1966 yılında İstanbul’da doğan K.Fehmi Narter, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesini bitirmiştir. Mecburi hizmet görevinin ardından 1992-1997 yılları arasında Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde Üroloji ihtisasını tamamlamıştır. Askerlik görevi sonrası, North Carolina Üniversitesi Chapel Hill/ABD’de misafir uzman olarak çalışmıştır. 1996-2013 yılları arasında İstanbul Polis Hastanesi/Üsküdar Devlet Hastanesi’nde üroloji uzmanı ve Başhekim yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Bu dönemde Sağlık Bakanlığı Kalite ve Akreditasyon Dairesinde standartların oluşumunda ve baş denetçi olarak denetlenmesinde görev almıştır. Bu süre içinde İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Merkezi Moleküler Tıp ABD’da doktora çalışmasını, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü çerçevesinde Hastane Yönetimi İşletme Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Yüksek Lisans Tezi ‘Aydınlatılmış Onamın Hukuki Sınırları’ konusundadır. Hekimler Hukuki Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin kurucuları arasında yer almış, Ürolojik Cerrahi Derneğinin Tıp Hukuku alt biriminin kurulmasını sağlayıp, burada çok sayıda meslektaşı için bilirkişilik görevini yerine getirmiştir. Bu kapsamda meslektaşları için sağlık hukuku kapsamında çok sayıda sunum ve eğitim faaliyetini yürütmüştür. Ürolojik Cerrahi Derneği Üroloji Masaüstü Başvuru kitabında ‘Ürolegal’ adlı bölümün yazarı ve aynı derneğin güncelleme serilerinde ‘Sağlık Hukuku’ özel sayısının editörüdür. 2012 yılında Üroloji Doçenti unvanını alıp 2013-2017 yılları arasında Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniğinde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 2017 yılından itibaren Acıbadem Kadıköy Hastanesi Üroloji Kliniğinde çalışmakta olup, akademik kadrosu Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’ndedir. 2018 yılında Profesör kadrosuna atanmıştır. Çok sayıda uluslararası ve ulusal yayını, yurtiçi ve yurt dışı akademik toplantılarda sunumları ve kitap bölümü yazarlıkları vardır. Üroonkoloji Derneği 2011 araştırma ödülü sahibidir. İki kitabın (Moleküler Üroloji, Üroonkoloji I-II) editörlüğünü yapan Dr.Narter evli ve bir çocuk babasıdır, İngilizce bilmektedir.

Prof. Dr. Kamil Fehmi Narter