda Boğulma Modelinde Araştırılması (Üniversite BAP, Yürütücü)
 • 2006: Ölüm Zamanı ve Ölüm Nedeni ile İlişkili Olarak Postmortem Göz İçi Sıvısında Biyokimyasal İncelemelerin Önemi (Üniversite BAP, Yürütücü)
 • 2007: Postmortem Göz Muayenesinin Adli Tıp Açısından Önemi (Üniversite BAP, Yürütücü)
 • 2008: Toplumsal Çalışmalarla Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele (Avrupa Birliği, Eğitmen/Uzman).
 • 2009:  Çeşitli sıvı ortamlara konulan insan ejakülat örneklerinde sperm hücrelerinin ve prostat spesifik antijen varlığının araştırılması ((Üniversite BAP, Yürütücü)
 • 2009: İstanbul protokolü Eğitimi Programı Adli Tıp Uzmanı Olmayan Hekimler Hâkimler ve Savcıların Bilgi Düzeyini Yükseltme (Avrupa Birliği, Eğitmen/Uzman).
 • 2011: Kadın Sığınma Evleri (Avrupa Birliği, Eğitmen/Uzman)
 • 2015: Muğla’da 100 Yılda 100 Kadın (Özel Kuruluşlar, Yürütücü)
 • 2016: 13 Adli Bilimler Kongresi, Kongre Destek Projesi (Üniversite BAP, Yürütücü)
 • 2016: Çocuk Dostu Kent Muğla (Diğer kamu kuruluşları,  Yürütücü)
 • Sağlıkta…..Hastalanmadan……, Hastayken……..Daha İyiye…………..( Diğer kamu kuruluşları Proje Koordinatör Yardımcısı)
 • 2018: Study of adverse childhood experiences in Turkey among Turkish and Syrian University Students, Uluslararası İkili İşbirliği Programları, ((WHO Project, OrtakYürütücü)
 • 2018: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel ve Klinik Bilimler Eğitim Kalitesi ile Mesleki ve İletişim Beceri Düzeyinin Geliştirilmesi Açısından Araştırma Altyapı Projesi (Üniversite BAP, Yürütücü).
 • 2019: Tükürük Lekelerinde Kart Test Yöntemiyle Alfa Amilaz Enzim Aktivitesinin Tespit Edilebilirliğinin İncelenmesi ((Üniversite BAP, Yürütücü)

 İdari ve Akademik Görevler

 • 2000-2011 arası ESOGÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı
 • Ağustos 2011 tarihinden beri MSKÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı (halen devam)
 • ESOGÜ Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruluşuna katkı ve 2010 Mart- 2011 Ağustos arası   Merkez Müdürlüğü
 • ESOGÜ ve MSKÜ Tıp Fakültelerinde tıp eğitimi ile ilgili birimlerde görev alma (mezuniyet Öncesi ve Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi, Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim becerileri, Probleme Dayalı Öğrenim vb.)
 • MSKÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı (2011-2013, 2014-halen)
 • 2012 yılından beri Adli Tıp Kurumu Muğla Şube Müdürlüğünde ek görev
 • Fakülte Kurulu Üyeliği (2012-halen)
 • Üniversite Yönetim Kurulu üyeliği (Temmuz 2014-halen)
 • MSKÜ Çocuk ve Haklarını Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruluşuna katkı ve Merkez Müdürlüğü (2014-2020)
 • Rektörlük Kurul ve komisyonlarında görev alma

Meslek Kuruluşlarındaki Görevler

 • 2000-2002 yılları arasında Eskişehir- Bilecik Tabip Odası Denetleme Kurulu Üyeliği
 • Mart 2004 tarihinden itibaren Adli Tıp Uzmanları Meslekte Yeterlilik Kurulu üyeliği (2 dönem üst üste, 1 dönem başkanlık)
 • Ekim 2005 tarihinden itibaren Adli Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu üyeliği  (2 dönem üst üste, 1 dönem başkan yardımcısı

Hizmet Sunumu

 • ESOGÜ ve MSKÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dallarında, adli rapor düzenlemesi ve etkinliğinin arttırılması ile olgu çeşitliliğine sahip zengin birer arşiv oluşumuna katkı
 • Çalışılan ildeki otopsi işlemlerinin düzenli olarak yürütülmesine katkı
 • Çalışılan Üniversite ve Hastanelerde Cinsel Suç İnceleme ve Değerlendirme Alt yapısının oluşturulması

Toplumsal Katkılar

 • Şubat 2008-Ağustos 2011 arası Eskişehir Valiliği İnsan Hakları Kurulu üyeliği
  • Kayıp Çocuklarla ilgili komisyonun koordinatörlüğü
 • Aralık 2009-Ağustos 2011 arası Eskişehir Valiliği bünyesinde kurulan Töre ve Namus Cinayetleri ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Komitesi Üyeliği
  • Töre ve namus cinayetleri ile ilgili raportörlük
 • Eylül 2009-Ağustos 2011 arası Eskişehir Kent Konseyi Madde Bağımlılığı ile Mücadele Çalışma Grubu Başkanlığı

 Çalışma Alanları

 • Çocuk İhmal ve İstismarı
 • Kadına yönelik şiddet
 • Cinsel şiddet
 • Adli travmatoloji
 • Otopsi
 • Maluliyet/Özürlülük/Engellilik dereceleri
 • Tıbbi uygulama hataları