Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu 1966 Eskişehir doğumlu olup, ilk-orta ve lise öğrenimlerini Konya’da tamamlamıştır. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olmuştur.

Kendisi mecburi hizmetini tamamladıktan sonra 1991 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında uzmanlık öğrencisi olarak göreve başlamıştır. Uzmanlık eğitimini 1996 yılında tamamlamıştır.  1994-1995 yıllarında Northwestern Üniversitesinde nöopsikoloji ve 1997-1998 yıllarında Harvard Tıp Fakültesi Mc Lean Hastanesinde nöropsikiyatri alanında çalışmıştır. 1999 yılında doçent, 2004 yılında profesör olmuştur. İTF Psikiyatri A.D.’da “Yaşlılık Psikiyatrisi Programı” kuruculuğunu yapmış ve yürütmektedir.  2018-2019 yıllarında aynı anabilim dalının başkanlığı görevini yürütmüştür.

Halen İTF Psikiyatri A.D öğretim görevlisi ve İstanbul Üniversitesi Senatosu üyesidir. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Etik Kurul üyesidir.

Türkiye Psikiyatri Derneği Yaşlılık Psikiyatrisi çalışma grubu başkanlığını 4 yıl süre ile yapmıştır. Türkiye’nin ilk Alzheimer Gündüz Bakımevi’nin 6 yıl yöneticiliğini yürütmüştür.

Uluslararası endekslerde (SCI-E) bulunan Nöropsikiyatri Arşivi Dergisi’nin editörlüğünü 5 yıl boyunca sürdürmüştür

Pek çok bilimsel derginin yayın kurulunda, kongre bilimsel kurullarında görev almakta, medikal alanda danışmanlık yapmakta ve çeşitli üniversitelerde ders vermektedir.

Başlıca ilgi alanları “Yaşlılık psikiyatrisi” ve “Nöropsikiyatri”dir.

Yurtiçinde, Türkiye Psikiyatri Derneği, Türkiye Alzheimer Derneği (Önceki Başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi) Hisar Vakfı (Yönetim kurulu üyesi), Nöropsikiyatri Derneği,   yurtdışında ise American Psychiatric Association, International Psychogeriatric Association  üyesidir.

Evli ve bir çocuk annesidir.

Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu

Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu