Prof. Dr. Dilek Öztürk

Prof. Dr. Dilek Öztürk, 1986 Ankara Tıp Fakültesi mezunudur. 1992’de İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp  Fakültesi’nde Radyasyon Onkolojisi uzmanlık eğitimini tamamladı. 1999’da Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında doçent ünvanı aldı. 2005 yılında Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında Profesör oldu.

Profesyonel Deneyimi

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp  Fakültesi’nde Radyasyon Onkolojisi uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra yurt dışına gitti. Fransa’nın onkoloji dalında önemli merkezlerinden olan Paris, Instıtute Gustave Roussy’de Prof Dr Abrand ile birlikte pediatrik onkolojide çalışmalarda bulundu. Aynı yıl İngiltere’de Leeds Universitesinde Jinekolojik Onkolojinin duayenlerınden Prof Dr Joslin’in ekibinde yer aldı. Aynı merkezde Prof Dr Ash ile birlikte brakiterapi uygulamalarında bulundu.

Yurda döndüğünde,Hacettepe Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’nda göreve başladı. Kasım 1993 – Eylül 2004 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi’nde akademik yaşamına devam etti. Hacettepe Universitesinde bulunduğu yıllarda Amerika, Virginia Üniversitesinde  Prof Tyvin Rich ile birlikte Gastrointestinal sistem kanserleri üzerine çalıştı. 1996 yılında genç bir akademisyen olarak ilk yurt dışı sözel bildirisini Viyana’da düzenlenen ESTRO toplantısında yaptı. Aynı toplantıda, birlikte çalıştığı ekip ile birlikte yaptıkları bir çalışma üzerine Philips Customer Partnership ödülünü kazandı. 1999 yılında doçentlik ünvanını aldı. 2004 yılında Kurucu Anabilim Dalı Başkanı olarak Cumhuriyet Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi’nde göreve başladı. Proje, ihale ve ekibin oluşturulması dahil merkezin hasta alımına başlamasını iki yıl gibi kısa bir süre içinde gerçekleştirdi. Bu süre içinde Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi kliniğinin kurulması için Danışmanlık hizmeti verdi. 2007 yılında emekli olarak İstanbul Bahçelievler Özel Medikalpark Hastanesinde  Kurucu Radyasyon Onkolojisi Başkanlığı görevine başladı ve bu görevi 2009 yılına kadar devam etti. 2009-2012 yılları arasında Özel Sante İstanbul Onkoloji Merkezi’nde Tıbbi Direktör ve Klinik Profesör çalıştı. 2010 yılında San Fransisco’da düzenlenen Beyin Cerrahisi Kongresinde satellit sunumda bulundu. Merkezin uluslararası bağlantılarını koordine etmek üzere Çin, Chendu Askeri Hastanesini iki kez ziyaret etti.

2012-2014 yılları arasında İstanbul Aydın Üniversitesi’nde akademik yaşamına devam etmektedir. İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Sağlık Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoterapi Program Başkanı ve Senato üyesi olarak çalışmalarına devam etmiştir. Aynı üniversitede uluslararası akademik ilşkilerde de aktif olarak çalışmış ve Almanya, Frankfurt Johann Wolfgang Goethe-Universitesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği ile Istanbul Aydın Üniversitesi arasında ‘’ Teaching Staff Mobility Agreement’’ ve ‘’Learning Agreement’’ imzalanması ve yürütülmesi ve University Campus Suffolk, Ipswich, İngiltere ile Istanbul Aydın Üniversitesi arasında ‘’ Teaching Staff Mobility Agreement’’ ve ‘’Learning Agreement’’ imzalanması ve yürütülmesi aşamasında koordinasyonu sağlamıştır. 2013 yılında Frankfurt Goethe Universitesi, Klinikum Offenbach, Radyasyon Onkolojisi Kliniğinde Prof  Zamboglou ile birlikte interstisyel brakiterapi üzerine çalışmıştır.

2014 yılında İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık bilimleri Enstitüsü Müdürü olarak göreve başlamış, 2016 yılında Okan Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniğinin cihaz şartnamelerinin  hazırlanmasına destek vermiştir. 2014-2020 yılları arasında Klinik dışı Etik kurul üyesi ve SHMYO Radyoterapi programı öğretim üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

2019 yılından itibaren Işık Üniversitesi SHMYO da öğretim üyesi olarak ders vermeye devam etmektedir.

1996 yılından beri Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Vakfı Kurucu Üyesidir.  Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, ESTRO (European Society for Therapeutic Radiology and Oncology- Avrupa Radyasyon Onkolojisi Derneği), Türk Onkoloji Grubu, Üroonkoloji Derneği üyesidir.

2012 yılında, TAKD, Türk Akciğer Kanseri Derneği, Lokal İleri Akciğer Kanseri çalışma Grubu Sekreterliği görevini yürütmüştür.

Turkish Journal Of Oncology dergisinin bilimsel kurul üyesi ve yayın hakemidir.

100 üzerinde bilimsel çalışması, makalesi ve bildirisi vardır.

 

 

Prof. Dr. Dilek Öztürk